KBC Groep: KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 430 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 16 mei 2019 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 430 miljoen euro


Overzicht KBC-groep (geconsolideerd, IFRS)
1KW2019

 
4KW2018

 
1KW2018

 
Nettoresultaat (in miljoenen euro)430621556
Gewone winst per aandeel (in euro)0,981,441,30
Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro)   
  België176361243
  Tsjechië177170171
  Internationale Markten7093137
  Groepscenter7-35
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode)43,141,440,9

In het eerste kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 430 miljoen euro. Dat is een goed resultaat, rekening houdend met het feit dat we – zoals gebruikelijk – het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige jaar in het eerste kwartaal hebben geboekt (382 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019). Exclusief de bankenheffing overtreft het nettoresultaat dat van het vorige kwartaal zelfs met 9%, dankzij een lichte stijging van de totale opbrengsten en lagere kosten (exclusief bankenheffing), ondanks de iets hogere waardeverminderingen op kredieten. Aangepast voor de verkoop van een legacy portefeuille in Ierland vorig jaar, steeg de kredietverlening aan klanten met 5% jaar-op-jaar en stegen de deposito's, inclusief schuldpapier, met 6%. Ook de verkoop van schade- en levensverzekeringsproducten steeg ten opzichte van een jaar geleden met respectievelijk 9% en 4%. Onze solvabiliteitspositie, die de winst van het eerste kwartaal van 2019 niet omvat,  bleef ook stevig met een common equity ratio van 15,7%. Onze dividendpolitiek (een uitkeringsratio van 50% of meer) blijft ongewijzigd.

Op het gebied van duurzaamheid zijn we voortdurend in dialoog met onze klanten en stakeholders en streven we ernaar te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen. Zo hebben we bijvoorbeeld in maart ons beleid ten aanzien van tabak aangescherpt en besloten om de tabaksindustrie niet alleen uit te sluiten van onze kredietverlening, verzekeringen en duurzame beleggingen, maar we zijn ook bezig ze uit onze conventionele beleggingsfondsen en eigen beleggingsportefeuille uit te sluiten. Daarnaast hebben we het charter voor tabaksvrije financiering van de Verenigde Naties ondertekend, dat volledig past binnen  twee essentiële focusdomeinen uit onze duurzaamheidsstrategie, namelijk Gezondheid en Vergrijzing.

In overeenstemming met onze algemene strategie blijven we ons concentreren op onze kernactiviteiten en -markten. In de weken na het einde van het kwartaal hebben we bijvoorbeeld een overeenkomst bereikt over de verkoop van de legacy portefeuille van ongeveer 260 miljoen euro performing kredieten aan bedrijven van onze Ierse dochteronderneming. De transactie zal naar verwachting in de loop van 2019 worden afgerond en versterkt verder de focus van KBC Bank Ireland op retail- en micro-kmo-klanten. Enkele dagen later bereikte onze Tsjechische dochteronderneming ČSOB een overeenkomst over de overname van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS voor 240 miljoen euro. Die transactie zal een invloed hebben van ongeveer -0,3 procentpunten op de common equity ratio van KBC Groep. Verder zal de herwaardering van ons reeds bestaande belang van 55% in ČMSS op de afsluitingsdatum leiden tot een eenmalige winst van ongeveer 80 miljoen euro. Als gevolg van deze transactie zal ČSOB 100% van ČMSS in handen hebben en consolideert het zijn positie als grootste aanbieder van financiële oplossingen op het vlak van huisvesting in Tsjechië. De overeenkomst zal naar verwachting worden afgerond voor het einde van het tweede kwartaal van 2019.

Uiteindelijk stoelt ons succes op het vertrouwen dat onze klanten in ons blijven hebben. Ik wil dan ook uitdrukkelijk elk van hen bedanken voor dat vertrouwen en hun verzekeren dat we er meer dan ooit op gefocust blijven om de referentie in bankverzekeren te worden in al onze kernlanden.

Johan Thijs
Chief Executive Officer 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Bijlages