OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 21 mei 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 16 mei 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van BlackRock , Inc.

BlackRock , Inc. (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) heeft Ablynx bericht dat het de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten van Ablynx heeft onderschreden op 14 mei 2018.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  • verwerving of vervreemding stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • onderschrijding van de laagste drempel
 • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
 • Kennisgevingsplichtige personen:
Naam Adres (voor juridische entiteiten)
BlackRock , Inc. 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.
BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.
BlackRock Advisors, LLC 100 Bellevue Parkway, Wilmington, DE, 19809, U.S.A.
BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße 6, Munich, 80333, Germany
BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA , 94105, U.S.A.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 400 Howard Street, San Francisco, CA , 94105, U.S.A.
BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.
BlackRock Investment Management, LLC 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, U.S.A.
BlackRock Japan Co., Ltd. 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Trust Tower Main, Tokyo, 100-8217, Japan
 • Transactiedatum: 14 mei 2018
 • Overschreden drempel: 3% (van het totale belang)
 • Noemer: 75.406.551 (op 14 mei 2018)
 • Details: geen details vereist bij het onderschrijden van de laagste drempel
 • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Gelieve de transparantiekennisgeving te raadplegen voor de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen.
 • Bijkomende informatie: : Er is een meldingsplicht omdat de stemrechten gelinkt aan aandelen de 3% drempel heeft onderschreden.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgevingen. De volledige versies van de transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Op 29 januari 2018 heeft Ablynx aangekondigd dat Sanofi een bod heeft uitgebracht om al haar uitstaande gewone aandelen (inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares (ADS's), warrants en converteerbare obligaties (samen met de uitstaande gewone aandelen, de " Effecten ")) te verwerven tegen een prijs van €45 per aandeel, wat een totale waarde vertegenwoordigt van ongeveer €3,9 miljard. Deze voorgestelde transactie werd unaniem goedgekeurd door zowel de Raad van Bestuur van Sanofi als van Ablynx . Het bod omvat twee afzonderlijke maar gelijktijdige overnamebiedingen: (i) een overnamebod naar Belgisch recht voor alle uitstaande aandelen, warrants en converteerbare obligaties van Ablynx (het "Belgische Bod") en (ii) een overnamebod naar het recht van de VS voor alle uitstaande aandelen aangehouden door Amerikaanse houders en ADS's aangehouden door houders ongeacht waar zij verblijven (het "Amerikaanse Bod" en samen met het Belgische Bod, de "Overnamebiedingen"). Het openbaar overnamebod werd op 4 april 2018 gelanceerd en verviel op 4 mei 2018 om 17.00 uur New York City tijd / 23.00 uur CEST.

Sanofi bevestigde op 14 mei 2018 dat bij het verstrijken van de initiële aanvaardingsperiode een totaal van 71.972.994 aandelen (waaronder 7.446.312 aandelen vertegenwoordigd door ADSs), 2.594.841 warrants en 975 converteerbare obligaties werd ingebracht in de Overnamebiedingen en niet ingetrokken. Sanofi zal 95,60% van de uitstaande aandelen van Ablynx aanhouden op de datum van afwikkeling van de Overnamebiedingen, waarvan meer dan 90% is verworven door middel van de Overnamebiedingen. Sanofi bevestigde verder dat de Minimale Inbrengvoorwaarde en de andere voorwaarden van de Overnamebiedingen zijn vervuld.

Sanofi heeft beslist over te gaan tot een squeeze out van die Effecten die niet zijn ingebracht in de Overnamebiedingen overeenkomstig de toepasselijke Belgische en V.S. wetgeving. In dit kader zal Sanofi de Overnamebiedingen heropenen en van start gaan met de squeeze out periode op 22 mei 2018, teneinde die Effecten te verwerven die nog niet eerder in de Overnamebiedingen werden ingebracht. De squeeze out periode zal verstrijken op 12 juni 2018 om 17.00 uur New York City tijd / 23.00 uur CEST.

Zie hieronder voor meer informatie over de overnamebiedingen.

Voor meer information, gelieve contact op te nemen met:

Ablynx
Dr Edwin Moses
CEO
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Ablynx media relations:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Bijkomende informatie over het Belgische Bod
Een elektronische versie van het prospectus (met inbegrip van de formulieren) is beschikbaar op de websites van de Centrale Loketinstellingen (voor BNP Paribas Ageas NV/SA, https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans en Engels) en https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands en Engels); voor KBC Securities NV/SA in samenwerking met KBC Bank NV/SA, https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview, https://www.kbc.be, https://www.cbc.be and https://www.bolero.be), Sanofi (https://www.sanofi.com/en/investors/tender-offers-ablynx) en Ablynx (http://www.ablynx.com/investors/sanofi-takeover-bid). Een papieren exemplaar van het prospectus is eveneens gratis beschikbaar (i) aan de loketten van de Centrale Loketinstellingen of (ii) door telefonisch contact op te nemen met de Centrale Loketinstellingen op +32 (0)2 433 41 13 ( BNP Paribas Ageas NV/SA), +32 (0)78 15 21 53 ( KBC Bank NV/SA, Nederlands & Engels), +32 (0) 800 92 020 (CBC Banque NV/SA, Frans & Engels) of +32 32 83 29 81 (Bolero door KBC Securities NV/SA, Nederlands, Frans en Engels). Het prospectus is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. Een Franse vertaling van de samenvatting van het prospectus is eveneens beschikbaar.

De memorie van antwoord is aan het prospectus gehecht. De memorie van antwoord is eveneens gratis beschikbaar op de zetel van Ablynx (Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde (België)). De memorie van antwoord is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Bijkomende informatie voor Amerikaanse investeerders

Deze communicatie is louter voor informatiedoeleinden en is geen aanbeveling, noch een voorstel tot aankoop, noch een uitnodiging of voorstel tot verkoop van enige Effecten van Ablynx .
Sanofi heeft een Verklaring van Openbaar Overnamebod op Formulier TO bij de SEC neergelegd, en Ablynx heeft een Verklaring inzake Verzoek/Aanbeveling op Formulier 14D-9 bij de SEC neergelegd. De houders van Effecten worden aangespoord om alle documenten neergelegd door Sanofi en Ablynx bij de SEC zorgvuldig door te nemen, aangezien deze documenten belangrijke informatie, inclusief de algemene voorwaarden van het overnamebod bevatten.

Het voorstel tot aankoop, de bijhorende brief tot overdracht van ADSs en andere documenten die verband houden met het overnamebod, evenals de Verklaring inzake Verzoek/Aanbeveling zijn kosteloos beschikbaar voor alle Effectenhouders van Ablynx . Deze documenten zijn kosteloos beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bijkomende kopieën kunnen kosteloos verkregen worden door contact op te nemen met Sanofi op ir@Sanofi.com of op de website van Sanofi op https://en.Sanofi.com/investors. De neerleggingen gedaan door Sanofi en Ablynx bij de SEC dienen zorgvuldig gelezen te worden vooraleer een beslissing inzake het V.S. Bod te nemen.

Bijlage