Imtech houdt zich prima staande

Uit de jaarresultaten van 2008 die Imtech deze week presenteerde kwam naar voren dat de technisch dienstverlener de winst wist te verhogen door in te spelen op een breed scala van maatschappelijke vraagstukken. Analisten zijn content met de cijfers, maar zijn er niet gerust op dat Imtech zich zal kunnen ontrekken aan de economische malaise.

Goed jaar
De nettowinst over 2008 bedroeg 113,3 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog 91,9 miljoen euro was. Het bedrijfsresultaat (EBITA) kwam uit op 197,2 miljoen euro, een stijging van 26%. Tot slot steeg de omzet met 15% tot 3,86 miljard euro. Het orderboek stond eind vorig jaar op een waarde van 4,5 miljard euro aan opdrachten.

Voor 2009 rekent Imtech op een verdere groei. Mede daarom handhaaft het concern zijn doelstellingen tot 2012. Dan wil de technisch dienstverlener een omzet halen van 5 miljard euro. De grootste bedreigingen voor Imtech zijn uitstel van projecten, door verslechterende financiële posities bij klanten, en het potentieel gebrek aan voldoende vakbekwame werknemers.CEO René van der Bruggen wil in 2009 verder groeien:
”Ondanks de snel om zich heen grijpende economische crisis die impact kan hebben op de (financiële) positie van klanten en voortgang van projecten, twijfelt Imtech niet aan haar eigen kracht en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit is niet alleen gebaseerd op de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille, maar ook op de sterke Europese en deels mondiale marktposities, een breed dienstenportfolio en een divers klantenbestand met meer dan 19.500 klanten. Circa 55% van de activiteiten van Imtech is ‘recurring’ en Imtech beschikt over duizenden onderhoudscontracten in vele marktsegmenten, die een goede basis vormen voor meerjarige continuïteit. Er is sprake van een flexibele projectorganisatie die goed kan inspelen op zowel economische mee- als tegenwind. Per saldo – als resultante van kansen en bedreigingen – is Imtech goed in balans. Imtech handhaaft onverkort haar doelstelling om in 2012 te komen tot een opbrengstenniveau van 5 miljard euro bij handhaving van een operationele EBITA-marge doelstelling van 6%. Naar de huidige inzichten verwacht Imtech voor 2009 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.”

Conform verwachting
Voor analist Edwin de Jong van SNS Securites waren de gepresenteerde resultaten niet echt verrassend maar wel goed. De analist wijst op de resultaten in Spanje en Duitsland, waar Imtech een sterke groei van de EBITA realiseerde. De analist handhaaft mede op het voorgaande zijn koopadvies en hanteert een koersdoel van 19 euro.

Bij effectenhuis Petercam waren de resultaten als de handhaving van de outlook voor 2012 conform verwachting. Analist Luuk van Beek. De analist is van mening dat Imtech nog steeds goed is gepositioneerd, maar hij verwacht dat de economische crisis ook zijn vat zal krijgen op Imtech dit jaar. De analist verwacht dat de winst per aandeel in 2010 18% lager zal liggen, ondanks dat 30% van de omzet gegenereerd wordt door opdrachten afkomstig van overheden. Van Beek heeft voor het aandeel een houdadvies uitstaan.

Analist Pieter Zwinkels van Royal Bank of Scotland vindt dat Imtech ondanks zijn sterke orderboek vanaf de tweede helft van 2009 de gevolgen zal ondervinden van de crisis. De analist heeft voor het aandeel een houdadvies uitstaan met een koersdoel van 13 euro.

Bij KBC Securities blijven ze van mening dat Imtech netjes op koers licht om de doelstellingen voor 2012 te realiseren. Ondanks dat de economische crisis zijn weerslag kent op diverse segmenten zullen andere segmenten (zoals de overheid) het goed doen, verwacht analist Koen Dierckx. Daarom verwacht de analist dan ook dat Imtech het de komende periode goed zal doen ondanks de moeilijke omstandigheden. Volgens Dierckx zou Imtech misschien zelfs kunnen profiteren van de crisis om zijn positie te versterken. De analist heeft een koopadvies uitstaan met een koersdoel van 24 euro.

Voor het aandeel staan momenteel 9 koop en 4 houdadviezen uit. Daartegenover staat slechts één verkoopadvies. De consensus is zodoende uitermate positief. Het gemiddeld koersdoel bedraagt op dit moment 15,95 euro. Voor 2009 verwachten analisten een winst per aandeel van 1,63 euro. Hiermee bedraagt de koers/winstverhouding voor 2009 op dit moment 7,13.