VGP NV : VGP NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar secundaire publieke aanbod aan

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF AUSTRALIË, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT EEN OVERTREDING VAN DE RELEVANTE WETGEVING ZOU MEEBRENGEN.

Persbericht - 27 november 2017 (07:00 CET)
Gereglementeerde informatie

VGP NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar secundaire publieke aanbod aan

27 November 2017, Diegem (België) - VGP NV (het "Bedrijf" of " VGP "), de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig logistiek vastgoed in Europa, kondigt vandaag het einde aan van de stabilisatieperiode betreffende haar secundaire publieke aanbod (het "Aanbod").

VM Invest NV en Little Rock SA hadden aan de Banken (zoals hieronder gedefinieerd) een optie verleend om tot 678.685 bijkomende aandelen ("Overtoewijzingsaandelen") aan de aanbiedingsprijs van €56,00 aan te kopen, om overtoewijzingen en short posities in verband met de Beursgang af te dekken (de "Overtoewijzingsoptie").

Het Bedrijf is door de Joint Global Coordinators (zoals hieronder gedefinieerd) op de hoogte gebracht dat de Overtoewijzingsoptie gedeeltelijk is uitgeoefend. In het totaal zijn 561.990 Overtoewijzingsaandelen verkocht door het Bedrijf, wat zich vertaalt in totale bruto opbrengsten van de overtoewijzing voor een bedrag van 31,5 miljoen euro en een verhoging van de totale bruto opbrengsten van het Aanbod tot 284,8 miljoen euro. Bijgevolg verhoogt het totaal aantal verkochte aandelen in het kader van het Aanbod tot 5.086.559 aandelen, waarvan 4.250.910 aandelen verkocht zijn door VM Invest NV en Bart Van Malderen, en 835.649 aandelen verkocht zijn door Little Rock SA. De overdracht van de Overtoewijzingsaandelen is voorzien voor 28 november 2017.

De volgende tabel zet de eigendom van de aandelen van het Bedrijf op 27 November 2017 uiteen:

  Huidig aandeelhouderschap Na overdracht van aandelen uitgeleend tijdens de stabilisatieperiode
  Aantal % Aantal %
Jan Van Geet Groep.............. 6.262.846 33,70 6.282.017 33,81
Bart Van Malderen Groep....... 4.577.637 24,63 4.675.161 25,16
Vadebo France...................... 655.738 3,53 655.738 3,53
Free float............................... 6.408.144 34,48 6.970.134 37,51
Aandelen geleend aan de stabilisatiebeheerder..................................... 678.685 3,65 - -
Total...................... 18.583.050 100,00 18.583.050 100,00

Het Bedrijf, en VM Invest NV, Bart Van Malderen en Little Rock SA (de "Verkopende Aandeelhouders"), hebben ermee ingestemd dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, gedurende een periode van 180 dagen vanaf de sluiting van het Aanbod, zijnde 25 oktober 2017, m.n. de datum waarop de aandelen worden overgedragen bij het secundaire publieke aanbod (de "Voltooiingsdatum"), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, handelend voor de Banken, (onder andere) geen Aandelen van het Bedrijf of enige effecten die omgezet kunnen worden in of uitoefenbaar of uitwisselbaar zijn voor Aandelen of andere aandelen van het Bedrijf zullen uitgeven, aanbieden of verkopen en geen registratieverklaring zullen indienen onder de U.S. Securities Act of een dergelijk document met een andere effectenregelaar, beurs of noteringsautoriteit met betrekking tot een van de voorgaande.

