Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

De algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2017 een brutodividend van € 1,40 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend van het boekjaar 2017 aldus € 0,98 per aandeel.

De raad van bestuur heeft vervolgens op 3 mei 2018 beslist om aan de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses (hierna 'Intervest') de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden voor het boekjaar 2017. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De niet in cash uitbetaalde fondsen zullen de verdere groei van de vennootschap ondersteunen, de mogelijkheid genereren voor investeringen in logistiek vastgoed en in de heroriëntering van de kantorenportefeuille en bijdragen aan de versterking van de balansstructuur van de vennootschap.

De aandeelhouder heeft de keuze om het dividend in cash te ontvangen dan wel in te brengen tegen aandelen, als volgt:

Uitkering van het dividend in cash

Coupon nr. 19 geeft recht op een brutodividend van € 1,40 of € 0,98 netto per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing).

Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Intervest

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 21 coupons nr. 19 (elk ten bedrage van het nettodividend van € 0,98).

De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder bedraagt aldus 21 x € 0,98 = € 20,58 voor een nieuw aandeel.

Dit betekent een korting van 7% tegenover het gemiddelde van de openingskoersen van de 10 beursdagen voorafgaandelijk aan de beslissing van de raad van bestuur en van 7% tegenover de openingskoers van het aandeel Intervest op woensdag 2 mei 2018 telkens na aftrek van het brutodividend over boekjaar 2017.

Een combinatie van beide voorgaande opties.

Volledig persbericht:

Bijlage