Persbericht: ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 673 miljoen over Q3 2017

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 673 miljoen over Q3 2017

  • De nettowinst steeg met 11% in vergelijking met Q3 2016
  • De portefeuilles hypotheken, mkb-leningen en grootzakelijke kredieten lieten groei zien bij constante wisselkoersen
  • De kosten bleven dalen dankzij de kostenbesparingsprogramma's
  • De kredietvoorzieningen bleven laag door een sterk presterende Nederlandse economie
  • Het rendement op eigen vermogen bedroeg 13,8% in Q3 2017 (eerste negen maanden 2017: 15,7%) en de cost/income ratio was 56,9% (eerste negen maanden 2017: 57,3%)
  • We liggen op koers om onze financiële doelen te halen
  • Sterke kapitaalpositie, met een fully-loaded CET1 ratio van 17,6%, en een pro-forma leverage ratio van 4,0%

Kees van Dijkhuizen, CEO:

'ABN AMRO had een goed derde kwartaal. De nettowinst kwam uit op EUR 673 miljoen, een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste kredietportefeuilles (hypotheken, mkb en grootzakelijke kredieten) bleven groeien bij constante wisselkoersen. De operationele baten lieten een beperkte daling zien vergeleken met het derde kwartaal van 2016, voornamelijk als gevolg van de verkoop van activiteiten, lagere tarieven bij Markets en Clearing , resultaten bij Private Equity en accounting-effecten. De kosten daalden als gevolg van de voordelen van de IT-transformatie en kostenbesparingsprogramma's. In de eerste negen maanden van het jaar verbeterde de cost/income ratio naar 57,3% (eerste negen maanden 2016: 61,8%) en steeg het rendement op eigen vermogen naar 15,7% (eerste negen maanden 2016: 13,4%), mede dankzij de boekwinst op de verkoop van Private Banking Azië en de lage kredietvoorzieningen. Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een fully-loaded CET1 ratio van 17,6% per eind september 2017.

We hebben onze strategische ambities op het gebied van duurzaam bankieren verbreed. Vanaf 2018 wordt duurzaam beleggen de norm voor nieuwe klanten van Private en Retail Banking in Nederland. Ook gaan we contact opnemen met onze bestaande klanten om te bespreken of zij - op vrijwillige basis - willen overstappen van traditionele naar duurzame beleggingen. Ons doel is om in de komende drie jaar het duurzaam belegd vermogen van onze klanten te verdubbelen van EUR 8 miljard naar EUR 16 miljard. Onze duurzaamheidsambities komen ook tot uiting in de verdere verbetering van onze score op de jaarlijkse duurzaamheidsbeoordeling door RobecoSAM, op basis waarvan de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) wordt samengesteld. Met een score van 91 van de 100 punten - vergeleken met 87 punten in 2016 - is ABN AMRO een van de best presterende banken ter wereld op deze ranglijst.

Vorig jaar kondigden we ons plan aan om binnen elk van onze bedrijfsonderdelen kleine innovators op te richten om in een kort tijdsbestek nieuwe en betere diensten voor onze klanten te ontwikkelen. New10, een volledig digitale kredietverlener gericht op mkb-ondernemers voor leningen tussen de EUR 20.000 en EUR 1 miljoen, is in september geïntroduceerd. Binnen 15 minuten hebben nieuwe klanten de uitslag van hun kredietaanvraag. New10 is binnen tien maanden ontwikkeld van concept naar lancering. In Duitsland introduceren we binnenkort Prospery, een unieke digitale vermogensmanager waarmee de klant zijn vermogen en beleggingen kan beheren via een digitaal platform in combinatie met een persoonlijk financieel adviseur - tegen een vast tarief. Prospery is in Europa de eerste digitale speler die een dergelijk totaalpakket biedt voor digitaal vermogensbeheer.'

Kerncijfers en indicatoren
 (in EUR miljoen)
Q3 2017 Q3 2016 Mutatie Q2 2017 Mutatie 9 mnd 2017 9 mnd 2016 Mutatie
Operationele baten   2. 123   2.222 -4%   2.492 -15%   6.861   6.393 7%
Operationele lasten   1.209   1.372 -12%   1.367 -12%   3.929   3.951 -1%
Operationeel resultaat   914   849 8%   1.124 -19%   2.932   2.442 20%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen   5   23 -80%   -96     -29   79  
Belastingen   236   220 8%   260 -9%   711   620 25%
Onderliggende winst/(verlies) over de periode1   673   607 11%   960 -30%   2.249   1.743 29%
Bijzondere posten - -     -   - - 271  
Gerapporteerde nettowinst/(verlies) over de periode  673   607 11%   960  -30%  2.249   1.472 53%
                 
Onderliggende cost/income ratio 56,9% 61,8%   54,9%   57,3% 61,8%  
Onderliggend rendement op eigen vermogen 13,8% 13,8%   20,0%   15,7% 13,4%  
Fully-loaded CET1 ratio 17,6% 16,6%   17,6%   17,6% 16,6%  
1 De onderliggende resultaten zijn exclusief bijzondere posten die de onderliggende trend vertekenen. In het kwartaalverslag wordt een uitvoerige uitleg gegeven over de bijzondere posten.
       

ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker, hoofd Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

ABN AMRO Persvoorlichting                                                          
Jeroen van Maarschalkerweerd, persvoorlichter                          
pressrelations@nl.abnamro.com                                                   
+31 20 6288900                                                                                  

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)


Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen in vertaling is het Engelse persbericht leidend.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6bd7c42c-62cc-4701-a71f-dda60df63d89

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/564fb3af-2daf-49d5-99bb-2f49636127c9

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da9cb185-04c6-447d-9a9d-944fbe293c20