Legg Mason: voorkeur Amerikaanse cyclische small caps

In een context van wereldwijde politieke spanningen en een vertragende economische cyclus zien de filialen van Legg Mason beleggingsopportuniteiten in welbepaalde marktsegmenten.

 • Western Asset: waarde in kortlopend Amerikaans schatkistpapier
 • Clearbridge Investments: voorzichtig optimisme voor Amerikaanse aandelen
 • Royce & Associates: opportuniteiten in bepaalde Amerikaanse cyclische small caps
 • Martin Currie: niet alleen naar de VS kijken
 • Rare: voorstander van infrastructuur en nutsvoorraden

  Western Asset: waarde in kortlopend Amerikaans schatkistpapier

  In de VS zien we waarde in Amerikaans schatkistpapier met een korte looptijd (gezien onze visie op een gematigde groei en een voorzichtige Fed) en in obligaties met een langere looptijd (als afdekking van het spreadrisico). Bepaalde investeringswaardige en hoogrenderende bedrijfsobligaties, net als schuldbewijzen van opkomende markten (zowel in Amerikaanse dollar als in plaatselijke valuta), bieden ook een aantrekkelijke draagwijdte en een potentieel totaalrendement.

  Clearbridge Investments: voorzichtig optimisme voor Amerikaanse aandelen

  De Amerikaanse economie bevindt zich op een kruispunt: er is een dipje of een recessie op komst. Wat er ook van komt, het verleden laat vermoeden dat Amerikaanse aandelen zullen blijven stijgen in de komende maanden, samen met een opleving in volatiliteit.

  In deze context willen we ons voorzichtig positioneren in gebieden die het grootste risico lopen, zowel vanuit het oogpunt van de handel als vanuit het oogpunt van een vertraging van de wereldwijde groei. Laten we de technologiesector als voorbeeld nemen. De hardware-bedrijven hebben een sterke blootstelling aan China en sectoren zoals de halfgeleiderbranche hebben het zwaar te verduren gekregen. Software AG heeft dan weer veel minder last gehad van wat er gaande is in China. Hoewel de markt kan dalen of technologie-aandelen onder druk kunnen komen te staan, is software een gebied om te behouden of zelfs uit te breiden met volatiliteit.

  In het tiende jaar van een haussemarkt zijn er niet veel aandelen die zowel redelijke waarderingen als solide fundamenten bieden. Wat wel aantrekkelijk lijkt, is een beetje controversieel. Denk maar aan de farmaceutische en biotechnologische subsectoren in de gezondheidszorg, die nog steeds kampen met prijsdruk en uitspraken over veranderingen aan het algemene gezondheidszorgsysteem.

  Een andere sector waar we kansen zien, zijn energiepijpleidingen. Energiebedrijven krijgen vragen over de wereldwijde vraag en welke invloed die zal hebben op de grondstoffenprijzen. Maar zolang de prijzen binnen een bepaald bereik blijven, kunnen pijpleidingbedrijven succesvol zijn. Na een moeilijke tijd in een baissemarkt die meerdere jaren heeft geduurd, bieden ze volgens ons aantrekkelijke rendementen tegen matige waarderingen.

  Royce & Associates: opportuniteiten in bepaalde Amerikaanse cyclische small caps

  We zien vandaag enkele van de grootste opportuniteiten in bepaalde Amerikaanse cyclische small caps. We zoeken vaak naar opportuniteiten op het raakvlak van kwaliteit en waarde. Ondernemingen die op dat raakvlak staan, zien wij als bedrijven met een gemiddelde of betere rentabiliteit en lagere waarderingen dan gemiddeld. Drie cyclische sectoren (duurzame consumptiegoederen, industrie en materialen) bieden vandaag deze aantrekkelijke combinatie van eigenschappen. Hoewel er in de pers talrijke berichten zijn verschenen over negatieve herzieningen, zien de winstvooruitzichten voor de tweede helft van het jaar er solide uit voor veel bedrijven waar we de voorkeur aan geven, vooral in deze drie sectoren. In sommige gevallen lijken ze nog veelbelovender, gezien de relatief zwakkere derde en vierde kwartalen van 2018, waarmee de kwartalen van de tweede helft van dit jaar zullen worden vergeleken.

