Fortis organiseert AVA

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Brussel ( Ageas SA/NV) zullen de aandeelhouders overeenkomstig het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 zich kunnen uitspreken over de besluiten van de Raad van Bestuur van 3, 5 en 6 oktober 2008 en de overeenkomsten die in uitvoering van deze besluiten tot stand zijn gekomen inzake de verkoop van bedrijfsonderdelen aan de Nederlandse en Belgische overheden en BNP Paribas.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) in zowel Brussel ( Ageas SA/NV) als Utrecht ( Ageas N.V.) kunnen de aandeelhouders tevens stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders.

De Raad van Bestuur draagt de benoeming voor van de heren Ludwig Criel en Guy de Selliers de Moranville als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van twee jaar tot na afloop van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 2011.

Overeenkomstig de statuten konden eveneens kandidaten worden voorgesteld door aandeelhouders die minstens 1% van het kapitaal van Ageas vertegenwoordigen of die eigenaar zijn van Units waarvan de beurswaarde minstens gelijk is aan 50 miljoen euro.

Deze kandidaten zijn de volgende:

  • De heer Philippe Casier voorgedragen door VEB /Deminor
  • De heer Jozef De Mey voorgedragen door Ping An
  • De heer Andrew Spencer Doman voorgedragen door Ping An
  • De heer Georges Ugeux voorgedragen door VEB /Deminor
  • De heer Dirk van Daele voorgedragen door VEB /Deminor
  • De heer Jan Zegering Hadders voorgedragen door VEB /Deminor

    De agenda van beide Aandeelhoudersvergaderingen en een toelichting daarop zullen op korte termijn op www.fortis.com worden gepubliceerd.