Biocartis Group NV: Biocartis creëert nieuw warrantplan

PERSBERICHT:  GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Dinsdag 11 september 2018, 07:00 CEST 

Biocartis creëert nieuw warrantplan

Mechelen, België, 11 september 2018 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek ( Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zijn raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal 1.335.426 warrants heeft gecreëerd onder een nieuw warrantplan, genaamd het 'Warrantplan 2018', om de Vennootschap in staat te stellen warrants aan te bieden aan voornamelijk bepaalde geselecteerde personeelsleden van de Vennootschap en zijn dochtervennootschappen, evenals aan consultants van de Vennootschap en zijn dochtervennootschappen, onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en bestuurders van de dochtervennootschappen van de Vennootschap.

De warrants onder het Warrantplan 2018 hebben een uitoefentermijn van tien jaar (tenzij contractueel beperkt in het aanbod aan een begunstigde), zijn over het algemeen niet overdraagbaar en kunnen in principe niet uitgeoefend worden voor de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aanbod van warrants werd aanvaard door een begunstigde. Elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één nieuw Biocartis aandeel. Ingeval de warrants uitgeoefend worden, zal Biocartis de toelating tot verhandeling op Euronext Brussels aanvragen van de nieuwe aandelen die hieruit voortvloeien. De warrants zelf zullen niet genoteerd worden op enige effectenbeurs.

De bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur (overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen) en de commissaris van de Vennootschap (overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen) in het kader van de creatie van het Warrantplan 2018 kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap

--- EINDE ---

Meer informatie:

Renate Degrave

Manager Corporate Communications & Investor Relations

e-mail    rdegrave@biocartis.com

tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis ( Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde het Idylla(TM) platform in 2014. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten beantwoordt. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis vijftien oncologietesten en twee infectieziektentesten aan in Europa. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Het Biocartis handelsmerk en logo en het Idylla(TM) handelsmerk en logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn enkel van toepassing op de datum van dit persbericht. Biocartis verwerpt uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen.