ABLYNX KONDIGT UITOEFENING VAN OPTIE AAN DOOR SANOFI VOOR TWEE BIJKOMENDE MULTISPECIFIEKE NANOBODY PRODUCTKANDIDATEN

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

GENT, België, 16 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] deelde vandaag mee dat Sanofi haar optie heeft uitgeoefend voor het in licentie nemen van twee bijkomende doelwitcombinaties als onderdeel van de onderzoekssamenwerking, getekend in juli 2017, gericht op de ontwikkeling en commercialisatie van op Nanobody®-gebaseerde geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende immuungemedieerde ontstekingsziekten.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verkrijgt Sanofi exclusieve wereldwijde rechten op twee bijkomende multispecifieke Nanobodies tegen geselecteerde targets en zal in ruil daarvoor aan Ablynx een uitoefenvergoeding voor een totaal bedrag van €13 miljoen plus bijkomende onderzoeksfinanciering betalen. Multispecifieke Nanobodies bieden de mogelijkheid om verschillende pathways of ziektedoelwitten te benaderen met één therapeutische molecule. Ablynx heeft onder deze samenwerking reeds een vooruitbetaling van €23 miljoen ontvangen, samen met onderzoeksfinanciering.

Sanofi zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en commercialisatie van producten die voortvloeien uit deze samenwerking, met in totaal acht programma's. Ablynx komt in aanmerking om ontwikkelings- en regelgevende en commerciële mijlpaalbetalingen te ontvangen tot €2,4 miljard plus in schijven oplopende lage tweecijferige royalty's op de netto verkoop van alle producten die voortkomen uit de samenwerking.

Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx , verklaarde:
"De aankondiging van vandaag bevestigt verder de kracht van ons Nanobody platform en onderlijnt onze uitstekende strategische samenwerkingen met grote farmaceutische bedrijven. De beslissing om de twee aanvullende Nanobody targetcombinaties te selecteren na de initiële selectie van drie doelwitcombinaties, toont de sterke betrokkenheid van beide partijen bij het ontwikkelen van nieuwe therapeutische opties voor patiënten die lijden aan ontstekingsziekten."

Frank Nestle , MD, Sanofi's Global Head of Immunology Therapeutic Research Area and Chief Scientific Officer, North America, legde uit:
"We vinden het belangrijk om meerdere therapeutische doelwitten te benaderen voor een doeltreffende beheersing van autoimmuun- en ontstekingsziekten. In combinatie met de interne onderzoeks-mogelijkheden van Sanofi versnelt Ablynx 's innovatieve biologische platform onze ambitie om een leider te zijn in therapieën gericht tegen meerdere doelwitten. Daarom hebben we besloten om een uitgebreid aantal Nanobody productkandidaten in te zetten in immunologie, met als doel de significante medische behoeften aan te pakken in een hele reeks immuungemedieerde aandoeningen."

Op 29 januari 2018 kondigde Ablynx een overnamebod door Sanofi aan om alle uitstaande gewone aandelen (met inbegrip van aandelen vertegenwoordigd door American Depositary Shares, warrants en converteerbare obligaties) te verwerven tegen een prijs van €45 per aandeel, hetgeen een totale eigen vermogenswaarde van ongeveer €3,9 miljard vertegenwoordigt. Deze voorgestelde transactie werd unaniem goedgekeurd door zowel de raad van bestuur van Sanofi als van Ablynx . De transactie zal naar verwachting afgerond worden tegen het einde van het tweede kwartaal van 2018. Sanofi zal een overnamebod publiceren met daarin de volledige details van haar bod, en de Raad van Bestuur van Ablynx zal een "memorie van antwoord" publiceren waarin het zijn standpunt over het overnamebod zal uiteenzetten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Disclaimer
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen uitgedrukt in dit document zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, naargelang het geval, de bestuurders van de Vennootschap, over toekomstige gebeurtenissen. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico's, onzekerheden en vooronderstellingen in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Heel wat factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kunnen tot gevolg hebben dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document aangaande tendensen of activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg verklaart de Vennootschap uitdrukkelijk geen enkele verplichting of verbintenis op zich te nemen om enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in dit document openbaar te maken ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, vooronderstellingen of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar raadgevers of vertegenwoordigers, noch enige moeder- of dochteronderneming of enige bedrijfsleider of werknemer daarvan, waarborgen dat de vooronderstellingen die aan de basis liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen vergissingen bevatten, en geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document, of voor het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op datum van dit document.

Bijkomende informatie voor Amerikaanse investeerders
Het overnamebod op alle uitstaande gewone aandelen ("Aandelen"), American Depositary Shares uitgegeven door J.P. Morgan Chase Bank, N.A, optredend als bewaarnemer ("ADSs"), warrants (" Warrants ") en converteerbare obligaties van Ablynx ("Obligaties" en samen met de Aandelen, ADSs en Warrants , de " Effecten ") is nog niet gestart. Deze communicatie is louter voor informatiedoeleinden en is geen aanbeveling, noch een voorstel tot aankoop, noch een uitnodiging of voorstel tot verkoop van enige Effecten van Ablynx .

Op het ogenblik waarop het overnamebod is gestart, zal Sanofi een kennisgeving van overnamebod inzake Schedule TO bij de SEC neerleggen of laten neerleggen, daarna zal Ablynx een uitnodiging/verklaring tot aanbeveling inzake Schedule 14D-9 neerleggen. De houders van Effecten worden aangespoord om alle documenten neergelegd door Sanofi en Ablynx bij de SEC zorgvuldig door te nemen, aangezien deze documenten belangrijke informatie, inclusief de algemene voorwaarden van het overnamebod bevatten.

Het voorstel tot aankoop, de bijhorende brief tot overdracht en andere documenten die verband houden met het overnamebod, evenals de uitnodiging/verklaring tot aanbeveling zijn kosteloos beschikbaar voor alle effectenhouders van Ablynx . Deze documenten zijn kosteloos beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bijkomende kopieën kunnen kosteloos verkregen worden door contact op te nemen met Sanofi op ir@Sanofi.com of op de website van Sanofi op https://en.Sanofi.com/investors. De neerleggingen gedaan door Sanofi en Ablynx bij de SEC dienen zorgvuldig gelezen te worden vooraleer een beslissing inzake het Amerikaans Overnamebod te nemen.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0f9c363-1760-431e-a0e1-fc0ab07e03b3