Ageas en Schroders plc: Transparantiekennisgeving

Schroders plc informeerde Ageas op 6 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 5 juni 2018 zijn belang 4,88% bedraagt.

Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Schroders plc - 31 Gresham Street, Londen EC2V 7QA

Datum van drempeloverschrijding
5 juni 2018

Overschreden drempel (in %)
5%

Noemer
203.022.199

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan Los van Verbonden aan Los van
  Effecten effecten Effecten effecten
Schroders plc 0 0   0,00%  
Schroder Investment Management Limited 9.983.219 9.693.394   4,77%  
Schroder Investment Management
(Hong Kong) Limited
5.896 5.896   0,00%  
Schroder Investment Management
(North America) Limited
217.310 217.310   0,11%  
subtotaal 10.206.425 9.916.600   4,88%  
  Total Fina Elf 9.916.600 0 4,88% 0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumenten   Na de transactie  
     
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het instrument % stemrechten  Settlement  
 
        
          
  Total Fina Elf     0 0,00%    


Totaal A & B # stemrechten % stemrechten
  9.916.600 4,88%

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
Schroders plc is niet een gecontroleerde entiteit. Het is de moedermaatschappij van Schroder Administration Limited, die zelf de moedermaatschappij is van Schroder International Holdings Limited, die zelf de moedersmaatschappij is van Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited en Schroder Investment Management Limited. Dit zijn discretionaire fondsbeheerders die aandelen aanhouden namens hun klanten en het stemrecht kunnen uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.
Schroder Investment Management (North America) is een dochteronderneming van Schroder Investment Management Limited; en een discretionaire fondsbeheerder die aandelen aanhoudt namens zijn klanten en het stemrecht kan uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.

Schroders plc informeerde Ageas eveneens op 5 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 4 juni 2018 zijn belang 5,03% bedroeg.

Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Schroders plc - 31 Gresham Street, Londen EC2V 7QA

Datum van drempeloverschrijding
4 juni 2018

Overschreden drempel (in %)
5%

Noemer
203.022.199

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan Los van Verbonden aan Los van
  Effecten effecten Effecten effecten
Schroders plc 0        
Schroder Investment Management Limited 9.840.634 9.983.219   4,92%  
Schroder Investment Management
(Hong Kong) Limited
6.976 5.896   0,00%  
Schroder Investment Management
(North America) Limited
105.198 217.310   0,11%  
subtotaal 9.952.808 10.206.425   5,03%  
  Total Fina Elf 10.206.425 0 5,03% 0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumenten   Na de transactie  
     
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het instrument % stemrechten  Settlement  
 
        
          
  Total Fina Elf     0 0,00%    


Totaal A & B # stemrechten % stemrechten
  10.206.425 5,03%

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
Schroders plc is niet een gecontroleerde entiteit. Het is de moedermaatschappij van Schroder Administration Limited, die zelf de moedermaatschappij is van Schroder International Holdings Limited, die zelf de moedersmaatschappij is van Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited en Schroder Investment Management Limited. Dit zijn discretionaire fondsbeheerders die aandelen aanhouden namens hun klanten en het stemrecht kunnen uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.
Schroder Investment Management (North America) is een dochteronderneming van Schroder Investment Management Limited; en een discretionaire fondsbeheerder die aandelen aanhoudt namens zijn klanten en het stemrecht kan uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas , één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage