Analisten teleurgesteld in Super de Boer

Dinsdagmiddag is Super de Boer naar buiten getreden met haar omzetcijfers over 2008. Het supermarktconcern wist in 2008 een omzetstijging per winkel te realiseren van 7%. Analisten zijn echter niet onder de indruk van de cijfers en verwachten dat het aankomende jaar moeilijk zal zijn voor Super de Boer.

Afname marktaandeel
De netto-omzet kwam in 2008 uit op 1,63 miljard euro, waar dit in 2007 nog 1,64 miljard euro bedroeg. Super de Boer wist conform verwachting over geheel 2008 de omzetgrens van 2 miljard euro te overschrijden. Deze omzet werd behaald met gemiddeld 30 winkels minder dan in 2007. Het gemiddelde aantal winkels daalde hierdoor van 340 tot 310. Super de Boer meldt verder dat het omzetverlies door het afstoten van deze winkel nagenoeg geheel gecompenseerd werd door een stijging van de identieke omzet en het moderniseren van ruim 40 winkels. Hierdoor steeg de gemiddelde omzet per winkel in 2008 met 7,3%. Echter door het afstoten van winkels nam het marktaandeel af van 7,3% tot 6,8%.

De identieke omzetontwikkeling, oftwel de omzet van winkels die langer dan een jaar open zijn, daalde van 3,7% in 2007 tot 3,4% in 2008. Analisten geraadpleegd door Dow Jones hielden rekening met een stijging hiervan tot 3,9%.

Het supermarktconcern merkt op dat als gevolg van de economische ontwikkelingen er in het vierde kwartaal sprake was van een lagere marktgroei dan in voorgaande kwartalen. De identieke omzetgroei kwam in het vierde kwartaal van 2008 uit op 1,7%, waar dit in dezelfde periode een jaar eerder nog 4% bedroeg.Directievoorzitter Jan Brouwer ligt de cijfers toe:

De gemiddelde omzet per winkel is in 2008 met 7,3% gegroeid naar ruim € 127.000. Door de modernisering van 42 winkels en een identieke omzetgroei van 3,4%, behaalde Super de Boer in 2008 nagenoeg dezelfde consumentenomzet als in 2007, met gemiddeld 30 winkels minder. We zijn tevreden over deze positieve omzetontwikkeling.

Teleurstellend
Effectenhuis Petercam vindt de omzet over 2008 tegenvallen. Analist Fernand de Boer is weinig onder de indruk van de 1,7% groei van de identieke omzet. De analist is van mening dat de formule niet sterk genoeg en dat consumenten in deze tijden prijsbewuster worden waar Super de Boer hinder van zal ondervinden. De analist handhaaft zijn verkoopadvies.

Voor analist Richard Withagen van SNS Securities zijn de omzetcijfers teleurstellend. Volgens de analist heeft Super de boer in het vierde kwartaal van 2008 niet op de juiste manier de mensen weten te bereiken zoals dat wel is gelukt bij bijvoorbeeld C1000. Volgens Withagen zal Super de Boer in 2009 zijn best moeten doen om de consument te verleiden met aantrekkelijke acties. De analist blijft bij zijn verkoopadvies.