Umicore neemt nieuwe Chinese fabriek katalysatoren in gebruik

Het bedrijf Umicore , gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage, heeft in China een nieuwe vestiging in gebruik genomen. De nieuwe fabriek, gevestigd in Suzhou, moet zich toeleggen op de ontwikkeling van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen. Door de technologie zou de uitstoot van het autoverkeer moet kunnen worden teruggeschroefd. Bedoeling is naar eigen zeggen dat Umicore de Chinese autoconstructeurs helpt om de strengere Chinese emissiewetgeving na te leven.

Umicore wijst erop dat in China een toenemende bezorgdheid heerst over de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid. Umicore benadrukt daarbij dat wereldwijd inmiddels één op de drie auto’s uitgerust is met een katalysator van het Belgische bedrijf.

Umicore heeft al sinds het midden van het voorbije decennium een katalysatoren-productie in China. In de nieuwe fabriek werken een veertigtal mensen. Wereldwijd heeft Umicore ongeveer veertienduizend werknemers.

Bron: Express.be

2