Optimix: Positief beleggingsklimaat voor aandelen blijft voorlopig intact

Nu er steeds meer bevestiging komt dat de economie dit jaar flink zal herstellen, neemt de behoefte aan ‘veilige’ staatsobligaties onder beleggers af. Zodra de economie is heropend, zullen consumenten het geld weer meer laten rollen, zo is de verwachting, en dan neemt de kans toe dat de inflatie oploopt. De mogelijkheid ontstaat dan dat de centrale banken hun beleid gaan verkrappen door de beleidsrente te verhogen en hun opkoopprogramma’s af te bouwen. De vermogensbeheerders van Optimix denken echter niet dat het zo’n vaart zal lopen. Zij menen dat het positieve beleggingsklimaat voorlopig intact blijft.

Inflatieangst slaat toe

Inflatieis een belangrijke stuurvariabele voor het monetaire beleid van centrale banken wereldwijd. De vraag of centrale banken hun obligatie opkoopprogramma’s en lage rentebeleid gaan terugschroeven om de verwachte inflatie de kop in te drukken, kon in de tweede helft van februari ervoor zorgen dat de twijfel op de financiële markten toesloeg. Dalende obligatiekoersen, en dus oplopende aanvangsrendementen, waren het gevolg. In de grafiek is het aanvangsrendement op een Amerikaanse staatslening (Treasury), met een looptijd van tien jaar afgebeeld. Ondanks de stijging is het aanvangsrendement in historisch perspectief nog altijd extreem laag.

Aanvangsrendement op een Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar, (Bron: Bloomberg)

Aandelen 2021

Rentestijging brengt markten aan het twijfelen

Hoe kijken de vermogensbeheerders van Optimix tegen deze rentebeweging aan? Vanuit groeiperspectief is de rentestijging een gezond teken, zoals de president van DNB, Klaas Knot, ook al aangaf; het vertrouwen in de groei van de economie en bedrijfswinsten neemt toe. Maar om de twijfel op de financiële markten weg te nemen waren bankpresidenten Jerome Powell (Federal Reserve) en Christine Lagarde (ECB) er wel als de kippen bij om te verklaren dat er toch echt eerst een steviger economisch herstel zal moeten zijn, voordat de monetaire stimuli zullen worden afgebouwd. Dat stelde de markten maar ten dele gerust. De korte rente die wordt bepaald door centrale bankiers steeg nauwelijks. De lange rente, waar marktwerking nog wel aanwezig is, steeg verder en obligaties met een lange looptijd daalden fors in waarde.

Geen liefhebber van (staats)obligaties

Optimix is al geruime tijd weinig enthousiast over beleggen in (staats)obligaties. Het aanvangsrendement is negatief of nihil en de kans op koersverliezen is aanzienlijk. De beleggingsportefeuilles van Optimix, waarin staatsobligaties een bescheiden gewicht hebben, kwamen deze rentebeweging dan ook relatief ongeschonden door. De volatiliteit in renteland zorgde ook voor grote verschillen tussen aandelensectoren. De theoretische waarde van een aandeel wordt immers berekend door de toekomstige winsten contant te maken tegen de vigerende kapitaalmarktrente. Een hogere rente maakt toekomstige winsten vandaag minder waard. Zogenaamde groeiaandelen, waarvoor de winstverwachtingen hooggespannen zijn, daalden zodoende meer dan waardeaandelen. Voor waardeaandelen is de winstontwikkeling minder spectaculair en zijn de verwachtingen lager.

Positieve beleggingsklimaat blijft intact

De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat de rentestijging voorlopig niet doorzet en dat centrale banken zich niet genoodzaakt voelen hun beleidsrente te verhogen dan wel hun obligatie opkoopprogramma’s af te bouwen. Het positieve beleggingsklimaat blijf daardoor voor aandelen intact: een aantrekkende economische groei in combinatie met ruime liquiditeit op de financiële markten. Bij verder gevorderd economisch herstel zullen centrale banken pas hinten op een verkrappend monetair beleid, zo voorziet Optimix.