Biocartis Group NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

27 februari 2018, 07:00 CET

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(Artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mechelen, België, 27 februari 2018 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek ( Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de 'Belgische Transparantiewet'), dat zij een transparantiekennisgeving gedateerd 22 februari 2018 (de 'Kennisgeving') heeft ontvangen waaruit blijkt dat op 26 januari 2018 ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV de stemrechtverlenende effecten in Biocartis gehouden door  PMV-TINA Comm. VA heeft verworven in het kader van de vereenvoudiging van de juridische structuur van de PMV-groep. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV houdt nu 4,44% van de stemrechtverlenende effecten in Biocartis.

De Kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de Kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Kennisgevingsplichtige personen: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel (België); PMV-TINA Comm. VA, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel (België); Het Vlaams Gewest, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel (België). 
  • Transactiedatum: 26 januari 2018.
  • Overschreden drempel: 3%.
  • Noemer: 51.102.272.
  • Details van de Kennisgeving: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV houdt 2.268.861 van de stemrechtverlenende effecten.
  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Het Vlaams Gewest controleert ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV houdt 100% van de aandelen in PMV-TINA Comm. VA en controleert dus PMV-TINA Comm. VA.

De Kennisgeving is hier ter beschikking op de website van de Vennootschap.

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') vereist door alle natuurlijke personen en rechtspersonen, telkens wanneer het percentage van stemrechten in de Vennootschap gehouden door zulke personen de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

                                                           ----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
email rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis ( Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla(TM) platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis veertien oncologietesten en twee infectieziektentesten op de markt in Europa. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Het Biocartis handelsmerk en logo en het Idylla(TM) handelsmerk en logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn enkel van toepassing op de datum van dit persbericht. Biocartis verwerpt uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen.