Add Value Fund: Discount ASMI bedraagt momenteel 25%

Het kernbedrijf van ASM International , het sterk presterende front-end-segment, wordt momenteel een waarde toegekend van slechts € 700 miljoen. Op basis van de waardering van beursgenoteerde front-end concurrenten menen Willem Burgers en Hilco Wiersma, fondsbeheerders van het Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund dat een waarde van circa € 1,2 miljard, ofwel € 22,50 per aandeel, meer te rechtvaardigen is. De som-der-delen (39%-belang ASM PT + netto kaspositie + waardering front-end activiteiten op basis van concurrenten) zou dan uitkomen op circa € 55,50 per aandeel, waarmee de huidige beurskoers van ASM International een discount van bijna 25% doet ten opzichte van deze som-der-delen. Dit impliceert een sterke onderwaardering van het kernbedrijf van ASM International . Dit vormt een verklaring voor de aanhoudende inkoop van eigen aandelen door de onderneming.

In december hebben Willem Burgers en Hilco Wiersma, fondsbeheerders van het Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund, de belangen in Acomo , ASM International en Nedap licht uitgebreid, zo valt te lezen in hun maandbericht over december 2016. Het Add Value Fund heeft over 2016 een netto beleggingsresultaat gerealiseerd van +14,9% met de 16 ondernemingen in portefeuille. Voor 2017 gaan Burgers en Wiersma uit van een voortzetting van een enkelcijferige omzetgroei en een ruime dubbelcijferige winstgroei bij de participaties. Kort samengevat zijn de winstverwachtingen voor 2017 als volgt:

Stevige omzet- en winstgroei voor Hunter Douglas en Lucas Bols tegen de huidige beurskoers van € 54,- achten Burgers en Wiersma de aandelen Hunter Douglas sterk ondergewaardeerd. Een koersverdubbeling sluiten zij op termijn niet uit.

Met een weging van bijna 20% zijn de toeleveranciers aan de internationale halfgeleiderindustrie, ASM International en BE Semiconductor Industries zwaar vertegenwoordigd in de portefeuille. Als marktleiders in hun niche zullen ASM International en BE Semiconductor volgens de fondsbeheerders bovengemiddeld profiteren van de verwachte marktexpansie nadat dit segment in 2015 en 2016 per saldo is gekrompem. Gezien de consolidatietendens in de halfgeleidermarkt sluiten Burgers en Wiersma een overname van een of beide ondernemingen in 2017 niet uit.

Een toename van de nettowinst van tenminste 10% verwachten de fondsbeheerders voor Accell Group, Nedap en Neways Electronics International. Deze ondernemingen bevinden zich in een langjarig traject van verbetering van de supply chain. De eerste resultaten van deze trajecten zullen naar verwachting in 2017 zichtbaar worden in een versnelling van de winstgroei en van een verbetering van de kwaliteit van de gepresenteerde winst.

Burgers en Wiersma verwachten een stijging van de winst per aandeel van ongeveer 10% voor Kendrion , Amsterdam Commodities , Brill en Sif Group. Amsterdam Commodities plukt de vruchten van de investeringen van voorgaande jaren en heeft baat bij een sterkere US dollarkoers. Sif Group zal naar verwachting profiteren van de toenemende investeringsvraag naar funderingen voor windparken in de Noordzee en mogelijke expansie in Japan.

Voor vier ondernemingen menen de fondsbeheerders dat een winstverbetering van circa 5% haalbaar moet zijn. Dit betreft TKH Group, Aalberts Industries, Flow Traders en Vopak . Bij Aalberts Industries, kan de omzet- en winstgroei in 2017 enigszins worden getemperd door de depreciatie van het Britse pond en de meer uitdagende marktomstandigheden voor de werkmaatschappijen in de Verenigde Staten.

Verder in dit maandbericht uitgebreid aandacht voor Nedap , ASM International , TKH Group, en Brill :

Re-rating aanstaande voor Nedap

Voor Nedap verwachten de fondsbeheerders een re-rating van het aandeel in 2017 mede door de gestegen melkprijzen en hogere marges door het optimaliseren van de supply chain. Het bedrijf kreeg een prijs voor !D Top, een innovatieve RFID-lezer voor artikelbeveiliging in winkels. Omdat deze geen vloerruimte vereist, is het zeer geschikt voor artikelbeveiliging in winkels met beperkte ruimte bij de ingang.

Som-der-delen ASM International geeft koerspotentie

ASM International, toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie, houdt een minderheidsbelang van circa 39% in ASM PT, specialist in backend-toepassingen voor chipproducenten. De waarde van het belang in ASM PT is inmiddels opgelopen tot ruim € 1,6 miljard, ofwel € 27,- per aandeel. Daarnaast bezit ASM International een riante netto kaspositie van € 6,- per aandeel. Dit houdt in dat aan het kernbedrijf van ASM International momenteel een waarde wordt toegekend van slechts € 700 miljoen.

Op basis van de waardering van concurrenten zouden de front-end activiteiten een waarde moeten vertegenwoordigen van circa € 1,2 miljard, ofwel € 22,50 per aandeel. De som-der-delen (39%-belang ASM PT + netto kaspositie + waardering front-end activiteiten op basis van concurrenten) zou dan uitkomen op circa € 55,50 per aandeel, waarmee de huidige beurskoers van ASM International een discount van bijna 25% doet ten opzichte van deze som-der-delen. Dit impliceert een sterke onderwaardering van het kernbedrijf, hetgeen tevens een afdoende verklaring vormt voor de aanhoudende inkoop van eigen aandelen door de onderneming.

TKH Group ligt op koers om winstgroei te versnellen

De fondsbeheerders waren aanwezig op de Capital Markets Day van TKH Group, waar met name werd ingegaan op de vooruitzichten van twee belangrijke groeiverticals, namelijk Machine Vision en Bandenbouw. Samen zijn zij goed voor 58% van de kernomzet. Voor 2018 rekenen de fondsbeheerders op een versnelling van de winstgroei doordat zowel Machine Vision als Bandenbouw dan een sterk stijgende omzet en resultaat moeten kunnen overleggen, terwijl de (aanloop)kosten op een stabiel of lager niveau zullen liggen. Add Value Fund gaat voor 2018 tentatief uit van een 17% hogere winst per aandeel ten opzichte van 2017.

Brill versterkt positie in Duitsland met acquisitie

Wetenschappelijke uitgeverij Brill meldde de voorgenomen overname van de Duitse uitgeverijen Ferdinand Schöningh en Wilhelm Fink. Door deze overname vergroot Brill haar portefeuille met hooggewaardeerde tijdschriften en boekenseries in de deelgebieden Geschiedenis, Theologie, Literatuur en Culturele Studies, Media Studies en Filosofie. De totale portfolio omvat 5.500 boektitels en zeven tijdschriften, waarbij de jaarlijkse aanwas van nieuwe titels 330 bedraagt, ofwel een gemiddelde jaarlijkse groei van 6%. De jaaromzet bedraagt ruim € 3 miljoen, waarmee Brill de groepsomzet met circa 10% vergroot.

Door de acquisitie versterkt Brill haar positie in de belangrijkste Europese markt van wetenschappelijke uitgeverijen. Naast de bestaande kantoren in Boston en Leiden (hoofdkantoor), zal Brill nu tevens een kantoorlocatie in Paderborn bezitten, van waaruit de Duitse markt in de toekomst kan worden bewerkt. Burgers en Wiersma handhaven hun winsttaxatie 2016 op circa € 1,45 per aandeel (2015: € 1,24). De prognose voor 2017 verhogen zij naar € 1,65 (was: € 1,55).