Studie met performantiedata over Idylla ™ NRAS-BRAF Mutatie Test op 71e AACC Annual Scientific Meeting in Anaheim, CA (VS)

PERSBERICHT

5 augustus 2019, 07:00 CEST

(4 augustus 2019, 22:00 PDT)


Studie met performantiedata over
Idylla ™ NRAS-BRAF Mutatie Test op
71e AACC Annual Scientific Meeting in Anaheim, CA (VS)

Mechelen, België, 5 augustus 2019 – Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan dat een studie poster1 over de performantie van de Idylla™ NRAS-BRAF Mutatie Test (RUO2) zal worden gepresenteerd door Dr. Gregory Tsongalis, PhD (directeur van het Laboratorium voor Klinische Genomica en Geavanceerde Technologie van Dartmouth-Hitchcock Medical Center) op de 71e AACC (‘American Association for Clinical Chemistry’) Annual Scientific Meeting die plaatsvindt tussen 4-8 augustus in Anaheim, CA (VS). De studie concludeert dat het Idylla™ systeem het mogelijk maakt om snel en nauwkeurig NRAS- en BRAF-mutaties in melanoom te testen, rechtstreeks vanop FFPE3 weefsel, en dat de eenvoud en gebruiksgemak in vergelijking met andere beschikbare moleculaire technieken Idylla™ geschikt maakt voor kleine centra die hiervoor geen specifiek opgeleid personeel en infrastructuur hebben. Verder concludeert de studie dat het Idylla™ systeem ook complementair kan zijn met NGS (Next-Generation Sequencing) door zijn veel snellere doorlooptijden.

In de studie werden tweeëntwintig gearchiveerde FFPE-melanoom weefselstalen getest op het Idylla™ systeem met behulp van de Idylla™ NRAS-BRAF Mutatie Test (RUO). Van deze stalen hadden acht een mutatie in BRAF, zes hadden een mutatie in NRAS en acht hadden geen mutaties in BRAF of NRAS zoals bepaald door eerdere NGS testing. Het Idylla™ systeem detecteerde met succes mutaties in BRAF en NRAS en de resultaten waren volledig in overeenstemming met resultaten die eerder via NGS4 verkregen werden. Idylla™ produceerde de resultaten snel met een doorlooptijd van ongeveer twee uur.

Dr. Gregory Tsongalis, PhD, directeur van het Laboratorium voor Klinische Genomica en Geavanceerde Technologie van Dartmouth-Hitchcock Medical Center, licht toe: “Het Idylla™ systeem kan potentieel een ​​belangrijke rol spelen in snelle screening op actiegerichte mutaties voorafgaand aan NGS analyse, ook voor kleine laboratoriumcentra die geen moleculaire diagnostiek infrastructuur of getraind personeel hebben.”

De poster zal op 7 augustus 2019 worden gepresenteerd door Dr. Gregory Tsongalis, PhD, directeur van het Laboratorium voor Klinische Genomica en Geavanceerde Technologie van Dartmouth-Hitchcock Medical Center op de 71e AACC Annual Scientific Meeting in Anaheim, CA (VS).

--- EINDE ---

Meer informatie:

Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
mobile   +32 471 53 60 64

www.linkedin.com/Biocartis

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie. Dit domein is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto’s vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.1 M. Rabie Al-Turkmani et al., ‘Evaluation of a Cartridge-Based System for Rapid Detection of BRAF and NRAS Mutations in Melanoma’, Dartmouth-Hitchcock Medical Center and Geisel School of Medicine at Dartmouth, voor het eerst gepubliceerd op de 71e AACC Annual Scientific Meeting die plaatsvindt tussen 4-8 augustus in Anaheim, CA (VS) , ter beschikking op https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6831/presentation/566.

2 Research Use Only: enkel voor onderzoeksdoeleinden, niet voor gebruik in diagnostische procedures.

3 In formaline gefixeerd, in parrafine ingebed.

4 Gebruik makend van de Ion AmpliSeq 50-gene Cancer Hotspot Panel v2 (Thermo Fisher Scientific).