K/w Euronav stabiel

De waardering op de financiële markten voor het aandeel Euronav is de afgelopen jaren zeer stabiel. Sinds 2004 noteert de koerswinstverhouding tussen 4 en de 6. Ook het dividendrendement is stabiel met een gemiddelde van 1,50%. Vergeleken met Euronav ’s sectorgenoten noteert Euronav met de laagste forward pe (5,52 versus een sectorgemiddelde van 12,01). De consensus voor het aandeel is zeer positief en koersdoelen liggen ruim boven de huidige koers. Het gemiddelde koersdoel bedraagt momenteel 27 euro.

Resultaten derde kwartaal
De vennootschap realiseerde een resultaat van -23,3 miljoen USD (2006: 53,8 miljoen USD) of -0,44 USD (2006: 1,02 USD) per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 30 september 2007. EBITDA bedroeg 43,8 miljoen USD (2006: 110,5 miljoen USD). De VLCC’s van Euronav die worden uitgebaat binnen de Tankers International (TI) Pool, behaalden in het derde kwartaal een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 36.500 USD per dag (2006: 69.500 USD per dag). De opbrengsten van de Suezmaxvloot die bevracht wordt onder lange termijn overeenkomsten, bedroegen voor het derde kwartaal 28.900 USD per dag (2006: 35.860 USD).

Het resultaat werd beïnvloed door de herwaardering naar marked-to-market niveaus van een aantal niet-cash elementen voor een totaal bedrag van -14 miljoen USD. De bevrachtingsmarkt voor het vervoer van ruwe olie over zee was over het derde kwartaal lager dan verwacht. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de lagere vraag naar vervoer in combinatie met een hoger aanbod van schepen, voornamelijk in de Perzische Golf. Daarenboven werden de vrachttarieven negatief beïnvloed door de sterk stijgende brandstofkosten.

Tot op heden behaalde de VLCC vloot van Euronav , uitgebaat binnen de Tankers International (TI) Pool, voor het vierde kwartaal een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 28.000 USD per dag met reeds 45 % van de beschikbare dagen bevracht. Het management gelooft dat de vooruitzichten op de markt van het vervoer van ruwe olie aantrekkelijk zijn, maar blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de rest van het jaar en het begin van 2008.