KBC Groep: KBC plaatst met succes een additional tier 1-instrument voor 500 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Niet bestemd voor verspreiding of publicatie in de Verenigde Staten van Amerika, Australië of Japan of hun territoria of aan, voor rekening van of ten gunste van Amerikaanse, Australische of Japanse personen, of aan andere personen dan aan wie het volgens de wet verspreid mag worden. 

De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie is louter informatief en vormt geen (onderdeel van een) uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop of uitgifte of verzoek een aanbod te doen tot aankoop van of intekenen op effecten van KBC Groep NV. Niet voor verspreiding of publicatie in jurisdicties waar dat onwettig is of aan personen die zich in die jurisdicties bevinden of er wonen. Zie de belangrijke mededeling aan het eind van deze aankondiging.

Brussel, 27 februari 2019

KBC plaatst met succes een additional tier 1-instrument voor 500 miljoen euro

KBC Groep NV (“KBC”) heeft gisteren voor 500 miljoen euro aan niet-verwaterende additional tier 1 (AT1)-effecten (de “effecten”) geplaatst. Er was heel wat belangstelling voor de uitgifte, die 4 keer overingeschreven werd.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, licht toe: "We monitoren onze kapitaalstructuur en onze uitstaande effectenportefeuille continu in het licht van de marktomstandigheden. Door de uitgifte van de effecten kunnen we een optimale kapitaalstructuur in stand houden en onze nu al uitstekende solvabiliteitsratio's blijven ondersteunen. Er was heel wat belangstelling voor de uitgifte van ons CRD IV-conform additional tier 1-instrument in euro van benchmarkgrootte, dat 4 keer overingeschreven werd. Het succes van de transactie benadrukt het vertrouwen van de markt in de stevige kapitaalpositie en het bedrijfsmodel van KBC."

KBC is een van de best gekapitaliseerde en gepositioneerde financiële instellingen in Europa. De common equity ratio van KBC volgens de Deense compromismethode bedroeg eind 2018 16% fully loaded. Dat is ruim boven de door de bevoegde toezichthouders opgelegde minimumkapitaalvereiste van 10,70% in 2019.

Het gaat om een non-call perpetual AT1-instrument op 5 jaar met een tijdelijke afschrijving tegen 5,125% CET1 en een initiële coupon van 4,75% per jaar, halfjaarlijks te betalen.

Het instrument werd geplaatst bij institutionele beleggers, verspreid over Europa en Azië.

De effecten werden aangeboden in minimale coupures van 200 000 euro en zullen naar verwachting een rating ‘BB+' krijgen van Standard & Poor’s ("S&P")en ‘Ba1’ van Moody's. De effecten zullen naar verwachting worden uitgegeven op 5 maart 2019. Er zal een aanvraag worden gedaan om de effecten te noteren op Euronext Brussels.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan en KBC Bank werden aangeduid als Joint Bookrunners en Joint Lead Managers voor deze transactie.

Disclaimer

De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie vormt geen aanbod van effecten te koop in de Verenigde Staten van Amerika (of aan Amerikaanse personen). De effecten werden en worden niet geregistreerd volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933 zoals geamendeerd (de "Securities Act") of de effectenwetgeving van een lidstaat van de Verenigde Staten of een andere jurisdictie. Ze mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen behalve bij vrijstelling van of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke wetgeving van een lidstaat van de VS of een lokale overheid. De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie wordt enkel verspreid en is enkel gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk en (ii) personen in het Verenigd Koninkrijk (a) die professionele ervaring hebben in verband met beleggingen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 of (b) aan wie ze wettelijk mag worden bezorgd. Bovendien is deze aankondiging niet gericht tot personen (i) die particuliere klant zijn (zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 15 mei 2014 over markten in financiële instrumenten en de amenderende Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EG (herzien) (“MiFID II”)) of (ii) in België tot consumenten in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, zoals van tijd tot tijd aangepast (het “Belgische Wetboek van economisch recht”).  De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie vormt geen aanbod van effecten aan het publiek in Canada. Er is geen prospectus dat de Effecten kwalificeert voor verkoop in Canada goedgekeurd door een toezichthouder of regelgevende autoriteit in Canada en de Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in Canada of aan ingezetenen van Canada, behalve ingevolge een vrijstelling van de prospectusvereisten van, en anderszins in overeenstemming met, alle toepasselijke effectenwetten in elke relevante provincie of grondgebied van Canada. De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie is enkel gericht aan personen die geaccrediteerde beleggers en toegelaten klanten zijn en mag niet worden verspreid naar, noch mag erop worden ingespeeld door, andere personen. 

MiFID II professionals/ECPs-only / No PRIIPs KID / FCA PI restriction  – De beoogde markt (MiFID II product governance) bestaat enkel uit in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten (alle distributiekanalen). Er werd geen PRIIPs key information document (KID) opgesteld omdat deze effecten niet beschikbaar zijn voor particulieren in de EER. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep
Tel. +32 2 429 35 73  - e-mail: kurt.debaenst@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate Communicatie en woordvoerster KBC Groep,
Tel. +32 2 429 85 45  - e-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate communicatie/
Woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

 

Ga de echtheid van dit document hier na
 

KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

 

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen via https://www.kbc.com/nl/innovation

   

Bijlage