Ageas: Transparantiekennisgeving

Ageas meldt, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 16 mei 2018 onder de drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen zakte en nu 2,70% bedraagt.

Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempel

Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
ageas SA/NV

Datum van drempeloverschrijding
16 mei 2018

Overschreden drempel (in %)
3%

Noemer
203.022.199

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan Los van Verbonden aan Los van
  Effecten effecten Effecten effecten
ageas SA/NV 6.443.750 1.456.571   0,72%  
AG Insurance SA/NV 47.620 47.620   0,02%  
Ageasfinlux S.A. (related to FRESH) 3.968.254 3.968.254   1,95%  
subtotaal 10.459.624 5.472.445   2,70%  
  TOTAAL 5.472.445 0 2,70% 0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumenten   Na de transactie  
     
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het instrument % stemrechten  Settlement  
 
        
  Total Fina Elf     0 0,00%    


Totaal A & B # stemrechten % stemrechten
  5.472.445 2,70%

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
ageas SA/NV is voor 100 % eigenaar van Ageas International N.V. dat op zijn beurt 75% van het aandelenkapitaal van AG Insurance SA/NV en 100% van Ageasfinlux S.A. bezit.

Bijkomende informatie
De aandelen verbonden aan de FRESH hebben geen recht op dividend noch stemrecht zolang ze toegewezen zijn aan Ageasfinlux S.A.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas , één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage