Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het tweede kwartaal van 2018 - Gereglementeerde informatie - 22 augustus 2018 - 7:45 uur CET

·       

·         Omzetdaling van 3,6% zonder wisselkoerseffecten en portfoliorationalisatie in drukvoorbereiding

·         Sterke prestatie Agfa Specialty Products en verder herstel van Agfa HealthCare's hardcopy-activiteiten

·         Recurrente EBITDA van 49 miljoen euro

·         Nettowinst van 6 miljoen euro

·         Netto financiële schuld van 55 miljoen euroMortsel (België), 22 augustus 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2018.


"De eerste zes maanden van 2018 brachten geen grote verrassingen. Zonder de effecten van de reorganisatie van de drukvoorbereidingsportfolio van de businessgroep Agfa Graphics en zonder wisselkoerseffecten, evolueerde onze omzet zoals verwacht met trage daling dan in de eerste helft van vorig jaar. Agfa Graphics bleef kampen met de uitdagingen in de drukvoorbereidingsmarkt: voortdurende achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, concurrentiedruk, marktgebonden volumedalingen voor digitale computer-to-film-producten en hoge aluminiumprijzen. In mei kondigden we een wereldwijd programma aan om onze prijzen voor drukplaten te verhogen. Bovendien zullen we initiatieven blijven onderzoeken om actief te participeren in de noodzakelijke consolidatie van de industrie.

We boekten ook vooruitgang met de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep. Met deze belangrijke stap in onze geschiedenis pakken we de complexiteit van onze onderneming aan. Wanneer het is afgerond zal het project zowel de HealthCare IT-activiteiten als het andere deel van de Groep de komende jaren in staat stellen om groei na te streven. De guidance in het persbericht over de resultaten van het eerste kwartaal herhalend, verwachten we niet dat de recurrente EBITDA -marge voor het volledige jaar boven die van 2017 zal uitkomen. We blijven echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA -marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.Agfa-Gevaert Groep - tweede kwartaal van 2018

in miljoen euro Q2 2017 Q2 2018 evolutie
Omzet 622 559 -10,0%
Brutowinst (*) 213 180 -15,5%
% van de omzet 34,3% 32,2%  
Recurrente EBITDA (*) 60 49 -19,5%
% van de omzet 9,7% 8,7%  
Recurrente EBIT(*) 45 35 -24,9%
% van de omzet 7,6% 6,3%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 45 26 -41,3%
Resultaat over de periode 27 6  
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (39) (11)  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten


De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door de aangekondigde reorganisatie van de productportfolio van Agfa Graphics' drukvoorbereidingsactiviteiten en door de sterkte van de euro. Zonder deze elementen, zou de omzetdaling van de Groep beperkt blijven tot 3,6%. De hardcopy-activiteiten van de businessgroep Agfa HealthCare herstelden zich verder na de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017. De businessgroep Agfa Specialty Products presteerde goed op basis van het succes van verscheidene toekomstgerichte producten.


De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 32,2% van de omzet, wat overeenkomt met het eerste kwartaal van het jaar.


Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 21,2%.

  

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 6,3% van de omzet.


De recurrente EBITDA kwam uit op 8,7% van de omzet, tegenover 9,7% in het tweede kwartaal van 2017. De recurrente EBIT bereikte 6,3% van de omzet.


De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van

9 miljoen euro, tegenover een kost van 2 miljoen euro vorig jaar.


De nettofinancieringskosten stegen van 8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2017 tot 10 miljoen euro.


De belastingkosten bleven stabiel op 10 miljoen euro.


Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 6 miljoen euro.


Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2018 bedroegen de totale activa 2.293 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
     
  • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 646 miljoen euro (27% van de omzet) aan het einde van het tweede kwartaal van 2018.
     
  • De netto financiële schuld bedroeg 55 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017.
     
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 11 miljoen euro.

                                                  
                             

Bijlages