  Martin Currie: niet alleen naar de VS kijken

  Aandelen uit opkomende markten hebben potentieel voor verbetering, ondanks de obstakels van de tariefkwesties op korte termijn. Als we kijken naar de huidige koers-boekwaardeverhouding in vergelijking met het verleden, tonen opkomende markten in totaal (zoals gemeten door de MSCI EM-index) op tien jaar tijd een ruime waarderingskorting ten opzichte van wereldwijde aandelen als geheel (zoals gemeten door de MSCI World Index). Dit is zo ondanks het feit dat aandelen uit opkomende markten een zeer vergelijkbare rentabiliteit en een beter totaal winstgroeipotentieel bieden. Volgens ons biedt dit een overtuigende opportuniteit voor beleggers op lange termijn. Bovendien is de aard van de marktopportuniteiten op de opkomende markten (zoals gemeten door de EM-index) in de voorbije tien jaar ook flink verschoven: materieel kreeg die een mindere weging van grondstoffen en een grotere weging van informatietechnologie en consumentensectoren.

  Als we naar de afzonderlijke regio's kijken, zijn er redenen om positief te zijn over China. De waarderingen weerspiegelen onmiskenbaar de onzekerheid over de handelssituatie en seculiere groeiopportuniteiten op langere termijn krijgen nu een verkeerde prijs. Indonesië zou moeten profiteren van een soepeler monetair beleid wereldwijd; de consumentensectoren gaan door de moeilijke groeiomgeving en de vooruitzichten verbeteren.

  In Hongkong is de lokale economie weliswaar gevoeliger voor problemen in de algemene handelsomgeving dan in de meeste andere landen, maar toch menen we dat op de aandelenmarkt ondernemingen te vinden zijn met heel aantrekkelijke seculiere groeikenmerken op lange termijn. Naast de duidelijke impact van geldstromen die nodig zullen zijn om ongewenste afwijkingen van de benchmarks te voorkomen, denken we dat de opname van A-aandelen in belangrijke indexen wellicht de Chinese aandelenmarkt zal stimuleren op het vlak van corporate governance en een grotere focus op ESG-factoren. Een grotere vertegenwoordiging van zulke aandelen zal volgens ons ook leiden tot meer hervormingen en een liberalisering van de kapitaalmarkten.

  We denken dat India uitstekende relatieve groeimogelijkheden biedt, met in veel gevallen zeer technologisch geavanceerde bedrijven zowel naar de normen van de opkomende markten als naar de wereldwijde normen. Alle Indiase aandelen in onze portefeuille zijn van bedrijven die zich op de binnenlandse markt concentreren. Dat geeft ons wat extra gemoedsrust: deze aandelen zijn op zijn minst gedeeltelijk beschermd tegen handelsconflicten.

  We blijven aantrekkelijke bedrijven vinden in veel domeinen van de IT-sector. Onze aandacht gaat vooral uit naar technologie, maar dit is gebaseerd op een combinatie van subsectorblootstellingen met diverse onderliggende factoren – van internetplatformbedrijven en een waaier aan onderdelenbedrijven tot IT-servicebedrijven. Wat deze bedrijven met elkaar gemeen hebben, is een sterke onderliggende vraag van de eindmarkt, met tal van cyclische invloeden.

  Rare: voorstander van infrastructuur en nutsvoorraden

  In de komende zes tot twaalf maanden zullen de spanningen tussen de VS en China wellicht blijven zorgen voor onzekerheid. Toch is volgens ons de kans klein dat de wereldeconomie in een recessie zal terechtkomen. Wij baseren ons oordeel op het potentieel voor Chinese stimulansen gedurende de tweede helft van het jaar en op de verwachting dat de belangrijkste centrale banken de rentes zullen verlagen.

  Een soepeler monetair beleid van de VS en een Chinese stimulans die steeds meer aan kracht wint, zullen er volgens ons voor zorgen dat een recessie wordt vermeden. De consument in de VS blijft namelijk in goede vorm. Het consumentenvertrouwen is nog altijd heel groot, doordat de werkloosheidsgraad lager is dan in vele tientallen jaren en de lonen beginnen te stijgen. In deze omgeving denken we dat beleggers ten volle moeten blijven investeren in aandelen.

  Gezien de onzekere wereldwijde context en de latere fase van de economische cyclus menen we toch dat beleggers ten minste een deel van hun portfolio moeten toewijzen aan meer defensieve aandelen, zoals aandelen in infrastructuur en nutsbedrijven. Ook al is deze sector van de markt tot nu aanzienlijk gestegen, we zien nog altijd mogelijkheden. Zo menen we dat bij de Britse nutsbedrijven kwaliteitsvolle infrastructuurbedrijven ondergewaardeerd blijven. De brexit heeft samen met de uitlatingen van de Britse Labourpartij over nationaliseringen geleid tot periodieke, lukrake verkopen.