TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (België) - 13 april 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het een transparantiekennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgeving

Op 11 april 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Bank of America , volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten op 5 april 2018, waarna Bank of America (via haar gecontroleerde vennootschappen Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Bank of America , National Association en Merrill Lynch Professional Clearing Corporation) 38.532 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 33.357.130 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (samen 11,28% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 10% voor stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten, overschreden.

Inhoud van de kennisgeving door Bank of America

Datum van de kennisgeving: 11 april 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bank of America (met adres te Wilmington, D.E., VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 april 2018.

Overschreden drempel: 10%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • Bank of America had 0 stemrechtverlenende effecten;
  • Merrill Lynch International had 29.332 stemrechtverlenende effecten (0,01% van het totaal aantal stemrechten);
  • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated had 5.100 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten);
  • Bank of America , National Association had 4.100 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten); en
  • Merrill Lynch Professional Clearing Corporation had 0 stemrechtverlenende effecten,

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

  • Merrill Lynch International had 32.844.516 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (waaronder 141 swaps met vervaldatum 17/09/2018, 5.298 swaps met vervaldatum 31/12/2018, 260.447 rights of recall en 32.578.630 rights of use) (11,09% van het totaal aantal stemrechten); en
  • Merrill Lynch Professional Clearing Corporation had 512.614 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financieel instrument (rights of use) (0,17% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 38.532 stemrechten en 33.357.130 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (11,28% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk worden gehouden: Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Merrill Lynch Professional Clearing Corporation en Bank of America , National Association worden gecontroleerd door Bank of America . Bank of America is geen gecontroleerde entiteit.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:

  • persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases
  • kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.