USG People lijkt terug op goede spoor

Analisten hebben enthousiast gereageerd op de resultaten die USG People NV recentelijk publiceerde. De resultaten waren iets beter dan de ramingen van de analisten, maar zij zijn vooral te spreken over het feit dat USG People NV weer terug lijkt op het goede spoor. Mede daarom blijven de analisten bij hun positieve aanbevelingen.

Door onze redactie

Iets beter dan verwacht
De analisten van ABN AMRO stellen dat de halfjaarresultaten van USG People NV iets beter waren dan verwacht. De resultaten waren beter in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en ook ten opzichte van het voorgaande kwartaal , zo stellen de analisten. Zij wijzen er verder op dat dit het tweede kwartaal van omzetgroei was, na zeven kwartalen van omzetdaling.

De analisten stellen verder dat de Nederlandse markt zwak blijft en dat USG People NV daardoor voor een groot deel afhankelijk is van het omzetherstel in Frankrijk. De analisten verwachten dat economisch herstel voor winstherstel bij USG People NV zal zorgen. Volgens hen is dit scenario nog onvoldoende in de koers verdisconteerd en daarom handhaven de analisten hun koopadvies met daarbij een koersdoel van 17 euro.

Gat gedicht
Bij SNS Securities wijst analist Frank van Wijk erop dat USG People NV in het afgelopen kwartaal het prestatiegat op de Nederlandse thuismarkt heeft weten te dichten. De resultaten waren iets beter dan waar de analist op had gerekend en de uitspraken van het management omtrent de marktontwikkelingen waren in lijn met waar hij rekening mee had gehouden.

Volgens Van Wijk bevestigen deze ontwikkelingen tevens zijn verwachtingen dat het opbrengstenmomentum scherp zal verbeteren. SNS Securities hanteert voor USG People NV een buy-advies met een koersdoel van 17,50 euro.

Op het goede spoor
Analiste Margo Joris van KBC Securities stelt dat de resultaten van USG People NV bevestigen dat het concern weer op het goede spoor is. De analiste is te spreken over het feit dat het concern verwacht in het derde kwartaal van dit jaar in Nederland terug te keren naar groei indien de huidige trends voortzetten. Op basis van de verbeterde omzettrend in Nederland hoopt Joris dat er een degelijke verbetering zal plaatsvinden van de Nederlandse operationele marge in het volgende kwartaal.

Een ander positief aspect is dat de samenvoeging van labels klaar moet zijn in het volgende kwartaal, waardoor USG People NV volgens haar zou moeten kunnen profiteren van het herstel dat momenteel gaan de is. De analist hanteert een accumulate-advies met daarbij een koersdoel van 16 euro.

Consensus
Er staan op dit moment voor het aandeel 8 koop-, 3 houd- en 2 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus licht positief is. Gezien reacties van hiervoor kan gesteld worden dat het sentiment rond het aandeel positief is.

Gemiddeld hebben analisten een koersdoel uitstaan van 14,60 euro, wat een verwacht rendement oplevert van ruim 19%. Er zijn echter grote verschillen waar te nemen bij recent afgegeven koersdoelen. Zo zijn de analisten van HSBC het meest negatief over het aandeel. Naast een verkoopadvies hanteren zij een koersdoel van 7,90 euro, wat een verwacht rendement oplevert van ongeveer -36%. Dit betekent dat zij een forse daling van de koers van het aandeel verwachten.

Daartegenover staat het koersdoel van ING en ABN AMRO van 17 euro, waarmee zij uitgaan van een positief verwacht rendement van ongeveer 39%. Aangenomen mag worden dat analisten naar aanleiding van de positieve resultaten hun taxaties voor het aandeel in de komende dagen opwaarts zullen bijstellen.