LucasBols houdt dividend op 54 cent

Omzet

De omzet van Lucas Bols over het boekjaar eindigend op 31 maart 2016 bedroeg € 72,6 miljoen, een daling van 6,5% ten opzichte van € 77,7 miljoen in het voorgaande boekjaar. Valuta-effecten hadden een negatieve invloed op de omzet van € 0,4 miljoen, waarbij het effect van de zwakkere Japanse yen, Russische roebel en Australische dollar grotendeels gecompenseerd werd door de sterkere Amerikaanse dollar.

De daling van de omzet met 5,9% tegen constante wisselkoersen was deels het gevolg van eenmalige voorraadafbouw in de Australische en Zuidoost-Aziatische markt. Daarnaast werd de omzet in de tweede helft van het boekjaar negatief beïnvloed door eenmalige voorraadafbouw in de VS in verband met de fusie tussen twee belangrijke distributeurs en als gevolg van de toegenomen efficiëntie in de supply chain van Lucas Bols. Exclusief eenmalige effecten en tegen constante wisselkoersen was er een omzetdaling van 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van de krimpende markt voor binnenlands gedistilleerd in Nederland en een daling van de leveringen aan Azië.

Brutoresultaat

De brutowinst over het boekjaar 2015/16 bedroeg € 42,7 miljoen, een daling van 9,0% ten opzichte van het voorgaande jaar (€ 46,9 miljoen). De autonome daling van de brutomarge bedroeg 70 basispunten, voornamelijk als gevolg van lagere marges bij de regionale merken.

EBIT

Het EBIT-resultaat over het boekjaar 2015/16 daalde tegen constante wisselkoersen met 6,2% naar € 17,6 miljoen. Exclusief de kosten van de beursgang in 2014/15 bedroeg de daling 15,5%. Wisselkoersen hadden een negatieve invloed op het EBIT-resultaat van € 1,1 miljoen. Het eenmalige effect van voorraadafbouw in de verschillende markten bedroeg € 1,4 miljoen. Exclusief deze eenmalige effecten en tegen constante wisselkoersen daalde het EBIT-resultaat in 2015/16 met 9,4% ten opzichte van het voorgaande jaar, exclusief de kosten van de beursgang. Deze daling was toe te schrijven aan de lagere omzet.

Tegelijkertijd stegen de investeringen in de wereldwijde merken, met name in de VS en Rusland. De distributie- en administratiekosten (D&A) stegen met 3,8%, voornamelijk als gevolg van de kosten van de beursnotering en de genoemde investeringen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen steeg met € 8,6 miljoen naar € 161,8 miljoen, voornamelijk dankzij de nettowinst van € 11,7 miljoen en uitkering van het interim-dividend van € 3,9 miljoen.

Nettoschuld

De nettoschuld daalde met € 10,2 miljoen naar € 51,0 miljoen per 31 maart 2016 (31 maart 2015: € 61,2 miljoen). De verhouding nettoschuld/ EBITDA stond per 31 maart 2016 op 2,8 (31 maart 2015: 2,6).

Dividend

Lucas Bols zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 september 2016 voorstellen een slotdividend van € 0,23 per aandeel in contanten uit te keren over het boekjaar 2015/16. Samen met de uitkering van een interim-dividend van € 0,31 in november 2015 komt het totale dividend voor het boekjaar daarmee uit op € 0,54. Dit vertegenwoordigt een uitkeringspercentage van 57,5% van de nettowinst en is in lijn met ons dividendbeleid om tenminste 50% van de nettowinst als dividend uit te keren.