Nyrstar:  U.S. Chapter 15 erkenningsbeschikking toegekend en finale voltooiing van de Herstructurering

DIT BERICHT IS NIET VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT VERBODEN ZOU ZIJN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar:  U.S. Chapter 15 erkenningsbeschikking toegekend en finale voltooiing van de Herstructurering

31 juli 2019 om 13.15 CEST

Op 15 april 2019 (de “Aankondiging van 15 april”) kondigde Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”) aan dat het een lock-up overeenkomst had gesloten met vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen van financiële schuldeisers voor de herkapitalisatie van de Groep (de ”Lock-Up Overeenkomst”).

Voor meer details over de voorwaarden van de Herstructurering wordt verwezen naar de Aankondiging van 15 april en naar de navolgende aankondigingen gedaan door Nyrstar. Alle in deze aankondiging met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan in de Aankondiging van 15 april is gegeven, tenzij anders bepaald.
US Chapter 15 erkenningsbeschikking toegekend

Bij wijze van update, heeft de U.S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, op 30 juli 2019 de erkenning van het Engelse Scheme of Arrangement van NN2 Newco Limited overeenkomstig Chapter 15 van de Bankruptcy Code toegekend.
Finale voltooiing van de Herstructurering

Nyrstar maakt ook bekend dat alle stappen van de Herstructurering nu voltooid werden vandaag (in lijn met de tijdslijn die eerder werd aangekondigd). De Herstructrering van de Nyrstar Groep is nu dan ook volledig van kracht, met inbegrip van:

  • de 2019 Obligaties, de 2024 Obligaties en de Converteerbare Obligaties (samen, de “Obligaties”) werden kwijtgescholden in ruil voor de uitgifte van nieuwe effecten aan de houders van dergelijke Obligaties
  • de SCTF, de Niet-gewaarborgde Faciliteiten, de TFFA en de Overbruggingsfinancieringsfaciliteit werden allemaal gewijzigd en overgedragen (zoals beschreven in de PSL die door NN2 Newco Limited werd gepubliceerd op 19 juni 2019)
  • de €160 miljoen Nieuwe Revolving Facility werd ter beschikking gesteld
  • Trafigura houdt nu 98% van de uitstaande aandelen in NN2 Newco Limited aan, waarbij de Vennootschap de overige 2% van de aandelen in NN2 Newco Limited houdt

In navolging van de aankondiging van 27 juni 2019, bevestigt Nyrstar dat Hilmar Rode bestuurder zal blijven en de taken van Chief Executive Officer van Nyrstar op zich zal blijven nemen, terwijl Nyrstar opmerkt dat Daniel Vanin vandaag werd aangesteld als Chief Executive Officer van de Operating Group, die nu indirect gecontroleerd wordt door Trafigura.

Geen van de Trustees, de Informatie Agent of hun respectieve agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de informatie opgenomen in deze aankondiging en noch Nyrstar NV, NN2 Newco Limited, de Trustee, noch de Informatie Agent, of één van hun respectieve bestuurders, werknemers of verbonden ondernemingen geeft enige verklaring of aanbeveling met betrekking tot de PSL. Er wordt geen aanbod gedaan om Converteerbare Obligaties of 2024 Obligaties of 2019 Obligaties te verwerven in deze aankondiging. Indien houders enige twijfel hebben omtrent de door hen te ondernemen stappen, dienen ze onmiddellijk eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot enige fiscale gevolgen, bij hun makelaar, bankier, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financieel, fiscaal of juridisch adviseur.

Deze kennisgeving vormt geen aanbod om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te kopen of een verzoek tot aanbod om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te verkopen. Deze kennisgeving is enkel gericht aan houders van Converteerbare Obligaties en/of High Yield Obligaties die personen zijn aan wie dit anderszins wettelijk kan worden verdeeld (“relevante personen”). Dit is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn mogen niet op basis van dit document handelen of hierop vertrouwen.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN AANDELEN, OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Over Nyrstar

De Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. De Nyrstar Groep heeft mijnbouw, smelting en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid- Amerika en Australië en stelt ongeveer 4.200 mensen te werk. De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering, een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Voor meer informatie neem contact op met:

Anthony Simms -      Hoofd Beleggerrelaties & Insured Risk     T: +41 44 745 8157                 M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage