Economische groei blijft traag door kredietverlening voor mkb

BNP Paribas schetst in een recent uitgebracht rapport dat de Nederlandse economie voor een groot deel afhankelijk is van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze bedrijven zijn echter ook fors afhankelijk van financieringen door banken, alleen laten deze een krimp zien. BNP Paribas licht deze situatie en verwacht dat deze vicieuze cirkel zal drukken op de groei in 2014.

In Nederland is het mkb goed voor ongeveer tweederde van alle banen, wat gelijk is aan andere landen in de eurozone. BNP Paribas wijst er echter op dat in Nederland het mkb voor 63,8% bijdraagt aan de economie, terwijl dit in de andere EU-landen gemiddeld 57,8% is.

Het mkb is daarbij in tegenstelling tot grotere bedrijven sterk afhankelijk van financieringen door bancaire instellingen. En vooral in Nederland is het mkb afhankelijk van banken, aangezien bankleningen voor 90% van de bedrijven van toepassingen is.

Banken moeten echter vanwege Basel III extra financiële buffers aanleggen, waardoor zij minder geneigd zijn om in hun ogen risicovolle leningen te verstrekken. Hierdoor is tegelijkertijd de vraag naar leningen ook afgenomen.

De analisten wijzen er verder op dat de vraag naar leningen ook zwak is. Over de afgelopen vijf jaar is de vraag consistent gedaald. Een daling is normaal gesproken gerelateerd aan een zwakke outlook voor de groei, waardoor het potentieel voor winstgevende investeringen wordt gelimiteerd.

Volgens BNP Paribas is het echter zo dat een zwakke economische groei de risicoperceptie van banken versterkt, wat zorgt voor krappere leningvoorwaarden. Hierdoor neemt de vraag naar leningen ook af.

BNP Paribas stelt wel dat de condities bij Nederlandse banken aan het verbeteren zijn, maar doordat de rentes relatief hoog zijn en de winsten onder druk staan, verwachten de analisten niet dat de banken op korte termijn de touwtjes zullen laten vieren en het mkb gaat ondersteunen.

Een sterkere economie is volgens BNP Paribas een katalysator voor zowel de vraag naar leningen als het aanbod, maar dit lijkt op korte termijn niet realistisch. De consequentie hiervan is dat de analisten ervan uit gaan dat de restricties op bedrijfsleningen ervoor zullen zorgen dat de groei van de Nederlandse economie ook in 2014 onder druk blijft staan.