Volgend op de start van de stabilisatieperiode op 26 oktober 2017, geeft KBC Securities (contactpersoon: Stephanie Van Heyste, telefoonnummer: +32 2 429 98 43) hierbij kennis van het feit dat de ondergenoemde stabilisatiemanager de stabilisatie (in de zin van Artikel 3.2(d) van de Verordening Marktmisbruik (EU 596/2014)) heeft ondernomen betreffende de beursgang van de volgende effecten:

Uitgever: VGP NV
Effecten : Gewone aandelen (BE0003878957)
Grootte van het aanbod: 4.524.569 gewone aandelen zonder nominale waarde
Biedprijs : EUR 56,00 per aandeel
Effectenbeurs: Euronext Brussels en de Hoofdmarkt van de beurs van Praag
Ticker: VGP
Stabilisatiemanager: KBC Securities
Stabilisatieperiode Van 26 oktober 2017 tot 24 november 2017


Verhandelingsdag Laagste Betaalde Prijs (EUR) Hoogste Betaalde Prijs (EUR)
26/10/2017 - -
27/10/2017 - -
30/10/2017 - -
31/10/2017 56,000 56,000
01/11/2017 - -
02/11/2017 55,900 56,000
03/11/2017 - -
06/11/2017 - -
07/11/2017 - -
08/11/2017 55,700 56,000
09/11/2017 55,900 56,000
10/11/2017 - -
13/11/2017 55,900 56,000
14/11/2017 55,900 56,000
15/11/2017 55,900 56,000
16/11/2017 - -
17/11/2017 - -
20/11/2017 - -
21/11/2017 - -
22/11/2017 - -
23/11/2017 - -
24/11/2017 - -

Gedurende de voormelde stabilisatieperiode (26 oktober 2017 tot 24 november 2017), werd er stabilisatie doorgevoerd met betrekking tot een totaal van 116.695 aandelen.

Voor meer informatie over de stabilisatietransacties die werden uitgevoerd in de periode van 26 oktober 2017 tot en met 24 november 2017 wordt verwezen naar de mededelingen tijdens de stabilisatieperiode die werden gepubliceerd op 6 november 2017 en 16 november 2017. Voor meer informatie over de stabilisatietransacties die werden uitgevoerd in de periode van 26 oktober 2017 tot en met 24 november 2017 wordt verwezen naar de bijlage bij deze mededeling.

Banken betrokken bij het aanbod:

J.P. Morgan en KBC Securities hebben opgetreden als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor het Aanbod. Belfius heeft opgetreden als Co-lead Manager en ING als Co-Manager (samen de "Banken").

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met:

Mr Jan Van Geet
CEO
VGP
Mr Dirk Stoop 
CFO
VGP
Tel.: +420 602 404 790 Tel.: +32 2 719 00 46
E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu
   
Press contact Belgium, The Netherlands,
Luxemburg
Other Press contact
Arnaud Denis
PR Agent
Whyte Corporate Affairs
Meike Hansen
PR Agent
FleishmanHillard Germany GmbH
Tel.: +32 478 99 82 37 Tel.: +49 69 40 57 02 465
E-mail: ad@whyte.be E-mail: meike.hansen@fleishmaneurope.com
   

Belangrijke mededeling

Deze aankondiging is geen en maakt geen deel uit van een aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van aandelen of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen en elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in het Bedrijf verkocht in verband met het secundaire publieke aanbod van bestaande aandelen aangehouden door Bart Van Malderen, VM Invest NV en Little Rock SA (het "Aanbod") mag enkel plaatsvinden op basis van de informatie beschikbaar in het prospectus dat gepubliceerd is in verband met het Aanbod en desgevallende aanvullingen daarop. Deze Aankondiging is geen prospectus. Het prospectus bevat bepaalde gedetailleerde informatie over het Bedrijf en management, de risico's die een investering in het Bedrijf inhoudt, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot dit Aanbod, of aandelen waar hierboven naar verwezen wordt, mag publiek gemaakt worden in jurisdicties buiten België, waar een voorafgaande registratie of toestemming vereist is voor dergelijk doel. Er werden en zullen geen stappen ondernomen worden voor het Aanbod of aandelen van het Bedrijf in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke stappen vereist zouden worden. De aankoop van aandelen van het Bedrijf is onderworpen aan bijzondere juridische of statutaire vereisten in bepaalde jurisdicties. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk indien deze vereisten niet gerespecteerd worden door enig persoon.

