Agfa-Gevaert bespreekt prestaties in het tweede kwartaal van 2019 - Gereglementeerde informatie – 28-08-2019 - 7:45 uur CET

Mijlpalen in het transformatieproces

·Alliantie met Lucky HuaGuang Graphics: uitbreiding van gezamenlijk verkoopplatform

·Proces voor verkoop van deel van Agfa HealthCare in de loop van de herfst van start

 

Financiële resultaten

·Omzetgroei van 3,0% op basis van sterke prestaties van groeimotoren, herstelde verkoop van hardcopy film en gunstige wisselkoersen

·Aangepaste EBIT van 42 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

·Nettowinst van 15 miljoen euro (inclusief IFRS 16)


Mortsel (België), 28 augustus 2019 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de prestaties in het tweede kwartaal van 2019.


MIJLPALEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

“In  het tweede kwartaal boekten we opnieuw vooruitgang met onze inspanningen om onze Groep te transformeren en om onze activiteiten voor te bereiden op de toekomst. De uitvoering van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics verloopt vlot. De voorbije maanden zijn we begonnen met de uitbreiding van het gezamenlijke verkoopplatform naar verscheidene regio’s binnen China. In het tweede kwartaal zagen we de eerste effecten van de alliantie op de omzet van de divisie Offset Solutions. Deze impact op de omzet zou de komende kwartalen geleidelijk moeten toenemen.

De voorbereiding voor de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare verloopt eveneens zoals gepland. We verwachten dat het verkoopproces in de loop van de herfst van start zal gaan. Zoals in mei aangekondigd zal het deel dat ter verkoop aangeboden wordt voornamelijk de activiteiten op het vlak van Hospital IT en Integrated Care omvatten, alsook de Imaging IT-business, voor zover deze business nauw geïntegreerd is in onze Hospital IT-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio, Frankrijk en Brazilië.

Voorts hebben we verdere stappen gezet in onze strategie om onze doorverkoopactiviteiten in de Amerikaanse drukindustrie stop te zetten. Na de stopzetting van bepaalde offsetgerelateerde doorverkoopactiviteiten, hebben we nu soortgelijke stappen gezet voor onze doorverkoopactiviteiten op het vlak van inkjetmedia. Deze beslissing zal in de komende kwartalen een impact hebben op de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals. De stopzetting van deze activiteiten met lage marges geeft ons de mogelijkheid om ons volledig te concentreren op de verkoop van onze eigen offset- en inkjetoplossingen in de competitieve markt in de VS.

Samen met de uitvoering van het programma ter verkleining van de pensioenrisico’s, hadden de investeringen in de toekomst van de Groep een aanzienlijke impact op onze netto financiële schuld, die evenwel onder controle blijft,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.


FINANCIËLE RESULTATEN

“We zijn tevreden met de vandaag gepubliceerde resultaten. Op basis van onze recente strategische stappen en het succes van alle belangrijke groeimotoren konden we voor het eerst sinds 2015 weer aanknopen met omzetgroei. Ons hardcopy-gamma was duidelijk gebaat bij de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen. De uitdagende omstandigheden in de offsetindustrie bleven wegen op de activiteiten van de divisie Offset Solutions, maar we hebben er vertrouwen in dat de vlotte implementatie van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics ons de kans zal geven om onze concurrentiepositie geleidelijk te verbeteren. Voorts stelden onze inspanningen om onze rendabiliteit te verbeteren ons in staat om een positief nettoresultaat van 15 miljoen euro te rapporteren,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.


Verklaring i.v.m. IFRS 16 en de herwerkte winst- en verliescijfers van 2018

Verscheidene factoren beïnvloeden de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep vanaf het eerste kwartaal van 2019 haar financiële resultaten rapporteert.

De activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep zijn gehergroepeerd in 4 divisies. Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden bepaalde kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,…) niet langer toegekend aan de businessdivisies. Voor het tweede kwartaal van 2019 bedroegen deze kosten 3,6 miljoen euro (tweede kwartaal van 2018: 3,6 miljoen euro). Deze kosten worden nu verzameld onder Corporate Services. Om vergelijking met het vorige jaar mogelijk te maken, werden de winst- en verliescijfers van 2018 herwerkt. 

Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. Om een correcte vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 mogelijk te maken, tonen de tabellen hieronder de winst- en verliescijfers voor het tweede kwartaal van 2019 zonder de impact van IFRS 16.


Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal van 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt


(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 576 559 3,0% (1,6%)
Brutowinst (*) 196 180 8,9%
% van de omzet 34,0% 32,2%  
Aangepaste EBITDA (*) 56** 49 14,3%
% van de omzet 9,6% 8,7%  
Aangepaste EBIT(*) 42** 35 17,1%
% van de omzet 7,2% 6,3%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 31 27 15,4%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 66 miljoen euro

            Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 42 miljoen euro


De positieve evolutie van de eerste drie maanden van het jaar voortzettend, groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 3,0% (1,6% exclusief wisselkoerseffecten) in het tweede kwartaal van 2019. Alle belangrijke groeimotoren – waaronder het inkjetgamma, de direct radiografie-activiteiten en de activiteiten van de divisie HealthCare IT – droegen bij aan de sterke verkoopprestatie. Voorts haalde het hardcopy-gamma van de divisie Radiology Solutions duidelijk voordeel uit de reorganisatie van de distributiekanalen in China.


Ondanks de negatieve impact van de hoge aluminiumkosten groeide de brutowinstmarge van de Groep van 32,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 34,0%.


De verkoop- en algemene beheerskosten bleven nagenoeg stabiel op 119 miljoen euro (20,6% van de omzet).

  

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 6,1% van de omzet. Dat komt overeen met het tweede kwartaal van 2018.


Zonder het effect van IFRS 16, verbeterde de aangepaste EBITDA-marge van 8,7% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 9,6%. De aangepaste EBIT groeide met bijna een procentpunt tot 7,2% van de omzet.


Beïnvloed door de transformatie-inspanningen van de Groep kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 11 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018.


De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 9 miljoen euro.


De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 6 miljoen euro, tegenover
10 miljoen euro in 2018. Ze omvatten enkele effecten van de afsplitsing van HealthCare IT.


Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 15 miljoen euro (inclusief IFRS 16).


Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)

  • Aan het eind van juni 2019 bedroegen de totale activa 2.426 miljoen euro (inclusief ‘recht op gebruik’ activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 113 miljoen euro aan het einde van juni 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.
     
  • Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 656 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van juni 2019.
     
  • De netto financiële schuld bedroeg 311 miljoen euro (of 194 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018. De netto financiële schuld werd beïnvloed door seizoensgebonden effecten, door de uitvoering van het programma ter verlaging van de pensioenrisico’s en door de investeringen in de transformatie van de Groep.
     
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 6 miljoen euro.


CO_20190828_Q2_NL

HY report 2019 NED

Q2_2019_NL_statements


Bijlages