AMG geeft winstwaarschuwing af

Vandaag heeft het Nederlandse Advanced Metallurgical Groep ( AMG ) zijn winstverwachting voor 2008 moeten verlagen vanwege de wereldwijde economische teruggang, een lagere omzet en gedaalde prijzen. Analisten zijn uiteraard ontstemd over het bericht en hebben hun koersdoel voor het aandeel verlaagd. Desondanks blijven de koopadviezen gehandhaafd.

Winstwaarschuwing
AMG heeft de verwachting voor de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie ( EBITDA ) verlaagd tot 175-185 miljoen dollar. Dit betekent een groei van 47%-55% ten opzichte van het resultaat over 2007. In november van vorig jaar stelde AMG nog dat het verwachtte zijn doelstelling van een stijging van het EBITDA -resultaat van tenminste 65% substantieel te zullen overtreffen. Echter, door dalende verkopen en daarnaast de dalende staalprijs verwacht het concern dat het de verwachtingen niet zal behalen en dat het naar verwachting 20 miljoen dollar zal moeten afschrijven op voorraden.

Om kosten te besparen gaat AMG 10% van het totale werknemersbestand van de divisie Advanced Material schrappen. Daarnaast zullen investeringen die niet essentieel zijn worden uitgesteld tot de economische situatie is verbeterd.

AMG stalt dat het momenteel een schuld- EBITDA ratio heeft van minder dan 1 en mede daarom het werkkapitaal verkleint om geld vrij te maken in het "uitdagende economische klimaat”. Het bestuur van AMG richt zich op het verder verbeteren van de balans en de liquiditeit, aldus het concern in een verklaring.

Consensus blijft positief
De analisten van Credit Suisse hebben het koersdoel voor AMG verlaagd van 32 euro tot 12,60 euro. Het koopadvies blijft gehandhaafd door de analisten, die stellen dat de onderwaardering van het aandeel de enige reden blijft om het aandeel te kopen. De analisten vinden dat de winstwaarschuwing van AMG niet als een verrassing komt. Zij wijzen op de sterke prijsdaling van metalen, waaronder de voor AMG belangrijke ijzerlegering ferrovanadium.

Analist Luuk van Beek van Petercam heeft naar aanleiding van de winstwaarschuwing zijn koersdoel verlaagd van 14 euro tot 10 euro, het hold-advies blijft gehandhaafd. De analist verwacht een somber 2009 voor het concern waarin het zich zal concentreren op productieverlagingen en kasstromen.

Analist Pieter Zwinkels van RBS is van mening dat de winstwaarschuwing te verwachten was. De analist is van mening dat door de aanhoudende zwakte in de staalsector de risico’s voor de prijzen aan de onderkant van de markt liggen.

Bij SNS Securities blijft zowel het koopadvies als het koersdoel van 45 euro gehandhaafd. Analist Reinoud Bicker Caarten heeft wel de verwachte winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (ebitDA) over 2008 verlaagd van 201 miljoen dollar tot 181 miljoen dollar. Dit als reactie op de aangekondigde afschrijving op voorraden van 20 miljoen dollar. De analist stelt tot slot dat AMG te lijden heeft onder de voortdurende neergang van metaalprijzen en de terugvallende vraag in de constructiesector.

De consensus voor het aandeel blijft uitermate positief. Op dit moment staan er voor het aandeel 11 koop- en 3 houdadviezen uit. Er is zijn geen verkoopadviezen afgegeven. De meningen omtrent het koersdoel zijn wel zeer verdeeld wat een grote spreiding oplevert. Van de meest recente koersdoelen is het laagste koersdoel 10 euro (Petercam) en het hoogste koersdoel bedraagt 40 euro (Kepler Research).

De grafiek hieronder toont de koers van het aandeel. De grafiek laat zien dat de koers van het aandeel sinds begin juni 2008 op haar hoogtepunt van 62 euro een duikvlucht heeft genomen. Op 21 november bereikte de koers haar voorlopige dieptepunt op 7 euro. Sindsdien is de koers vrij stabiel gebleven en noteerde het maandag 5 januari rond de 8 euro.