ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 688 miljoen over Q2 2018

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 688 miljoen over Q2 2018 

  • Nettowinst over Q2 2018 bedroeg EUR 688 miljoen en rendement op eigen vermogen (ROE) 13,5%, mede dankzij aanhoudend sterke Nederlandse economie
  • Netto rentebaten bleven sterk, ondanks ongunstig renteklimaat
  • Voorzieningen fors lager dan in het vorige kwartaal, maar nog steeds aanzienlijk
  • Sterke kapitaalpositie met een CET1-ratio van 18,3% dankzij actief balansbeheer
  • Interimdividend vastgesteld op EUR 0,65 per aandeel
  • CIB update: RWA reductie van 5 miljard en EUR 80 miljoen kostenbesparingen
  • Private Banking acquisitie: EUR 6 miljard aan beheerd vermogen in België

Kees van Dijkhuizen, CEO:

'De Nederlandse economie blijft het goed doen en dit zien we terug in het financiële resultaat over het tweede kwartaal, met een solide nettowinst van EUR 688 miljoen. De netto rentebaten bleven sterk, ondanks het ongunstige renteklimaat. De voorzieningen waren fors lager dan in het vorige kwartaal, maar nog steeds aanzienlijk omdat bepaalde sectoren onverminderd onder druk staan. We verwachten nog steeds dat de voorzieningen over het hele jaar onder het gemiddelde van 25-30 basispunten voor de kredietcyclus blijven. De cost/income ratio voor het eerste halfjaar was 56,5% en de ROE 12,5%. Onze kapitaalpositie verbeterde sterk naar een CET1-ratio van 18,3% dankzij actief balansbeheer. Het interimdividend is vastgesteld op EUR 0,65 per aandeel, in lijn met de uitkering over het eerste helft van vorig jaar. Dit betekent dat de uitkering wordt verhoogd naar 50%. We verwachten dat versterking van het kapitaal zal doorzetten, hetgeen onze positie verbetert om kapitaal uit te keren naast de beoogde dividenduitkering van 50% van de winst.

We hebben Corporate & Institutional Banking (CIB) doorgelicht. De dienstverlening van CIB wordt zeer gerespecteerd door onze klanten en is een kernactiviteit van de bank. Het merendeel van de activiteiten van CIB levert op lange termijn adequate resultaten. Als geheel voldoet CIB echter niet aan de ROE-doelstellingen op groepsniveau. Om de winstgevendheid van CIB te verbeteren en gaat bijdragen aan onze doelstellingen, wordt bij de internationale sectoren (met name Trade & Commodity Finance) en de sterk cyclische sectoren met uiterst volatiele inkomsten het toegewezen kapitaal verlaagd. De risico-gewogen activa dalen met 5 miljard naar ongeveer 34 miljard eind 2020. De kosten bij CIB worden met EUR 80 miljoen verlaagd door een personeelsreductie van ongeveer 250 fte's en andere besparingen; hiervoor verwachten we een herstructureringsvoorziening te nemen van circa EUR 50 miljoen. Dit plan verbetert de winstgevendheid van CIB, genereert kapitaal en draagt bij aan de financiële doelstellingen op groepsniveau.

Onze klanten willen we oplossingen bieden die voorzien in hun dagelijkse behoeften. Innovatie en technologie spelen hierbij een cruciale rol. We zijn daarom heel blij dat Vlerick Business School ABN AMRO opnieuw heeft uitgeroepen tot een van de koplopers in de digitale transformatie in Nederland. We gaan intensiever met partners samenwerken om tot duurzame bedrijfsmodellen te komen. Een voorbeeld hiervan is onze strategische samenwerking met Opportunity Network, een internationaal online platform dat ondernemers inzicht verschaft in groeikansen, overnames en andere mogelijkheden. Met de recent aangekondigde Private Banking acquisitie  in België verdubbelen we ons lokaal beheerd vermogen naar EUR 12 miljard, versterken we onze private banking-activiteiten, kunnen we onze klanten beter bedienen en onze activiteiten verder uitbouwen. We zijn goed op schema en blijven vooruitgang boeken richting het behalen van onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen.'

Kerncijfers en indicatoren

 (in EUR miljoen)
Q2 2018 Q2 20171 Mutatie Q1 2018 Mutatie H1 2018 H1 20171 Mutatie
Operationele baten 2.288 2.492 -8% 2.329 -2% 4.617  4.738 -3%
Operationele lasten 1.261 1.367 -8% 1.348 -6% 2.609  2.720 -4%
Operationeel resultaat 1.027 1.124 -9% 981 5% 2.007  2.018 -1%
Voorzieningen op financiële instrumenten 134 -96   208   341  -33  
Belastingen 204 260 -21% 178 15% 383  475 -19%
Nettowinst/(verlies) over de periode 688 960 -28% 595 16% 1.283  1.576 -19%
                 
Cost/income ratio 55,1% 54,9%   57,9%   56,5% 57,4%  
Rendement op eigen vermogen2 13,5% 20,0%   11,5%   12,5% 16,7%  
Fully-loaded CET1 ratio 18,3% 17,6%   17,5%   18,3% 17,6%  
 

1 In het resultaat over Q2 2017 zijn opgenomen de opbrengsten uit de verkoop van Private Banking Asia en hoge vrijvallen van voorzieningen.

2 Gebaseerd op nettowinst voor de periode die toekomt aan de aandeelhouders.ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ruud Jaegers
Deputy head of Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik). Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij eventuele verschillen is het Engelse bericht leidend.

Bijlage