AFM waarschuwt ook voor Bitcoins

Virtuele valuta kennen veel risico’s, waardoor de kans op teleurstellingen groot is. Mocht je overwegen bitcoins te kopen, is het raadzaam met deze risico’s rekening te houden. De Nederlandsche Bank heeft onlangs ook op deze risico’s gewezen.

De wisselkoers van deze virtuele valuta schommelt sterk. Dit kan betekenen dat je in korte tijd je geld kunt verliezen. Daar komt bij dat er geen centrale uitgever van bitcoins is, in tegenstelling tot valuta als de euro of dollar. Je kunt dus geen enkele partij aansprakelijk stellen, mocht er iets fout gaan.

Daarnaast is het zogenoemde depositogarantiestelsel niet van toepassing. Ook is er geen ander vangnet. Je kunt geld verliezen als de partij die je digitale portemonnee beheert, ophoudt te bestaan.

Toezicht

Op dit moment houden de AFM en DNB geen toezicht op bitcoins. Wel volgen de AFM en DNB de ontwikkelingen met aandacht. Als een financieel product wordt aangeboden dat belegt in virtuele valuta, kan dit wel onder AFM toezicht vallen. Een dergelijk financieel product kan bijvoorbeeld een beleggingsobject zijn. Maar ook bijvoorbeeld een financieel instrument zoals een optie of een beleggingsfonds zo meldt de AFM op haar website.