Dirk Scheringa gaat medewerkers DNB formeel horen over ‘opzettelijk lek” rond faillissement DSBv

Bijna 9 jaar na het faillissement van DSB zullen op bevel van de rechter aanstaande maandag, dinsdag en woensdag getuigenverhoren plaatsvinden over “het opzettelijk lekken van informatie door DNB ten tijde van het aanvragen van de noodregeling DSB.” Die gelekte informatie was zeer vertrouwelijk (‘Staatsgeheim') en leidde op maandag 12 oktober 2009 tot aantoonbaar verkeerde publiciteit en een feitelijk onnodige bankrun op DSB. Hetgeen vervolgens tot het faillissement van DSB heeft geleid. Scheringa verwijt de toezichthouder onzorgvuldig handelen en acht DNB daarom schadeplichtig. Uiteindelijk gaat het in deze unieke zaak om een claim van 830 miljoen euro. DNB , AFM en De Nederlandse Staat der Nederlanden zijn inmiddels formeel aansprakelijk gesteld.

Enkele succesvolle ondernemers hebben DS-claimstichting opgericht met als doel om Dirk Scheringa gerechtigheid, eerherstel en genoegdoening te geven. Zij hebben de afgelopen jaren met een eigen team, diepgaand onderzoek gedaan naar de duidelijk vooropgezette en bedroevend amateuristische aanpak van deze zaak door DNB en de Nederlandse Staat. Het eerdere Rijksrecherche-onderzoek naar de gang van zaken klopt op cruciale onderdelen feitelijk niet, en dat is nu ook pijnlijk aantoonbaar op basis van het eigen onderzoek. De rechtbank in Den Haag heeft mede daarom toestemming gegeven om begin volgende week de eerste vijf getuigen onder ede te gaan horen.

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Dirk Scheringa in deze zaak, gaat maandag 3 september terug naar het bewuste weekend van 10, 11 (en de vroege ochtend van 12) oktober 2009. DNB en minister van Financiën Wouter Bos waren toen volledig overtuigd van de val van DSB. En zij spraken daar veel te openlijk over, ondanks het feit dat deze zaak die vrijdag 9 oktober in het kabinet nog tot staatsgeheim was verklaard. Alles werd ook in gereedheid gebracht voor berichtgeving over een noodregeling; aan een ander scenario werd niet gedacht. Strenge communicatieprotocollen en strikte geheimhouding, die DNB voor andere financiële instellingen wel afdwingt, nam men zelf hier als toezichthouder geheel niet in acht.

Om 1.49 uur die bewuste zondagnacht/maandagochtend kwam de rechtbank Amsterdam - in geheime spoedzitting bijeen - echter tot een geheel andere en strikt vertrouwelijke conclusie: DSB had nog wél voldoende liquide middelen en was solvabel genoeg. De noodregeling kwam er dus niet! Maar de Volkskrant (geïnformeerd door een voor hen blijkbaar zeer betrouwbare bron) opende met de door DNB aangevraagde “noodregeling” https://www.volkskrant.nl/economie/voortbestaan-dsb-aan-zijden-draad~b87d2433/. Een woord dat tot op dat moment nog nergens was gepubliceerd. Een hernieuwde bankrun was het gevolg. En "het lek" was zodoende de directe aanleiding tot de val van DSB.

Het gaat overigens heel goed met de afwikkeling van DSB (Finqus). Momenteel zijn/worden alle openstaande schulden voldaan door DSB. En zelfs als iedereen betaald heeft gekregen, resteert er nog zo’n 1 miljard euro. Daarvan kan zelfs de wettelijke interest over de afgelopen jaren nog aan iedereen worden uitgekeerd.