KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 745 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 8 augustus 2019 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 745 miljoen euro

Overzicht KBC-groep (geconsolideerd, IFRS)2KW20191KW20192KW20181H20191H2018
Nettoresultaat (in miljoenen euro)7454306921 1751 248
Gewone winst per aandeel (in euro)1,760,981,612,752,91
Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro)     
  België388176437564680
  Tsjechië248177145425316
  Internationale Markten10470163175299
  Groepscenter47-5311-48
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode)42,843,139,942,839,9

In het tweede kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 745 miljoen euro. Dat is een goed resultaat, dat - vergeleken met het voorgaande kwartaal – begunstigd werd door hogere nettoprovisie-inkomsten, een hoger resultaat uit schadeverzekeringen, de seizoensgebonden stijging van de ontvangen dividenden, lagere kosten (doordat het grootste deel van de bankenheffingen in het eerste kwartaal van het jaar werd geboekt) en lagere waardeverminderingen op kredieten. Enerzijds profiteerde het kwartaal van enkele eenmalige elementen, waarbij de meerwaarde van 82 miljoen euro in verband met de overname van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS (zie verder) voor het grootste deel van de impact tekende. Anderzijds was het trading- en reëlewaarderesultaat sterk geïmpacteerd, onder meer door de lagere langetermijnrente. Op basis van een vergelijkbare scope stegen onze kredieten aan klanten met 4% jaar-op-jaar en bleven de deposito's inclusief schuldbewijzen ongeveer gelijk (exclusief schuldbewijzen stegen de deposito's met 3%). De verkoop van onze schade- en levensverzekeringsproducten steeg ten opzichte van een jaar geleden voor beide met 8%. Onze solvabiliteitspositie, waarin de winst over de eerste helft van 2019 niet is meegenomen, bleef ook sterk met een common equity ratio van 15,6%. Als we de winst over de eerste helft van het jaar hadden meegeteld, rekening houdend met de dividenduitkeringsratio van vorig jaar van 59%, zou onze common equity ratio 15,9% hebben bedragen. Ten slotte beslisten we ook om, in overeenstemming met ons dividendbeleid, een interim-dividend van 1 euro per aandeel uit te keren op 15 november 2019, als voorschot op het totale dividend voor 2019.

Vanuit deze solide positie bereiden we ons tegelijkertijd ook voor op de toekomst. Gezien en meer meer klanten kiezen voor digitale kanalen, stemmen we ons omnikanaal distributienetwerk ook geleidelijk af op dat veranderende klantengedrag. Zoals we eerder aankondigden, zijn we in Vlaanderen bezig met een aantal kleinere kantoren om te vormen tot onbemande kantoren en een aantal van de bestaande onbemande kantoren te sluiten. Tegelijkertijd blijven we investeren in onze kantoren met een volledige service, in KBC Live en in onze digitale kanalen. Daarnaast optimaliseerden we ons groepswijd governance model op niveau van het management en zijn we bezig om de operationele efficiëntie in de hele organisatie verder te verbeteren om onze klantenservice naar een nog hoger niveau te tillen. Die aanpassing is essentieel om in te spelen op de nieuwe omgeving, waarin van organisaties wordt verwacht dat ze flexibeler zijn, sneller beslissingen nemen en zo blijven voldoen aan de verwachtingen van hun klanten en de maatschappij.

In het afgelopen kwartaal finaliseerden we twee deals die we in het vorige kwartaal hadden bekendgemaakt. We hebben de verkoop afgerond van een legacy portefeuille van onze Ierse dochteronderneming, bestaande uit performing bedrijfskredieten ter waarde van ongeveer 260 miljoen euro, wat betekent dat KBC Bank Ireland zich nu volledig kan concentreren op zijn belangrijkste doelpubliek van retail- en micro-kmo-klanten. Die transactie had een verwaarloosbare invloed op onze winst en kapitaalratio's. We rondden ook de overname af van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS voor 240 miljoen euro. Dat had een invloed van -0,3 procentpunten op onze common equity ratio. Door de herwaardering van ons bestaande belang van 55% in ČMSS konden we in het tweede kwartaal een eenmalige meerwaarde boeken van ongeveer 82 miljoen euro*. Onze Tsjechische dochtermaatschappij ČSOB heeft nu 100% van ČMSS in handen en consolideert daarmee zijn positie als grootste aanbieder van financiële oplossingen op het vlak van huisvesting in Tsjechië.

Ik wil graag afsluiten met te herhalen dat we oprecht dankbaar zijn voor het vertrouwen dat onze klanten in ons bedrijf stellen. Het feit dat we een paar weken geleden door Euromoney Institutional Investor zijn uitgeroepen tot "Beste Bank van West-Europa" toont duidelijk aan dat we de referentie zijn in de financiële sector. We zullen er dan ook voluit voor blijven gaan om die referentie te blijven in klantgericht bankverzekeren in al onze kernlanden.

 Johan Thijs
Chief Executive Officer 

In de bijlage het volledige persbericht en kwartaalrapport.

Bijlages