Deze gegevens maken geen deel uit van enige aanbieding tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de "Securities Act"), en zij mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, bij gebrek aan registratie of vrijstelling van registratie of in een transactie onderhevig aan de registratievereisten zoals voorzien door de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten zijn in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER"), andere dan België, (i) die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusrichtlijn") of (ii) in eender welke omstandigheid die het Bedrijf er niet toe verplicht om een prospectus te publiceren in de relevante Lidstaat van de EER zoals voorzien onder Artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt deze aankondiging enkel verspreid onder en gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) aan professionele investeerders zoals voorzien in Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order") of (iii) ondernemingen met een hoge nettowaarde ("high net worth companies") en andere personen  aan wie het rechtmatig gecommuniceerd mag worden , zoals voorzien in Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (en alle zulke onder (i), (ii) en (iii) vermelde personen, hierna aangeduid als de "relevante personen"). Enige uitnodiging tot, aanbod van of overeenkomst tot het inschrijven, aankopen of anderzijds verwerven van effecten zal enkel en alleen plaatsvinden met relevante personen. Enig persoon die geen relevante persoon is, dient niet te handelen noch te steunen op dit document of haar inhoud.

Zowel J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING treden exclusief voor het Bedrijf en bepaalde bestaande aandeelhouders op en voor niemand anders verbonden bij het Aanbod. Zij zullen geen enkele andere persoon (al dan niet een ontvanger van deze aankondiging) beschouwen als hun respectievelijke cliënten met betrekking tot de Aanbod en zij zullen niet verantwoordelijk zijn ten aanzien van enige andere persoon dan het Bedrijf en bepaalde bestaande aandeelhouders voor het verstrekken van de bescherming gegeven aan hun respectievelijke cliënten, noch voor het geven van advies met betrekking tot het Aanbod of met betrekking tot enige transactie of regeling waarnaar hierin wordt verwezen.

Niet J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING, noch hun respectievelijke directeurs, beambten, werknemers, adviseurs of agenten aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de controle van de informatie in deze aankondiging (of elke informatie die voortvloeit uit de aankondiging) of elke andere informatie met betrekking tot het Bedrijf, haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, zowel geschreven, mondeling of in visuele of elektronische vorm en op welke manier dan ook verspreid of beschikbaar gesteld of voor elk verlies dat voorkomt uit het gebruik van de aankondiging of haar inhoud of hiermee verbonden.

Zowel J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING en elk van hun respectievelijke filialen kunnen in relatie met het Aanbod een aantal van de aangeboden aandelen opnemen als een hoofdzakelijke houding en in die hoedanigheid kunnen zij aandelen aanhouden, aankopen, verkopen of aanbieden of anderzijds optreden voor hun eigen rekening voor dergelijke aangeboden aandelen en andere effecten van het Bedrijf of verbonden investeringen verbonden met het Aanbod of op een andere manier. Overeenkomstig, referenties in de prospectus naar de aangeboden aandelen die worden aangeboden, onderschreven, verworven, geplaatst of op een andere manier verhandelt, moeten gelezen worden als bevattende elke uitgifte of aanbieding tot, of onderschrijven, verwerving, plaatsing of verhandeling door elke van J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING en elk van hun filialen die optreden in die hoedanigheid. Daarbovenop kunnen J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING overeenkomsten en swaps financieren in verband met dewelke zij of hun filialen van tijd tot tijd verwerven, aanhouden of beschikken over elk aangeboden aandeel. Noch J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius en ING, Noch elke van hun respectieve filialen hebben de intentie om de omvang van dergelijke investering of transactie bekend te maken tenzij zie hiertoe wettelijke of regulatoir genoopt worden.

