Brouwer AB InBev kijkt uit naar WorldCup Brazilië

Brouwer AB AB InBev heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 43 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3,3 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst steeg van 7,2 miljard dollar naar 7,9 miljard dollar. Het productievolume viel met 2 procent terug tot 425,9 miljoen hectoliter. Die trend diende in alle markten te worden opgetekend, op uitzondering van de regio Asia-Pacific, waar nog een groei met 9 procent kon worden gerealiseerd.

De grootste terugval diende te worden geboekt in Oost-Europa, waar een daling met 15,8 procent werd gemeld, in belangrijke mate te wijten aan maatregelen van de Russische overheid om het alcohol-misbruik bij de bevolking te beteugelen. AB AB InBev zegt dat het wereldkampioenschap in Brazilië dit jaar voor een belangrijke verdere groei kan zorgen.

Ook in Mexico wordt opnieuw een toename van de omzet verwacht, terwijl in de Verenigde Staten gewag wordt gemaakt van een verbeterde trend.

Bron: Express.be