Omvang beleggingsfondsen verder toegenomen

Het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen is in het derde kwartaal van 2014 met 6,6% (EUR 46 miljard) toegenomen tot EUR 739 miljard, vooral als gevolg van valutakoerswinsten en nieuwe inleg. De inleg bij obligatiefondsen was daarbij het grootst.

Door deze groei bereikten de beleggingen van beleggingsfondsen voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal een recordhoogte (zie figuur 1). De toename in het derde kwartaal van 2014 werd voor de helft veroorzaakt door koerswinsten (EUR 23 miljard, 3,3% van beheerd vermogen). Driekwart daarvan had betrekking op valutakoerswinsten als gevolg van de opgetreden waardedaling van de euro. Vooral daardoor kwam het totaalrendement op de beleggingen (inclusief beleggingsopbrengsten zoals rente en dividend) uit op 3,9% op kwartaalbasis, licht lager dan de 4,1% in het voorgaande kwartaal.

Figuur 1: Beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen

Beleggingsfondsennederland

De netto-inleg in het derde kwartaal van 2014 bedroeg EUR 12,5 miljard (1,8% van beheerd vermogen), tegenover EUR 4,8 miljard (0,7% van beheerd vermogen) in het vorige kwartaal. De nieuwe inleg was vooral afkomstig van institutionele beleggers. Dit weerspiegelt de voorname intermediaire rol die beleggingsfondsen spelen in de beleggingsstrategie van grote vermogensbeheerders. De instroom hield bovendien voor een deel verband met het openstellen van verzekeringsfondsen voor externe beleggers, waardoor deze fondsen nu ook in de statistiek zijn opgenomen.,/p>

Obligatiefondsen waren met een netto-inleg van EUR 5,7 miljard het populairst. In aandelenfondsen werd EUR 0,2 miljard geïnvesteerd. Dit is tegengesteld aan de twee voorgaande kwartalen, toen er beduidend meer in aandelen- dan obligatiefondsen werd ingelegd (zie figuur 2). Ook de categorie ‘overige fondsen’ kende in het derde kwartaal van 2014 met EUR 3,4 miljard een substantiële instroom. Dit betrof voor een belangrijk deel fondsen die beleggen in commodities en hypotheken.

Figuur 2: Netto-inleg in Nederlandse beleggingsfondsen naar beleggingscategorie

Beleggingsfondseninnederland

Bron: DNB .nl