COIL : RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2020

RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2020

  • Veerkrachtige activiteit dankzij de diversificatie van de productmix
  • Teruglopende resultaten in een door de gezondheidscrisis ernstig ontwrichte context
  • Evenwichtige balans met een netto financiële schuldenlast van 30% van het eigen vermogen
  • Solide basis om de huidige crisis goed te doorstaan                                                                             


COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn omzet van het eerste halfjaar 2020 bekend.

Hoogtepunten van het halfjaar

Binnen een context met een gezondheidscrisis die ongekend is, realiseert COIL in het eerste halfjaar 2020 een omzet van 11,7 mln. €, een beperkte daling van 3% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019. Deze verkoopsevolutie is het resultaat van twee tegenstrijdige tendensen.

Enerzijds, in negatieve zin, daalde de omzet van de anodisatiediensten (73% van de halfjaarlijkse omzet) met 19% door de terugloop van de vraag van de walserijen en distributeurs, die hun activiteiten gedeeltelijk moesten onderbreken, hun voorraad moesten verminderen en hun kortetermijnvooruitzichten moesten bijstellen om de gevolgen van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden.

Anderzijds, in positieve zin, groeide de omzet van het totaalpakket, waarin het bedrijf continu geanodiseerd   aluminium direct levert aan de eindklant, (27% van de halfjaarlijkse omzet) met 97%, wat het belang bevestigt van de marketing- en commerciële acties die COIL heeft ondernomen om nieuwe hoogwaardige producten te introduceren, zijn eindmarkten te diversifiëren en zijn directe verkoop onder het merk ALOXIDE® wereldwijd te ontwikkelen.

COIL heeft de productie op zijn twee productievestigingen in Duitsland en België gedurende het eerste halfjaar gehandhaafd, terwijl het versterkte sanitaire maatregelen heeft genomen en de productiecapaciteit snel heeft gereorganiseerd om de kosten zo variabel mogelijk te houden. Niettemin hebben de terugloop van de anodisatiediensten en de daaruit volgende productiedalingen invloed gehad op de activiteiten van het bedrijf.

Om zich te beschermen tegen een zeer onzekere situatie heeft het bedrijf gebruik gemaakt van alle ondersteunende regeringsprogramma’s die waren opgezet om de betaling van belastingen en aflossingen van leningen uit te stellen.

Resultaten

Rekening houdend met de hoge vaste kostenstructuur, zorgen de omzetdaling en de ontwikkeling van de productmix onvermijdelijk tot een krimp van de indicatoren voor de operationele winstgevendheid.

De EBITDA is derhalve dicht bij het break-even punt , een verlaging van 2,2 mln. € ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van een daling van de brutomarge en de toename van de andere bedrijfskosten. Na vrijwel stabiele afschrijvingen van 1,8 mln. € bedraagt het operationele resultaat (1,9) mln. €.

Het nettoresultaat vóór belastingen bedraagt (2,1) mln. €; deze omvat een verbeterd financieel resultaat van (0,2) mln. €.

Het nettoresultaat van het eerste halfjaar 2020 komt uit op (2,1) mln. €, tegen een vrijwel evenwichtig resultaat in het eerste halfjaar 2019.

Vereenvoudigde resultatenrekening

in mln. €S1 2020S1 2019
Omzet11,6912,09
EBITDA 1(0,05)2,23
    in % omzet(0,5%)18,5%
Operationeel resultaat(1,86)0,34
    in % omzet (15,9%)2,9%
Resultaat vóór belasting(2,06)(0,00)
Nettoresultaat(2,07)(0,03)
    in % omzet(17,7%)(0,3%)

Balans

Rekening houdend met de halfjaarlijkse resultaten bedraagt het eigen vermogen per 30 juni 2020 28,3 mln. €, een daling van 2,1 mln. € ten opzichte van 31 december 2019. De netto financiële schuldenlast per 30 juni 2020 bedraagt 8,5 mln. €, ofwel een niveau dat vergelijkbaar is met dat op 31 december 2019; hij vertegenwoordigt 30% van het eigen vermogen tegen 28% op 31 december 2019 en 36% op 30 juni 2019.

Vooruitzichten

De omzet van het derde kwartaal 2020 (5,3 mln. €) daalde met 50% ten opzichte van het voorgaande jaar door de aanzienlijke vertraging van de markten, met name in Europa, en door een ongunstig neveneffect, aangezien het derde kwartaal 2019 buitengewoon goed was door grote leveringen van het totaalpakket in China. Als gevolg daarvan bedroeg de omzet van de eerste 9 maanden van het boekjaar 2020 17 mln. €, een daling van 25% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Het vierde kwartaal van het boekjaar zou aanzienlijk gunstiger moeten zijn. Terwijl de verkoop van anodisatiediensten nog steeds te lijden heeft onder de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de activiteit van de Europese walserijklanten en distributeurs, zal de terugloop van het totaalpakketaanbod in het derde kwartaal voor een groot deel gecompenseerd worden door belangrijke leveringen van nieuwe bestellingen in Azië in het vierde kwartaal 2020.

In deze context en rekening houdend met onvoldoende zicht op herstel van de anodisatiediensten, verwacht COIL een omzet van ongeveer 24 mln. € voor het boekjaar 2020. Ondanks een zeer onzekere conjunctuur heeft het bedrijf vertrouwen in zijn ontwikkelingsvooruitzichten op de lange termijn dankzij een uniek aanbod hoogwaardige geanodiseerde producten, een geoptimaliseerde industriële organisatie en een toenemende commerciële aanwezigheid op wereldniveau.

Aanvullende informatie

De jaarrekening werd door de raad van bestuur goedgekeurd op 28 oktober 2020. Ze kan geraadpleegd worden op de financiële website van het bedrijf ((http://investors.coil.be).

Agenda

De jaaromzet 2020 zal op 28 januari 2021 na het sluiten van de beurs worden gepubliceerd.

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 130 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 30 mln. €.
Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP
Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL
Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder
tim.hutton@coil.be | Tel.: : +32 (0)11 88 01 88
CALYPTUS
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68

1 EBITDA = exploitatieresultaat + toewijzingen aan voorzieningen en afschrijvingen


Bijlage