Delhaize wijzigt top bestuur

Op 1 januari 2012 zal Delhaize Groep een nieuwe organisatie oprichten, Delhaize Europa, die de activiteiten van Delhaize België en Zuidoost-Europa zal overkoepelen. De doelstellingen van Delhaize Europa zijn het versterken van de samenwerking tussen de Europese operationele ondernemingen, de troeven van de Europese activiteiten ten volle benutten, kostenbesparingen genereren en de uitwisseling van best practices vereenvoudigen teneinde een sterkere basis te verwezenlijken voor groei op lokaal, regionaal en globaal niveau.

De operationele ondernemingen van Delhaize Europa zullen kunnen rekenen op de regionale ondersteunende diensten van Delhaize Europa, op het vlak van financiën, personeelsbeleid, juridische diensten, I.T. en Procurement.

Delhaize Europa zal geleid worden door Stéfan Descheemaeker, momenteel Executive Vice President en Chief Financial Officer van Delhaize Groep en lid van het Executief Comité van Delhaize Groep. Het zoeken naar een opvolger voor de functie van Chief Financial Officer is intussen gestart.

Vanaf 1 januari 2012 zullen Delhaize België en Delhaize Groep Zuidoost-Europa rechtstreeks rapporteren aan Stéfan Descheemaeker, die tevens zijn functies als Executive Vice President van Delhaize Groep en lid van het Executief Comité zal behouden.

Delhaize Groep Zuidoost-Europa
Kostas Macheras zal, als lid van het Executief Comité van Delhaize Groep, de Zuidoost-Europese activiteiten blijven leiden als Chief Executive Officer van de regio. Kostas Macheras is een doorgewinterde en succesvolle bestuurder in de voedingsindustrie, die de nieuwe organisatie ten volle zal benutten om onze groei te bevorderen in dat deel van Europa. Kostas Macheras zal vanaf 1 januari 2012 rapporteren aan Stéfan Descheemaeker.

Delhaize België
Vanaf 1 januari 2012 wordt Dirk Van den Berghe Chief Executive Officer van Delhaize België en zal hij aan Stéfan Descheemaeker rapporteren. Vanaf vandaag wordt Dirk Van den Berghe benoemd tot Chief Operating Officer van Delhaize België en rapporteert hij aan Michel Eeckhout, Chief Executive Officer, tot eind 2011.

In deze functie zal Dirk Van den Berghe verantwoordelijk zijn voor de verkoop, aankoop en groothandelsactivititeiten, strategie, marketing, communicatie, corporate development en logistiek. Dirk Van den Berghe heeft diverse functies bekleed in verschillende landen doorheen de Groep, het meest recent als Senior Vice President Logistics, Procurement and Quality bij Delhaize België.

In zijn functie als Executive Vice President van Delhaize Groep en lid van het Executief Comité zal Michel Eeckhout de Groep blijven dienen en zijn bijdrage leveren aan cruciale groeiprojecten. Hij heeft Delhaize België met succes geleid sinds juli 2007.

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde: "De oprichting van Delhaize Europa is een belangrijke stap voor Delhaize Groep en is volledig in lijn met onze New Game Plan strategie. De groei van onze Europese activiteiten, voornamelijk na de recente overname van Delta Maxi in Zuidoost-Europa en de ervaring die we hebben opgedaan met de oprichting van Delhaize America in 2010 hebben ons overtuigd om deze structuur op te zetten.

Die is er volledig op gericht om de omvang van de activiteiten als hefboom te gebruiken, synergieën te creëren en best practices in deze regio uit te wisselen, daarbij de culturele en lokale verschillen in acht nemend. De voordelen die we hieruit putten zullen de Europese operationale ondernemingen bijkomende middelen verschaffen om hun lokale commerciële strategieën te ondersteunen. Ik weet dat de Groep kan rekenen op de bewezen vaardigheden van Stéfan inzake performantie, groei en kostenbeheersing om deze nieuwe organisatie naar de toekomst te leiden."
"

Wat betreft Delhaize België verklaarde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep: "Ik wil Michel bedanken voor zijn jarenlange leiderschap bij Delhaize België, waarin hij een zeer succesvolle prijsherpositionering heeft doorgevoerd en de doeltreffendheid van de organisatie verder heeft versterkt. Dit zijn stevige fundamenten waarop Dirk Van den Berghe en zijn Belgisch team verder kunnen bouwen, samen met hun grondige kennis van de onderneming."