KBC Groep verdubbelt jaarwinst tot ruim 1 miljard euro

Bankverzekeraar KBC Groep heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van bijna 1,02 miljard euro. Het jaar voordien werd een positief resultaat opgetekend van 612 miljoen euro. Tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar werd KBC nochtans met een verlies van 294 miljoen euro geconfronteerd, maar dat cijfer werd naar eigen zeggen vertekend door waardeverminderingen voor een totaal van 688 miljoen euro op Ierse kredieten.

Wanneer geen rekening wordt gehouden met deze eenmalige kosten, zou de bankverzekeraar tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar een nettowinst van 394 miljoen euro hebben geboekt. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien werd een positief resultaat van 612 miljoen euro geregistreerd.

KBC maakte verder bekend over het voorbije jaar geen dividend te zullen uitbetalen. Voor dit boekjaar zou een brutodividend van maximaal 2 euro per aandeel worden voorzien. Pas over twee jaar wil de bankverzekeraar opnieuw een normaal dividend uitbetalen.

Bron: Express.be