Start Europees bankentoezicht markeert grote stap in vorming Bankenunie

De start vandaag van het gemeenschappelijke Europese toezicht op de 120 belangrijkste banken uit het eurogebied door de Europese Centrale Bank (ECB), markeert een grote stap in de vorming van de Bankenunie.

Daartoe werd in 2012 door het Europees Parlement besloten als antwoord op de financiële crisis van de afgelopen jaren. ‘Vanaf vandaag wordt toezicht gehouden door één toezichthouder volgens een eenduidige set regels. Samen met het gezamenlijke resolutiemechanisme voor omvallende banken en op termijn een gezamenlijk depositogarantiestelsel, moet dit er aan bijdragen dat banken en overheden elkaar in tijden van crisis niet meer zoveel schade kunnen aandoen als in de afgelopen jaren’, aldus DNB -directeur Toezicht, Jan Sijbrand: ‘De Bankenunie zal een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de Europese bankensector en financiële markten, en daarmee ook een steun zijn voor het economisch herstel in het eurogebied.’