Biocartis Group NV: Oproeping tot de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

 

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE                                                                                                        

10 april 2018, 07:00 CEST

                                                          

Oproeping tot de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

Biocartis stelt nieuwe samenstelling raad van bestuur voor


Mechelen, België, 10 april 2018
- Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek ( Euronext Brussels: BCART), heeft de eer om zijn aandeelhouders, warranthouders, bestuurders en commissaris uit te nodigen op zijn gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 11 mei 2018 om 14:00u CEST ('AVA') in de kantoren van de Vennootschap te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België.

De agenda van de AVA omvat het voorstel voor een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur gebaseerd op de benoeming van vijf nieuwe onafhankelijke bestuurders en de herbenoeming van drie bestuurders wiens huidige mandaat tot een einde zal komen bij het afsluiten van de AVA. De voorgestelde samenstelling van de raad van bestuur zal een overgang mogelijk maken naar een raad van bestuur die voornamelijk bestaat uit onafhankelijke bestuurders.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de voorstellen tot besluit door de AVA, zal de raad van bestuur als volgt samengesteld zijn bij het afsluiten van de AVA:

  • Vijf nieuwe onafhankelijke bestuurders: CRBA Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Reinaudo (kandidaat-voorzitter van de raad van bestuur), Ann-Christine Sundell, Harry Glorikian, CLSCO BVBA, vertegenwoordigd door Leo Steenbergen, en Luc Gijsens BVBA, vertegenwoordigd door Luc Gijsens. Meer informatie over de voorgestelde nieuwe kandidaat-bestuurders is te vinden in de toelichting voorbereid door de raad van bestuur, die kan teruggevonden worden op de website van de Vennootschap.
  • Vier bestaande bestuurders: Herman Verrelst (CEO) en de herbenoeming van drie leden van de raad van bestuur, m.n. Peter Piot (onafhankelijke bestuurder), Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels (niet-uitvoerend bestuurder) en Roald Borré (niet-uitvoerend bestuurder).            

De bestuursmandaten van Gengest BVBA, vertegenwoordigd door Rudi Mariën (huidige voorzitter van de raad van bestuur), Valetusan Ltd., vertegenwoordigd door Rudi Pauwels, Be@dvised BVBA, vertegenwoordigd door Renaat Berckmoes, en Shaffar LLC, vertegenwoordigd door Mark Shaffar, zal tot een einde komen bij het afsluiten van de AVA. Bovendien heeft Citros vof, vertegenwoordigd door Hilde Eylenbosch, aangegeven dat ze ontslag neemt als bestuurder met ingang van de afsluiting van de AVA. Ze zal actief blijven binnen Biocartis als chief commercial officer.

Om tot de AVA te worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap voldoen aan de vereisten van artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten beschreven in de oproeping naleven. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de AVA kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---

Meer informatie:

Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis ( Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde het Idylla(TM) platform in 2014. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten beantwoordt. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis veertien oncologietesten en twee infectieziektentesten aan in Europa. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Het Biocartis handelsmerk en logo en het Idylla(TM) handelsmerk en logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn enkel van toepassing op de datum van dit persbericht. Biocartis verwerpt uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen.