Voldoende financiële middelen beschikbaar voor voltooiing aanbevolen openbaar bod op Crown Van Gelder

Andlinger kondigt vandaag aan dat Valsen Invest B.V. (de “Bieder”), de vennootschap die door Andlinger is aangewezen om het Bod uit te brengen, voldoende fondsen beschikbaar heeft voor het financieren van de volledige biedprijs van EUR 5,50 per Certificaat en per Participatierecht en EUR 27,50 per Niet-Genoteerd Aandeel .

Het Bod waardeert 100% van de Effecten op EUR 23.958.000. De investeerders die door Andlinger worden vertegenwoordigd hebben een bedrag van EUR [24.600.000] gestort op de bankrekening van de Bieder, welk bedrag gelijk is aan de waarde van het Bod plus het bedrag dat betaald dient te worden aan kosten en vergoedingen met betrekking tot het Bod. De Bieder zal het Bod financieren met deze beschikbare middelen. De financiering van het Bod zal niet afhankelijk zijn van de goedkeuring van derden en zal geen financieringsvoorbehoud bevatten.

Andlinger heeft vandaag ook haar concept biedingsbericht ter goedkeuring ingediend bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten