Mohawk Industries publiceert resultaten tweede kwartaal

CALHOUN, Ga., July 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag voor het tweede kwartaal 2022 een nettowinst aan van $ 280 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 4,40 dollar. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 281 miljoen en de WPA $ 4,41, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten. De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2022 bedroeg $ 3,2 miljard, een stijging van 6,7% zoals gerapporteerd en van 11,1% op constante basis. In het tweede kwartaal van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 3,0 miljard, de nettowinst $ 336 miljoen en de WPA $ 4,82. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 310 miljoen en de WPA $ 4,45, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten.

Voor de zes maanden tot 2 juli 2022 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 526 miljoen en $ 8,17. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten en de WPA bedroegen $ 527 miljoen en $ 8,18. Voor de periode van zes maanden in 2022 bedroeg de netto-omzet $ 6,2 miljard, een stijging van 9,7% zoals gerapporteerd ten opzichte van vorig jaar of 14,0 % op constante basis. Voor de periode van zes maanden eindigend op 3 juli 2021 bedroeg de netto-omzet ongeveer $ 5,6 miljard, de nettowinst $ 573 miljoen en de WPA $ 8,18; exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten, de nettowinst en WPA bedroegen respectievelijk $ 556 miljoen en $ 7,94.

In reactie op de prestaties van Mohawk Industries in het tweede kwartaal zei Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: 'In de loop van het kwartaal is de omzet in al onze segmenten gestegen, waarbij onze omzetresultaten profiteerden van prijsverhogingen, een verbetering van de productmix, het aantrekken van de commerciële sector en de bijdragen van onze kleine overnames. In de loop van het kwartaal werd het economische klimaat wereldwijd steeds uitdagender. Onze organisatie heeft extra maatregelen genomen om de prestaties te ondersteunen. Onze bedrijfsinkomsten voor het kwartaal kwamen overeenmet onze verwachtingen, zelfs toen de stijgende kosten van materiaal, energie en transport een aanzienlijke tegenwind bleef vormen en onze resultaten werden beïnvloed door de sterker wordende Amerikaanse dollar.

In de afgelopen achttien maanden hebben al onze activiteiten invloed ondervonden van de buitengewone inflatie. We hebben meerdere prijsverhogingen doorgevoerd om deze hogere lasten door te berekenen. We hebben eveneens meerdere operationele maatregelen genomen, waaronder kostenbeheersing en productiviteitsverbeteringen, evenals verbeteringen met betrekking tot productmix en logistiek. Op al onze markten leidt de inflatie tot veranderingen in de discretionaire consumptie. De huizenverkoop in de VS heeft meer dan andere van onze markten te lijden gehad door het sneller stijgen van de hypotheekrente. In tegenstelling tot eerdere economische cyclussen is de vraag naar woningen groter dan het beschikbare aanbod en er is geen sprake van gedwongen verkopen. In Europa zijn de rentetarieven niet zo sterk gestegen als in de VS, maar de discretionaire consumptie wordt wel uitgehold door de energieprijzen en andere inflatie, die beide van invloed zijn op de vraag. In de meeste van onze regio's blijven de investeringen in commerciële nieuwbouw en verbouwingen solide. Zowel commerciële projecten die vanwege de pandemie zijn uitgesteld als nieuwe projecten worden in groteren getale opgestart nu de sector blijft aantrekken.

'Terwijl we ons een weg banen door de marktdynamiek op de korte termijn, biedt Mohawks sterke balans een groot aantal opties voor investeringen. Denk hierbij aan interne expansie, overnames en de terugkoop van aandelen. In het tweede kwartaal hebben we voor ongeveer $ 440 miljoen aan nieuwe overnames aangekondigd. De grootste daarvan is de overeenkomst voor de overname van Vitromex, een toonaangevende keramiekproducent in Mexico. Begin juli hebben we de overname van Foss Floors afgerond, een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van naaldgeponste vloerbekledingen. In Europa boeken we uitstekende vooruitgang met de integratie van onze overnames op het gebied van isolatie en panelen van 2021. Zoals verwacht versterken deze recente aanwinsten onze resultaten. Onze expansieprojecten liggen nog altijd op schema, waaronder laminaat, LVT, kwarts aanrechtbladen en Europese premium porseleinbladen. Deze segmenten helpen ons om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen.

“In het tweede kwartaal bedroeg de netto-omzet van ons segment Global Ceramic [wereldwijd keramiek] $ 1,2 miljard, een stijging van 11,5% zoals gerapporteerd en van 14,6% op constante basis. De bedrijfsmarge van het segment was 13,3 %, als resultaat van de prijs- en productmixverbeteringen en de productiviteit, gecompenseerd door de inflatie. De verkoop door bouwbedrijven bleef sterk in de meeste van onze markten. Bovendien werden er meer commerciële renovatie- en nieuwbouwprojecten opgestart. In de meeste van onze regio's zijn de activiteiten op het gebied van woningbouw enigszins afgenomen door de invloed van inflatie en hogere rente van invloed op investeringen in verbouwingen. Aangezien de energie- en grondstofprijzen voor onze keramische activiteiten stijgen, blijven we nieuwe prijsmaatregelen doorvoeren. Onze keramische activiteiten in de VS hebben hun bedrijfsinkomsten opgevoerd tot het hoogste niveau in vier jaar, met verbetering van de productmix en winstmarges dankzij een commerciëlere activiteitenverkoop. Onze Amerikaanse verkoop van kwarts-, stenen en porseleinbladen neemt toe en om aan de groeiende vraag te voldoen, kopen we producten in en breiden we onze productie van kwartsbladen uit. Onze Europese keramische activiteiten verbeterden sequentieel, met meer omzet en beter assortiment. Hoewel prijsmaatregelen onze winstmarge hebben verbeterd, hebben ze de gevolgen van de inflatie van het vorige jaar niet volledig gecompenseerd. In de toekomst zullen onze volumes en winstmarges meer onder druk komen te staan door de gestegen gaskosten. Onze andere internationale keramiekmarkten deden het goed, met een omzettoename die vooral te danken is aan prijsstelling en assortiment. Hierbij deed de commerciële markt het beter dan de woningmarkt.

'In het afgelopen kwartaal bedroeg de netto-omzet van ons segment Flooring Rest of World [Vloeren rest van de wereld] $ 0,9 miljard, een stijging van 7,4% zoals gerapporteerd of 18,8% op constante basis. De bedrijfsmarge van het segment bedroeg 13,9%, mede-dankzij de hogere inflatie en lagere volumes, gecompenseerd door gunstige prijs- en productmixverbeteringen. We zien een vertraging van het detailhandelverkeer in het hele segment, waardoor het volume in de sector in de meeste categorieën afneemt. We hebben de prijzen met de inflatie mee laten stijgen en verdere verhogingen aangekondigd toen de prijzen van aardgas en chemicaliën aan het eind van het kwartaal escaleerden. De vraag naar laminaat, LVT en vinylplaten volgde een vergelijkbare tendens, zodat de verkoop werd afgeremd naarmate het kwartaal vorderde en klanten hun voorraden terugschroefden. In deze periode zijn onze kosten blijven stijgen en is de materiaaltoevoer verbeterd. We nemen maatregelen om de veranderende omgeving aan te pakken, zoals kostenbesparingen, procesverbeteringen en het uitstellen van niet-kritieke projecten. Onze isolatieactiviteiten blijven uitstekende resultaten opleveren, met zowel toename op het gebied van volume als van prijs. De verkoop van isolatieproducten blijft sterk, omdat die profiteren van de stijgende investeringen van de consument om de energiekosten te verlagen. Onze activiteiten in het panelensegment deden het goed, hoewel het volume in de loop van het kwartaal is teruggelopen. Wij gaan door met prijsverhogingen en verbeteringen van onze mix met producten met een hogere waarde. Onze investeringen in energieproductie uit afvalhout komen zowel onze kosten als het milieu ten goede.

'In het afgelopen kwartaal bedroeg de netto-omzet van ons segment Flooring North America [Vloeren Noord-Amerika] $ 1,1 miljard, een stijging van 1,7% zoals gerapporteerd, en de bedrijfsmarge van het segment bedroeg 9,1% als gevolg van hogere inflatie en lagere volumes, deels gecompenseerd door prijs- en mixverbeteringen en productiviteit. De commerciële sector verbeterde, terwijl de woningmarkt verzwakte. Met de stijging van onze serviceniveaus, schroefden klanten hun voorraden in het woonsegment terug. Wij blijven prijsmaatregelen doorvoeren om de inflatie te compenseren, hoewel lagere fabrieksvolumes de absorptie verminderen en de kosten verhogen. Onze omzet van LVT is blijven groeien en daarnaast zagen we minder materiaalonderbrekingen. Dit heeft de operationele verbeteringen bevordert en kwam onze marges ten goede. Onze nieuwe LVT-fabriek aan de westkust is begonnen met de verzending naar klanten. Bovendien zullen onze gecombineerde activiteiten aan de oost- en westkust onze service verbeteren. De verkoop van onze waterbestendige laminaatcollecties neemt toe in de gespecialiseerde detailhandel en de nieuwbouwsegmenten, hoewel aanpassingen van de voorraden in de bouwmarkten onze verkoop hebben beïnvloed. Onze nieuwe productielijn voor laminaat wordt verder opgevoerd tot de beoogde productieniveaus om zo te voldoen aan de vraag naar onze volgende generatie producten. Nu de commerciële sector weer aantrekt, verbeteren de verkoopcijfers en marges van onze tapijttegels en commerciële LVT. Op basis van de Architectural Billing Index blijft de commerciële ontwerpactiviteit sterk met een pijplijn van projecten die de omzetgroei in de nabije toekomst ondersteunt. Omdat de volumes van woningtapijt zijn gedaald als gevolg van de verzwakking van de markten en beperking van de voorraad, stemmen we de capaciteit af op de vraag, verminderen we de kosten en kondigen we extra prijsverhogingen aan om de inflatie tegen te gaan. Onze tapijtactiviteiten concentreren zich bij grote landelijke detailhandelaren, en in het afgelopen kwartaal hebben zij hun orders drastisch teruggeschroefd om hun voorraden te verminderen met het oog op de verslechterende verkoopprognoses. Zonder het effect van een daling in de aankopen van tapijten met $ 50 miljoen zou de omzet van het segment met ongeveer 6,5% zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

'Binnen de hele onderneming nemen we maatregelen om onze kosten te herstructureren om ons aan te passen aan de huidige omstandigheden, maar ook om onze resultaten te verbeteren. We leggen de laatste hand aan plannen om oudere, minder efficiënte activa te rationaliseren en processen te optimaliseren om onze kosten te verlagen. De belangrijkste acties zullen plaatsvinden in Flooring Noord-Amerika [Vloeren Noord-Amerika], waarbij enkele vezelactiva zullen worden verkocht en de productiecapaciteit voor tapijten zal worden verminderd. In de Flooring Rest of the Worl [Vloeren in de rest van de wereld] consolideren we isolatieproducten en stroomlijnen we onze organisatie. In Ceramic Europe [Keramiek Europa] zijn we bezig met het vereenvoudigen van onze administratieve en productieorganisaties. We schatten dat deze initiatieven onze kosten jaarlijks met $ 35 tot 40 miljoen zullen verlagen, met een geschatte contante kostprijs van $ 15 tot 20 miljoen en een geschatte totale kostprijs van $ 90 tot 95 miljoen.

'In de eerste helft van 2022 hebben we solide resultaten geboekt, ondanks de druk van de aanzienlijke inflatie, de stijgende rentevoeten en de geopolitieke instabiliteit. In de VS heeft de snel stijgende rente invloed op de verkoop van huizen en veroorzaakt de inflatie veranderingen in de discretionaire consumptie. De renovatie van woningen verzwakt omdat consumenten de opwaardering van hun huizen uitstellen. De vloersegmenten voor nieuwe woningen en meergezinswoningen blijven sterk, en de commerciële sector blijft verbeteren doordat nieuwe en uitgestelde projecten worden opgestart. Hoewel de rente in Europa lager is, zorgen de drastisch hogere aardgasprijzen en het beperkte aanbod voor een vertraging van de economische groei. Gezien deze factoren verwachten wij een dalende vraag en toenemende druk op onze marges in de toekomst. Wij nemen gerichte maatregelen in de hele onderneming om ons aan deze veranderende marktomstandigheden aan te passen. De materiaal- en energiekosten blijven stijgen, en als reactie daarop voeren wij verdere prijsverhogingen door. Wij introduceren producten met een hogere toegevoegde waarde en verbeteren ons serviceniveau om onze omzet te verhogen. Wij verlagen de kosten en brengen nieuwe procesverbeteringen op gang. Wij zullen meerdere herstructureringsprojecten binnen de onderneming doorvoeren om onze kosten te verlagen. Wij verwachten ook verbeteringen in de materiaaltoevoer en in het transport voor de rest van het jaar. In de VS verwachten wij dat de stijgende rentevoeten de dollar sterker zullen maken en onze resultaten zullen drukken. Met hoog op deze factoren verwachten wij voor het derde kwartaal een aangepaste WPA van $ 3,33 tot $ 3,43, exclusief eventuele herstructureringskosten.

'Mohawk heeft al vele malen met succes economische cyclussen doorstaan. Op de lange termijn is de groei van vloerbekleding sneller dan die van de algemene economie. Een tekort aan woningen vereist in de meeste regio's aanzienlijke bijkomende bouwprojecten, met een Amerikaanse vraag naar woningen die het aanbod met naar schatting vijf miljoen eenheden overstijgt en meer dan 20 miljoen woningen tussen de 20 en 40 jaar oud die renovatie nodig hebben. Ons bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van de langetermijngroei in de nieuwbouw, renovatie van woningen en commerciële projecten. Wij hebben een sterke balans die de groei van ons bedrijf ondersteunt door interne investeringen, overnames en terugkopen van eigen aandelen. We zullen de prestaties van onze overnames verbeteren en blijven zoeken naar mogelijkheden in nieuwe producten en regio's. We blijven optimistisch over de toekomst van Mohawk, en de acties die we vandaag ondernemen zullen onze omzet verhogen en onze toekomstige resultaten verbeteren.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In het afgelopen decennium heeft Mohawk zijn activiteiten getransformeerd van Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de onmiddellijk voorafgaande paragrafen, met name die welke anticiperen op toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke aangelegenheden en die welke de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht' en 'schat' of soortgelijke uitdrukkingen bevatten, vormen 'op de toekomst gerichte verklaringen'. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de coronapandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Conferentiegesprek vrijdag, 29 juli 2022, om 11:00 AM Eastern Time
Het telefoonnummer is 1-866-777-2509 voor de VS/Canada en 1-412-317-5413 voor Internationaal/Lokaal
Een herhaling zal beschikbaar zijn tot 26 augustus 2022 door te bellen naar 1-877-344-7529 voor Amerikaanse/Lokale oproepen en 1-412-317-0088 voor Internationale/Lokale oproepen en door de code #3250579 in te geven.

Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN        
(Niet gecontroleerd)        
Verkorte geconsolideerde gegevens met betrekking tot de bedrijfsverklaring Drie maanden afgesloten Zes maanden afgesloten
(In duizenden, behalve gegevens per aandeel) 2 juli 2022 3 juli 2021 2 juli 2022 3 juli 2021
         
Netto-omzet $3.153.188  2.953.833   6.168.851  5.622.859 
Kostprijs van de omzet  2.279.991  2.051.626   4.493.526  3.928.883 
Brutowinst  873.197  902.207   1.675.325  1.693.976 
Verkoop-, algemene en administratieve kosten  505.270  497.783   986.597  972.037 
Bedrijfsinkomsten  367.927  404.424   688.728  721.939 
Rentelasten  12.059  14.894   23.540  30.135 
Overige inkomsten, netto  (2.818) (11.168)  (380) (13.395)
Inkomsten vóór inkomstenbelastingen  358.686  400.698   665.568  705.199 
Inkomstenbelastingen  78.176  64.245   139.624  131.935 
Nettowinst inclusief minderheidsbelangen  280.510  336.453   525.944  573.264 
Aan minderheidsbelangen toe te rekenen nettowinst  79  168   184  172 
Aan Mohawk Industries , Inc. toe te rekenen nettowinst $280.431  336.285   525.760  573.092 
         
Aan Mohawk Industries , Inc. toe te rekenen basiswinst per aandeel        
Aan Mohawk Industries , Inc. toe te rekenen basiswinst per aandeel $4,41  4,84   8,20  8,21 
Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen - basis  63.540  69.432   64.116  69.809 
         
Aan Mohawk Industries , Inc. toe te rekenen verwaterde winst per aandeel        
Aan Mohawk Industries , Inc. toe te rekenen verwaterde winst per aandeel $4,40  4,82   8,17  8,18 
Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen - verwaterd  63.798  69.745   64.374  70.102 
         
         
         
Overige financiële informatie        
(In duizendtallen)        
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten $147.706  338.391   202.661  597.996 
Minder: Kapitaaluitgaven  150.571  112.703   280.041  227.439 
Vrije cashflow $(2.865) 225.688   (77.380) 370.557 
         
Afschrijving en amortisatie $141.569  148.466   282.984  299.681 
         
         
Samengevouwen geconsolideerde balansgegevens        
(In duizendtallen)        
      2 juli 2022 3 juli 2021
ACTIVA        
Vlottende activa:        
Geldmiddelen en kasequivalenten     $223.986  753.677 
Kortetermijninvesteringen      265.000  662.358 
Vorderingen, netto      2.105.809  2.017.622 
Voorraden      2.826.044  2.081.967 
Vooruitbetaalde kosten en andere lopende activa      519.895  434.932 
Totaal vlottende activa      5.940.734  5.950.556 
Eigendommen, installaties en apparatuur, netto      4.582.075  4.459.380 
Gebruiksrecht van leaseactiva      404.726  383.343 
Goodwill      2.536.314  2.609.174 
Immateriële activa, netto      856.401  922.699 
Uitgestelde inkomstenbelastingen en andere niet-vlottende activa      369.237  467.641 
Totale activa     $14.689.487  14.792.793 
PASSIVA EN AANDELEN VAN AANDEELHOUDERS        
Vlottende schulden:        
Kortlopende schulden en huidige deel van langlopende schulden     $1.498.900  958.781 
Crediteuren en toegerekende uitgaven      2.316.980  2.119.154 
Huidige operationele leaseverplichtingen      108.497  100.951 
Totaal kortlopende schulden      3.924.377  3.178.886 
Langlopende schulden, verminderd met het huidige deel      1.052.064  1.723.294 
Niet-vlottende operationele leaseverplichtingen      309.261  292.101 
Uitgestelde inkomstenbelastingen en andere langlopende verplichtingen      796.847  824.570 
Totaal passiva      6.082.549  6.018.851 
Totaal vermogen van aandeelhouders      8.606.938  8.773.942 
Totaal schulden en vermogen van aandeelhouders     $14.689.487  14.792.793 
         
Segmentinformatie Drie maanden afgesloten Met ingang van of voor de zes maanden afgesloten
(In duizendtallen) 2 juli 2022 3 juli 2021 2 juli 2022 3 juli 2021
         
Netto-omzet:        
Global Ceramic $1.158.569  1.039.503   2.223.326  1.969.374 
Flooring NA  1.099.538  1.081.189   2.171.448  2.050.439 
Flooring ROW  895.081  833.141   1.774.077  1.603.046 
Geconsolideerde netto-omzet $3.153.188  2.953.833   6.168.851  5.622.859 
         
Bedrijfsinkomsten (verlies):        
Global Ceramic $154.269  136.435   254.607  224.239 
Flooring NA  100.030  115.943   195.354  197.241 
Flooring ROW  124.107  163.886   258.757  323.192 
Bedrijfs- en intersegmentaire eliminaties  (10.479) (11.840)  (19.990) (22.733)
Geconsolideerde bedrijfsinkomsten $367.927  404.424   688.728  721.939 
         
Activa:        
Global Ceramic     $5.537.075  5.206.786 
Flooring NA      4.345.912  3.870.309 
Flooring ROW      4.334.649  4.240.433 
Bedrijfs- en intersegmentaire eliminaties      471.851  1.475.265 
Geconsolideerde activa     $14.689.487  14.792.793 
         


Afstemming van de nettowinst toe te rekenen aan Mohawk Industries , Inc. naar aangepaste nettowinst toe te rekenen aan Mohawk Industries , Inc. en aangepaste verwaterde winst per aandeel toe te rekenen aan Mohawk Industries , Inc.
(In duizenden, behalve gegevens per aandeel)  
 Drie maanden afgesloten Zes maanden afgesloten  
 2 juli 2022 3 juli 2021 2 juli 2022 3 juli 2021  
Aan Mohawk Industries , Inc. toe te rekenen nettowinst$280.431  336.285  525.760  573.092   
Correctieposten;         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten 1.801  5.941  3.658  17.515   
Administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen 143  153  143  456   
Afwikkeling van buitenlandse overeenkomsten met betrekking tot niet-inkomstenbelasting -  (6.211) -  (6.211)  
Effect inkomstenbelasting op afwikkeling van buitenlandse overeenkomsten met betrekking tot niet-inkomstenbelasting -  2.302  -  2.302   
Eenmalige keuze belastingsplanning -  (26.731) -  (26.731)  
Uitgeven van vrijwaringsactiva -  -  7.324  -   
Inkomstenbelasting - ongedaan maken van onzekere belastingposities. -  -  (7.324) -   
Inkomstenbelasting (1.181) (1.379) (2.805) (4.114)  
Aangepaste nettowinst toe te rekenen aan Mohawk Industries , Inc.$281.194  310.360  526.756  556.309   
Aangepaste verwaterde winst per aandeel toe te rekenen aan Mohawk Industries , Inc.$4,41  4,45  8,18  7,94   
Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen - verwaterd 63.798  69.745  64.374  70.102   
 
 
          
Afstemming van totale schulden naar nettoschulden exclusief kortetermijnbeleggingen  
(In duizendtallen)         
 2 juli 2022        
Kortlopende schulden en huidige deel van langlopende schulden$1.498.900         
Langlopende schulden, verminderd met het huidige deel 1.052.064         
Totaal schulden 2.550.964         
Minder: Geldmiddelen en kasequivalenten 223.986         
Nettoschulden 2.326.978         
Minder: Kortetermijninvesteringen 265.000         
Nettoschulden min kortetermijninvesteringen$2.061.978         
          
          
          
          
          
Afstemming van bedrijfsinkomsten naar aangepaste EBITDA         
(In duizendtallen)        Over de laatste twaalf afgesloten maanden
 Drie maanden afgesloten Maanden afgesloten
 2 oktober 2021 31 december 2021 2 april 2022 2 juli 2022 2 juli 2022
Bedrijfsinkomsten$359.974  253.098  320.801  367.927  1.301.800 
Overige inkomsten (uitgaven) (21) (1.140) (2.438) 2.818  (781)
Nettoresultaat toe te rekenen aan minderheidsbelangen (206) (11) (105) (79) (401)
Afschrijving en amortisatie 148.618  143.411  141.415  141.569  575.013 
EBITDA 508.365  395.358  459.673  512.235  1.875.631 
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten 982  4.641  1.857  1.801  9.281 
Administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen 226  1.067  -  143  1.436 
Uitgeven van vrijwaringsactiva -  -  7.324  -  7.324 
Aangepaste EBITDA$509.573  401.066  468.854  514.179  1.893.672 
          
Nettoschulden min kortetermijninvesteringen naar aangepaste EBITDA        1,1 
          
          
          
Afstemming van netto-omzet naar netto-omzet bij constante wisselkoers en op constante verzenddagen  
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten Zes maanden afgesloten  
 2 juli 2022 3 juli 2021 2 juli 2022 3 juli 2021  
Netto-omzet$3.153.188  2.953.833  6.168.851  5.622.859   
Aanpassing aan netto-omzet bij constante verzenddagen 10.794  -  31.811  -   
Aanpassing aan netto-omzet bij constante wisselkoers 116.787  -  210.568  -   
Netto-omzet bij constante wisselkoers en constante verzenddagen$3.280.769  2.953.833  6.411.230  5.622.859   
          
          
          
Afstemming van het segment nettoverkoop naar het segment nettoverkoop bij constante wisselkoers en op constante verzenddagen  
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
Global Ceramic2 juli 2022 3 juli 2021      
Netto-omzet$1.158.569  1.039.503       
Aanpassing aan het segment netto-omzet bij constante verzenddagen 10.794  -       
Aanpassing aan het segment netto-omzet bij constante wisselkoers 21.870  -       
Het segment netto-omzet bij constante wisselkoers en constante verzenddagen$1.191.233  1.039.503       
          
          
Afstemming van het segment netto-omzet naar het aangepast segment netto-omzet      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
Flooring NA2 juli 2022 3 juli 2021      
Netto-omzet$1.099.538  1.081.189       
Aanpassing tapijten 50.000  -       
Aangepast segment netto-omzet$1.149.538  1.081.189       
          
          
Afstemming van het segment netto-omzet naar het segment netto-omzet bij constante wisselkoers      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
Flooring ROW2 juli 2022 3 juli 2021      
Netto-omzet$895.081  833.141       
Aanpassing aan het segment netto-omzet bij constante wisselkoers 94.917  -       
Het segment netto-omzet bij constante wisselkoers$989.998  833.141       
          
          
          
Afstemming van brutowinst naar aangepaste brutowinst         
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
 2 juli 2022 3 juli 2021      
Brutowinst$873.197  902.207       
Aanpassingen aan brutowinst:         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten 713  5.299       
Administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen 143  153       
Aangepaste brutowinst$874.053  907.659       
          
          
          
Afstemming van verkoop-, algemene en administratieve kosten naar aangepaste verkoop-, algemene en administratieve kosten      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
 2 juli 2022 3 juli 2021      
Verkoop-, algemene en administratieve kosten$505.270  497.783       
Aanpassingen aan verkoop, algemene en administratieve uitgaven:         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten (1.186) (1.480)      
Aangepaste verkoop-, algemene en administratieve kosten$504.084  496.303       
          
          
          
          
Afstemming van bedrijfsinkomsten naar aangepaste bedrijfsinkomsten      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten    
 2 juli 2022 3 juli 2021      
Bedrijfsinkomsten$367.927  404.424       
Aanpassingen aan bedrijfsinkomsten         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten 1.899  6.779       
Administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen 143  153       
Aangepaste bedrijfsinkomsten$369.969  411.356       
          
          
Afstemming van het segment bedrijfsinkomsten naar het aangepaste segment bedrijfsinkomsten      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
Global Ceramic2 juli 2022 3 juli 2021      
Bedrijfsinkomsten$154.269  136.435       
Aanpassingen aan het segment bedrijfsinkomsten;         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten -  726       
Aangepast segment bedrijfsinkomsten$154.269  137.161       
          
          
Afstemming van het segment bedrijfsinkomsten naar het aangepaste segment bedrijfsinkomsten      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
Flooring NA2 juli 2022 3 juli 2021      
Bedrijfsinkomsten$100.030  115.943       
Aanpassingen aan het segment bedrijfsinkomsten;         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten (239) 5.487       
Aangepast segment bedrijfsinkomsten$99.791  121.430       
          
Afstemming van het segment bedrijfsinkomsten naar het aangepaste segment bedrijfsinkomsten      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
Flooring ROW2 juli 2022 3 juli 2021      
Bedrijfsinkomsten$124.107  163.886       
Aanpassingen aan het segment bedrijfsinkomsten;         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten 2.139  289       
Administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen 143  153       
Aangepast segment bedrijfsinkomsten$126.389  164.328       
          
          
Afstemming van inkomsten inclusief minderheidsbelangen vóór inkomstenbelasting naar aangepaste inkomsten inclusief minderheidsbelangen vóór inkomstenbelasting       
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
 2 juli 2022 3 juli 2021      
Inkomsten vóór inkomstenbelastingen$358.686  400.698       
Aan minderheidsbelangen toe te rekenen nettowinst (79) (168)      
Aanpassingen aan winsten inclusief minderheidsbelangen vóór inkomstenbelasting:         
Herstructurering, met betrekking tot overnames en integratie en overige lasten 1.801  5.941       
Administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen 143  153       
Afwikkeling van buitenlandse overeenkomsten met betrekking tot niet-inkomstenbelasting -  (6.211)      
Aangepaste winsten inclusief minderheidsbelangen vóór inkomstenbelasting$360.551  400.413       
          
          
          
          
Afstemming van de inkomstenbelastingen naar aangepaste inkomstenbelastingen      
(In duizendtallen)         
 Drie maanden afgesloten      
 2 juli 2022 3 juli 2021      
Inkomstenbelastingen$78.176  64.245       
Effect inkomstenbelasting op afwikkeling van buitenlandse overeenkomsten met betrekking tot niet-inkomstenbelasting -  (2.302)      
Eenmalige keuze belastingsplanning -  26.731       
Effect van aanpassingen op de inkomstenbelasting 1.181  1.379       
Aangepaste inkomstenbelastingen$79.357  90.053       
          
Aangepast inkomstenbelastingtarief 22,0% 22,5%      
          
Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, zijn de bovenstaande tabellen afgestemd op de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf conform de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven wanneer ze worden afgestemd naar de overeenkomstige binnen GAAP gedefinieerde maatstaf, als volgt nuttig kunnen zijn voor haar investeerders: Niet-GAAP-omzetcijfers helpen bij het identificeren van groeitrends en bij het vergelijken van omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige perioden en niet-GAAP-winstgevendheidscijfers helpen bij het begrijpen van de winstgevendheid op de lange termijn van de activiteiten van de Onderneming en bij het vergelijken van zijn winst ten opzichte van voorgaande en toekomstige perioden.
          
Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van het Bedrijf zijn onder andere: transacties en omrekeningen in vreemde valuta en de impact van overnames.
          
Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van het Bedrijf zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, het uitgeven van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.