BlackRock: Acties EU veranderen markt voor EMU obligaties

De Europese Unie wordt een van de belangrijkste emittenten van leningen in de wereld, vergelijkbaar met de grootste Europese uitgevers van staatsobligaties. Dit zal de markt voor investment grade EMU obligaties de komende jaren ingrijpend veranderen. De jaarlijkse uitgifte van deze supranationale entiteit beloopt de komende 4 tot 6 jaar naar verwachting tussen 150 miljard en 200 miljard euro per jaar en wij voorzien dat er veel vraag zal zijn van een grote groep beleggers.

Nederlandse pensioenfondsen moeten wel rekening houden met de strategische kaders van het verplichte Vereist Eigen Vermogen (VEV) binnen hun portefeuilles. Het beslag van de VEV hangt sterk af van de looptijd en de rating van de eurobonds. De grote vraag is dus of toezichthouder DNB bereidt is om de regels te wijzigen om de EU-obligaties een nulrisico-weging te geven zodat de pensioenfondsen aan de vereiste kapitaalbuffers kunnen voldoen.

Zie de bijgevoegde whitepaper van BlackRock voor meer achtergrondinformatie en een volledig overzicht van wat de uitgifte van het noodpakket van euro-obligaties precies inhoudt, de gevolgen voor beleggers en welke onzekerheden er nog zijn.