Overnamekandidaten in Duitse bancaire sector

De analisten van Deutsche Bank hebben onlangs de Europese bancaire sector nader onder de loep genomen vanwege een mogelijke overnamestrijd rondom kleine Duitse banken. Een van overnamekandidaten is IKB Deutsche Industriebank. Volgens de analisten behoren onder meer BNP Paribas en HSBC tot de potentiële kopers, maar is de vraag hoe deze banken een eventuele overname zouden financieren.

Analisten wijzen erop dat verscheidene kleine Duitse banken in de komende periode een overnamekandidaat kunnen worden. Zo heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij Lone Star Funds LLC aangeven om het verkoopproces voor een Duitse bank die het in zijn bezit heeft in gang te zetten, te weten IKB Deutsche Industriebank. IKB focust zich op het midden- en kleinbedrijf in Duitsland.

IKB was de eerste Duitse bank die werd gered door de Duitse overheid tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis in 2007. Duitsland investeerde grofweg 10 miljard euro in de bank, die op omvallen stond door problemen op de Amerikaanse huizenmarkt.

Inmiddels lijkt IKB alles weer op de rit te hebben en maakte het over de eerste negen maanden van zijn boekjaar, eindigend in december 2013, een nettowinst bekend van 39 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 4 miljoen euro. Volgens

Lone Star verwacht dat er nog deze maand biedingen zullen binnenstromen, zo stellen personen die bekend zijn met de kwestie. Analisten stellen dat de investeringsmaatschappij, die een belang in IKB heeft van 91,5%, de activa die niet verkocht worden zal houden en gaandeweg zal afbouwen. IKB’s marktkapitalisatie wordt geschat op grofweg 750 miljoen euro, gebaseerd op de free float van 8,5%.

Mogelijke kopers

Volgens een recent gepubliceerd rapport behoren BNP Paribas, HSBC , Société Générale, Santander en SEB tot de mogelijke bieders voor IKB Deutsche Industriebank. Deutsche Bank stelt dat BNP Paribas wel eens serieuze interesse zou kunnen hebben, aangezien de Franse bank tijdens een recent beleggersevenement Duitsland een belangrijke markt noemde.

BNP Paribas is volgens Deutsche Bank een van de weinige Europese banken die de transactie kan realiseren met contant geld, waarmee het de inkoop van eigen aandelen kan opschorten. Bij een redelijke prijs kan dit door beleggers daarbij positief worden ingeschat en zodoende dienen als een katalysator voor de koers. Deutsche Bank heeft voor BNP Paribas een ‘hold-advies’ uitstaan met een koersdoel van 58 euro.

Een andere kandidaat die wordt genoemd is HSBC . Volgens Deutsche Bank lijkt dit echter minder waarschijnlijk vanwege de onzekerheden rond de kapitaaleisen voor Britse banken en de inspanningen van het management om de complexiteit van het bedrijf te verminderen. Zodoende moet de Britse bank volgens de analisten eerst zijn efficiëntie verbeteren. Deutsche Bank hanteert voor HSBC een ‘hold-advies’ met een koersdoel van 680 Britse Pence.