DeAWM positief over aandelenmarkten voor 2014

Deze week hebben ook de analisten van Deutsche Asset & Wealth Management hun verwachtingen voor de financiële markten in 2014 gegeven. Zij gaan er onder meer van uit dat er weliswaar sprake zal zijn van een wereldwijd economische groei en het jaar daardoor solide zal zijn, maar dat de wereld nog niet tot volle bloei zal komen.

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), onderdeel van Deutsche Bank, stelt dat de wereldeconomie op de goede weg is. Voor 2014 verwachten de analisten voor beleggers op de internationale financiële markten een solide jaar, waarbij geïndustrialiseerde landen zullen zorgen voor een wereldwijde economische groei.

Voor 2014 rekent DeAWM op een economische groei in de eurozone van 0,7%, terwijl China met een groei van 7,5% de grootste aanjager zal blijven voor de wereldwijde economische groei.

Focus op aandelen

DeAWM adviseert beleggers om hun focus te richten op aandelen. Zij verwachten weliswaar een toenemende volatiliteit, maar ook een stijging van de internationale koersen. Ook zien de analisten geen luchtbellen ontstaan; niet voor Duitse aandelen en niet op de vastgoedmarkt.

Voor 2014 verwacht DeAWM dat bedrijfswinsten de belangrijkste drijvende kracht worden op de aandelenmarkten, die aandelen in de komende twaalf maanden een impuls moeten geven. Op de meeste aandelenmarkten moeten daarbij rendementen tot 15% haalbaar zijn.

Hierbij kunnen beleggers volgens DeAWM moeilijk om Europese aandelen heen, omdat ze historisch gezien nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Daarnaast raden de analisten beleggers aan om te kijken naar cyclische sectoren. Sectoren als cyclische consumptiegoederen, industrie en financiële dienstverlening zijn volgens DeAWM interessant om een overwogen positie in te nemen. Verder zouden smallcaps bovengemiddeld moeten profiteren van hogere economische groei.

Het zou volgens DeAWM voor beleggers verstandig zijn om een onderwogen positie te nemen in sectoren die gevoelig zijn voor renteveranderingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld nutsbedrijven en basale consumptiegoederen.

Rendementen staatsobligaties

Daarentegen maken de huidige beleidsmaatregelen het er voor de obligatiemarkten niet eenvoudiger op. Zo zal de Federal Reserve naar verwachting in het eerste kwartaal beginnen met het afbouwen zijn opkoopprogramma van obligaties, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) zijn lage rentebeleid zal voortzetten.

Duitse, Amerikaanse, Britse en Japanse staatsobligaties zullen zodoende volgens DeAWM weinig rendement opleveren. Weliswaar kunnen sommige beleggingen resulteren in een nominaal positief rendement, maar is het in reële termen negatief.

Om toch goede rendementen te halen op obligatiebeleggingen zijn er volgens DeAWM vier punten bepalend. Allereerst de omwisseling van beleggingscategorieën, precisie bij obligatieselectie, goede timing en oog houden op liquiditeit.

Daarnaast geldt in 2014 voor alle beleggingscategorieën dat er sprake is van differentiatie, aldus DeAWM. Zij geven als voorbeeld bedrijfsobligaties met goede buffers vanwege hun rentepremies, terwijl Europese staats- en bedrijfsobligaties uit de periferie een rentepremie bieden ten opzichte van obligaties uit de kernlanden.

Voor de eurozone blijft daarom het profiteren van de normalisering van de rentespreads een aantrekkelijke strategie, aldus de analisten.