Wereldwijd steeds minder bedrijven failliet

Het aantal ondernemingen dat wereldwijd in faling gaat staat op het laagste peil sinds midden 2008. Dat blijkt uit een studie van D&B ( NYSE : DNB ), aanbieder van state-of-the-art platformen voor het beheer van wereldwijde handelsinformatie. D&B stelt evenwel sterke verschillen vast tussen de verschillende regio’s. Er was vooral beterschap voor Noord-Amerika, Azië en Oost-Europa. In de eurolanden steeg de falingsindex dan weer lichtjes.

Globale verbetering

Als maatstaf voor dit onderzoek gebruikt Dun & Bradstreet de D&B Global Insolvancy Index of internationale falingsindex, die een gewogen gemiddelde is van het falingspercentage uit 30 landen, samen goed voor 70% van het wereldwijde BNP .

In Q3 2011 bedroeg de falingsindex wereldwijd 91.3 punten, een lichte daling van 1,8% t.o.v. Q3 2010. De falingsindex bereikte daarmee het laagste niveau sinds midden 2008, ondanks de sterke signalen van een globale economische terugval.

De verbeterde falingsscore reflecteert dan ook het economisch herstel in een aantal specifieke gebieden, met name de opkomende markten van Azië, waar het laatste jaar (periode Q3 2010-Q3 2011) het aantal falingen met 18,6% afnam, Noord-Amerika (-12,5%) en Oost-Europa (-7,5%).

Europa

Met een stijging van de falingsindex met 2% gaat de eurozone in tegen de globale trend. De eurolanden waar de schuldencrisis het hoogst was vertonen zoals verwacht de sterkste stijging van het aantal faillissementen (Spanje: +31,5%; Portugal: +13,9% sinds Q3 2010) en beïnvloeden sterk de negatieve resultaten.

Maar ook in België steeg het aantal falingen. Wij deden het in de periode Q3 2010 – Q3 2011 met een stijging van de index met 6,5% minder goed dan het Europees gemiddelde, en ook minder goed dan onze buurlanden Nederland (+3,1%), Frankrijk en Duitsland. In deze twee laatste landen daalde de falingsindex zelfs met respectievelijk -5,1% en -8,1%, een reflectie van de gunstige interne marktcondities in de tweede helft van 2011.

De opkomende Oost-Europese markten zijn met een verlaagde falingsindex de sterke broers van Europa, met Polen (17,7% minder falingen) als uitschieter.

Sectorale verschillen

Naast de regionale verschillen zijn ook de verschillen tussen de sectoren opvallend. Terwijl de ‘Distributie’ (+8,2%) en ‘Landbouw’ (+3,4%) meer failliete bedrijven telden in de periode Q3 2010 – Q3 2011, noteerden de sectoren ‘Financiële diensten & verzekeringen’ en ‘Telecom & transport’ beide een daling van 9,3%. Ook de Vastgoedsector deed het met 8,5% minder falingen in 2011 beter dan het jaar voordien.

In de ‘Industriële productie’ daalde het aantal bedrijven dat in dezelfde periode over kop ging met 7,2%. Ter vergelijking: in Q3 2009, in het kielzog van de wereldwijde recessie, steeg het aantal falingen in deze sector nog met 176% t.o.v. het jaar daarvoor.