Voorzieningen halveren kwartaalwinst KBC Groep

Bankverzekeraar KBC Groep heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 272 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar kon een positief resultaat van 531 miljoen euro worden geboekt. De terugval zou onder meer te wijten zijn aan extra voorzieningen die dienden genomen te worden voor kredietactiviteiten in Ierland.

Ook wordt gewag gemaakt van bijkomende afwaarderingen op destinvesteringen in onder meer Slovenië (30 miljoen euro) en Servië (55 miljoen euro) en op de Antwerpse Diamantbank (73 miljoen euro), waarvoor nog een overnemer gevonden dient te worden. Commercieel heeft de bankverzekeraar naar eigen zeggen tijdens het voorbije kwartaal echter goede resultaten geregistreerd, waarbij de rente-inkomsten zijn toegenomen en ook de deposito’s en hypotheekleningen een groei hebben laten optekenen.

KBC Groep zegt ook over een aanhoudend sterke kapitaalpositie te beschikken, ondanks de terugbetaling van een gedeelte van de Vlaamse overheidssteun.

Bron: Express.be