Afschrijving Hypo Real Estate

De CDO-afschrijvingen gedaan door Hypo Real Estate heeft veel analisten verrast. In navolging van dit bericht hebben zij hun adviezen en / of koersdoelen daarom bijgesteld. In de meeste gevallen betreft het een halvering van het koersdoel. Zo verlaagt Deutsche Bank haar advies voor Hypo Real Estate van kopen naar houden en wordt het koersdoel neerwaarts bijgesteld van 57 EUR naar 24 EUR.

De aangekondigde dividendreductie van 1,50 EUR naar 0,50 EUR is een methode waardoor het eigen kapitaal in zekerheid gesteld kan worden. Volgens de analisten van Deutsche Bank is dit een indicatie dat Hypo Real Estate hiermee haar Krediet- Rating bij een verslechtering van de kapitaalquote op het spel zet.

De afschrijving ter grootte van 390 miljoen EUR op de CDO-portfolio was hoger dan de analisten van WestLB hadden verwacht en verlagen mede daarom het koersdoel. De ontwikkeling van de onderneming verloopt daarentegen nog steeds volgens planning aldus de analisten. De analisten zijn van mening dat de reactie van de markt overdreven is. De analisten wijzen erop dat het bedrijf meerdere kwartalen een overtuigende performance heeft geleverd wat vertrouwen wekt.

De analisten van J.P. Morgan passen hun koersdoel voor Hypo Real Estate aan van 51.90 EUR naar 36.00 EUR. De risico’s in het CDO-onderdeel en de onzekerheden binnen de markt zijn redenen voor de analisten om het advies te handhaven. Het einde van de slechte nieuwsberichten en een solidere winstontwikkeling kunnen desondanks volgens de analisten zorgen voor een opwaartse correctie van het koersdoel.

Van alle aandelen die door Analist.nl worden gevolgd in de sector onroerend goed wordt Hypo Real Estate veruit het meest gevolgd. In totaal zijn er op moment van schrijven 22 adviezen afgegeven waarvan 16 koop- en 5 houdadviezen zijn. Het gemiddeld koersdoel komt hierdoor uit op 48,20 EUR.