Bepaalde informatie opgenomen in deze mededeling, zoals verklaringen die de woorden of de zinnen "beoogt", "zal", "zou kunnen", "zal naar verwachting", "anticipeert", "project", "schat", "is van plan", "blijft", "doelstelling" of "gelooft" (of de negatieven daarvan) of variaties van dergelijke woorden of vergelijkbare terminologie bevatten, kunnen mogelijk "toekomstgerichte verklaringen" uitmaken. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten zaken die geen historische feiten zijn en omvatten verklaringen aangaande de intenties, overtuigingen en huidige verwachtingen van het Bedrijf betreffende, onder andere, bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, vooruitzichten, groei en strategie van het Bedrijf. Omwille van diverse risico's en onzekerheden kunnen feitelijke gebeurtenissen, resultaten of prestaties van het Bedrijf materieel verschillen van deze uitgedrukt of vervat in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg mogen beleggers niet vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij het nemen van beleggingsbesluiten. Er wordt geen garantie gedaan over de verwezenlijking en redelijkheid van en er moet niet uitgegaan worden van dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen materieel verschillen van deze uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen, inclusief en zonder beperking de factoren die zullen beschreven worden in het deel over risicofactoren in het prospectus. Met uitzondering van verplichtingen op basis van wetgeving, neemt het Bedrijf uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in deze mededeling bij te werken of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

De informatie opgenomen in deze mededeling of enige andere documenten die betrekking hebben op het Aanbod kunnen niet beschouwd worden als een indicatie voor toekomstige resultaten.

Investeren in hetgeen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan de investeerder aan een aanzienlijk risico blootstellen met name het verlies van de volledige investering. Personen die zulke investeringen overwegen, zouden geautoriseerde personen moeten raadplegen, die gespecialiseerd zijn in het adviseren omtrent dergelijke investeringen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot het Aanbod. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen.

                                                   

Bijlage

Transacties betreffende de stabilisatie van 26 oktober 2017 tot 24 november 2017

Datum Hoeveelheid Prijs (EUR) Aantal transacties Plaats van stabilisatie
 26/10/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 26/10/2017 0     Euronext Brussels 
27/10/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 27/10/2017 0     Euronext Brussels 
 30/10/2017 0     Euronext Brussels 
DAGTOTAAL 30/10/2017 0     Euronext Brussels 
31/10/2017 1.877 56,000 11 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 31/10/2017 1.877     Euronext Brussels 
01/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 01/11/2017 0     Euronext Brussels 
02/11/2017 87.556 56,000 698 Euronext Brussels
02/11/2017 891 55,900 8 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 02/10/2017 88.447    Euronext Brussels 
03/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 03/11/2017 0     Euronext Brussels 
06/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 06/11/2017 0     Euronext Brussels 
07/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 07/11/2017 0     Euronext Brussels 
08/11/2017 2.497 55,700 12 Euronext Brussels
08/11/2017 100 55,790 3 Euronext Brussels
08/11/2017 10.200 55,800 84 Euronext Brussels
08/11/2017 14 55,850 1 Euronext Brussels
08/11/2017 49 55,870 1 Euronext Brussels
08/11/2017 10.000 55,900 110 Euronext Brussels
08/11/2017 1 55,940 1 Euronext Brussels
08/11/2017 1.043 56,000 3 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 08/11/2017 23.904     Euronext Brussels 
09/11/2017 578 55,900 11 Euronext Brussels
09/11/2017 500 56,000 2 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 09/11/2017 1.078     Euronext Brussels 
10/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 10/11/2017 0     Euronext Brussels 
13/11/2017 89 55,900 4 Euronext Brussels
13/11/2017 30 56,000 2 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 13/11/2017 119     Euronext Brussels 
14/11/2017 115 55,900 4 Euronext Brussels
14/11/2017 900 56,000 8 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 14/11/2017 1.015     Euronext Brussels 
15/11/2017 63 55,900 1 Euronext Brussels
15/11/2017 32 55,960 1 Euronext Brussels
15/11/2017 160 56,000 2 Euronext Brussels
DAGTOTAAL 15/11/2017 255     Euronext Brussels
16/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 16/11/2017 0     Euronext Brussels
17/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 17/11/2017 0     Euronext Brussels
20/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 20/11/2017 0     Euronext Brussels
21/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 21/11/2017 0     Euronext Brussels
22/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 22/11/2017 0     Euronext Brussels
23/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 23/11/2017 0     Euronext Brussels
24/11/2017 0     Euronext Brussels
DAGTOTAAL 24/11/2017 0     Euronext Brussels

Alle data in de voorgaande tabel werd verstrekt door KBC Securities.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dddfa25-611f-450d-8129-7b99aecbf267