COIL : JAARRESULTATEN 2018

JAARRESULTATEN 2018

 • Een lastig boekjaar 2018 door de sterke volatiliteit van de markten en de impact van de niet-recurrente lasten in verband met de ontwikkeling van de industriële capaciteiten.
 • Verbetering van de resultaten in het tweede halfjaar, waardoor het boekjaar met een break-even nettoresultaat kon worden afgesloten
 • Sterke balansstructuur met een netto financiële schuld van 44% van het eigen vermogen
 • Doelstelling is herstel in 2019 dankzij de geleidelijke terugkeer naar een meer normatieve context


Brussel, 29 april 2019 (17.45 uur) – COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn jaaromzet 2018 bekend.

Markante feiten van het boekjaar

Op commercieel gebied is de omzet van COIL, zijnde 25,2 mln. €, met 15% teruggelopen ten opzichte van 2017. De conjunctuur wordt overheerst door de aanhoudende toename van de economische onzekerheid en de hoge volatiliteit van de vraag op de eindmarkten. In deze context werd de activiteit anodisatiediensten in het bijzonder nadelig beïnvloed i) door een grote voorraadvermindering in de distributieketen in het eerste kwartaal wegens sterke fluctueringen van de aluminiumkoers en ii) door een sterke afname van de vraag in het vierde kwartaal. Bovendien was de activiteit totaalpakket – waarin het bedrijf zowel metaal als oppervlaktebehandeling levert voor architecturale projecten – in Europa en elders onverwacht zwak.

Op industrieel vlak rondde COIL de versterking van zijn industrieel instrument af met de opstart van twee nieuwe productielijnen:

 • In Duitsland beïnvloedde een reeks technische problemen op de nieuwe lijn 6 zijn automatisering, evenals zijn mechanische en milieu-installaties, waardoor de productie-overdracht van lijn 3 in België aan het eind van het jaar werd vertraagd, wat resulteerde in hoge niet-recurrente kosten en hogere productiekosten.
   
 • In het eerste kwartaal van 2018 werd in België de verticale anodisatielijn met succes in gebruik genomen; maar aangezien het een nieuwe uitbreiding van de continue anodisatie-activiteit betreft, is de bijdrage daarvan aan de omzet niet significant, zoals te verwachten was in een opstartjaar.

Resultaten

Binnen de context van een aanzienlijke vertraging van de activiteit en een stijging van de kostenstructuur in verband met de ontwikkeling van het industrieel instrument, neemt de EBITDA af met 3,6 mln. € om uit te komen op 4,2 mln. €, ofwel 16,5% van de omzet. Deze wordt met name gekenmerkt door de opname van i) niet-recurrente lasten voor de inbedrijfstelling van de twee nieuwe productielijnen (0,6 mln. €), ii) de stijging van de loonkosten (+ 0,4 mln. €) wegens aanwerving van extra personeel in verband met de start van lijn 6 in Duitsland en iii) de toename van overige lasten (+ 0,5 mln. €) wegens de stijging van milieuheffingen en de afname van subsidies in Duitsland. Deze posten, die voor een groot deel in het eerste halfjaar plaatsvonden, drukken minder op de EBITDA van het tweede halfjaar 2018 die 22,3% van de omzet vertegenwoordigt, tegen 10,3% in het eerste halfjaar van 2018 en 25,5% in het tweede halfjaar van 2017.

De afschrijvingen (3,7 mln. €) stijgen met 0,9 mln. € en omvatten voor de eerste keer de afschrijvingen van lijn 6 in Duitsland en van de verticale anodisatielijn in België. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 0,4 mln. € tegen 4,9 mln. € in 2017. Gecorrigeerd met de niet-recurrente lasten van de inbedrijfstelling van de twee nieuwe productielijnen zou het aangepaste bedrijfsresultaat uitkomen op 1,0 mln. € in 2018.

Na financiële lasten bedraagt het nettoresultaat 0,1 mln. € tegen 4,2 mln. € in 2017.

Vereenvoudigde resultatenrekening

in mln. 20182017
Omzet25,229,7
EBITDA4,27,8
  in % omzet16,5%26,2%
Bedrijfsresultaat0,44,9
  in % omzet1,6%16,7%
Resultaat vóór belasting0,04,3
Nettoresultaat0,14,2
  in % omzet0,3%14,1%

Balans

Het eigen vermogen bedraagt 29,5 mln. €, een daling van 2,8 mln. € ten opzichte van 31 december 2017, en houdt rekening met het resultaat van het boekjaar en het dividend (2,8 mln. €) dat in september is uitgekeerd. De netto financiële schuldenlast bedraagt 12,9 mln. € per 31 december 2018, een daling van 0,1 mln. € in vergelijking met 31 december 2017, en vertegenwoordigt 44% van het eigen vermogen, ofwel een niveau dat in de buurt ligt van het voorgaande jaar (40%).

Vooruitzichten

COIL handhaaft een voorzichtige aanpak in het eerste kwartaal 2019, gezien de aanhoudende wereldwijde economische onzekerheid. Niettemin kan het bedrijf dankzij zijn geoptimaliseerde industriële organisatie snel reageren op een eventuele stijging van de vraag. Binnen deze context anticipeert COIL voor het gehele boekjaar op een stabiele Europese distributiemarkt, een ontwikkeling van de verticale anodisatie-activiteit en duidelijk herstel van de activiteit totaalpakket in Europa, Azië en Noord-Amerika.

Op langere termijn heeft het bedrijf vertrouwen in zijn vooruitzichten daar het kan profiteren van een buitengewoon goed geanodiseerd product met ongeëvenaarde prestaties en met een uniek assortiment afmetingen, texturen en kleuren. COIL wil zo zijn marktleiderschap bestendigen en gebruik maken van de vele ontwikkelingsopportuniteiten op wereldniveau.

Aanvullende informatie

De jaarrekening is op 26 april 2019 door de raad van bestuur goedgekeurd. Deze wordt overgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2018 die beschikbaar is op de financiële website van de onderneming ((http://investors.coil.be).

Agenda

 • 5 juni 2019             Algemene vergadering
 • 30 juli 2019             Omzet van het eerste halfjaar 2019
 • 29 oktober 2019     Resultaten van het eerste halfjaar 2019
COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren.

 

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan worden gekleurd. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal.

 

Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge recycleerbaarheid.

 

Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's. 
Euronext Growth Paris
Isin: BE0160342011 - ALCOI

Reuters: ALCOI.PA
Bloomberg: ALCOI:FP
www.coil.be


COIL
Tim Hutton
Gedelegeerd bestuurder
tim.hutton@coil.be
Tel.: +32 (0)11 88 01 88

 

CALYPTUS
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net
Tel.: : +33 (0)1 53 65 68 68

Bijlage