Bekaert: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
-   Goedkeuring brutodividend van € 1,00
-   Goedkeuring voorgestelde benoemingen


 

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2020, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 1,00 per aandeel.

De dividend ex-date is 14 mei 2021. Het dividend zal betaalbaar zijn op 18 mei 2021 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Ageas , KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020, en heeft het remuneratieverslag 2020 en het remuneratiebeleid goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2020 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft de volgende voorstellen aanvaard:

  • mevrouw Henriette Fenger Ellekrog wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2025;
  • mevrouw Eriikka Söderström wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2025:
  • EY Bedrijfsrevisoren BV wordt benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2024.

Bovendien heeft de vergadering een aantal bepalingen inzake controlewijziging goedgekeurd.

Bijlage