Verkoop Hannover Ruck positief ontvangen

De Duitse herverzekeraar Hannover Rück kondigde recent de verkoop aan van zijn Amerikaanse dochteronderneming Clarendon Insurance aan investeringsmaatschappij Enstar. Analisten stellen dat de verkoop geen gevolgen heeft voor de waardering van het aandeel, maar vanwege de gepaard gaande kosten hebben zij wel hun verwachtingen naar beneden bijgesteld.

Door onze redactie

Verkoop
Hannover Rück kondigde op 22 december de verkoop aan van Clarendon aan de op Bermuda gevestigde Enstar Group. De verkoopprijs is rond de 200 miljoen dollar. De verkoop van Clarendon biedt voor beide partijen voordelen. Zo wordt voor Hannover Rück de druk op de balans verlicht en komt er kapitaal beschikbaar om te investeren. Daarnaast zorgt de verkoop ervoor dat het risico wordt verminderd. Voor Enstar biedt het onder meer de kans om de portfolio verder te exploiteren.

Verwacht wordt dat de transactie zal worden afgerond in het tweede kwartaal van 2011. Ondanks de verkoop verwacht Hannover Rück dat het over heel 2010 een winst voor belastingen zal realiseren van meer dan 700 miljoen euro.

Taxaties verlaagd
Analist Roland Pfänder van Commerzbank heeft op 23 december zijn advies voor Hannover Rück verlaagd van add naar hold, maar heeft zijn koersdoel verhoogd van 40 euro naar 42 euro. De analist stelt dat de verkoop van de Amerikaanse dochter Clarendon positief is, doordat de herverzekeraar zich relatief vroeg scheidt van het bedrijf en de nu vrijgekomen middelen kan gebruiken.

Goed verkoopmoment
De analisten van Kepler Research hebben voor Hannover Rück een hold-advies afgegeven met daarbij een koersdoel van 36 euro. Zij vinden dat de verkoop van Amerikaanse bezittingen strategisch gezien de beste optie is voor Europese verzekeraars en zijn dan ook content met de verkoop door Hannover Rück. Ondanks dat er met de verkoop extra kosten zullen worden gemaakt vinden de analisten het moment van verkoop goed gekozen. De lasten van 40-60 miljoen euro zullen volgens hen geen invloed hebben op de winstdoelstellingen voor 2010.

Lagere winstverwachtingen
Bij Independent Research stellen ze dat de verkoop van Clarendon geen invloed heeft op de fundamentele beoordeling van Hannover Rück. Mede daarom handhaaft analist Matthias Engelmayer zijn hold-advies voor de herverzekeraar en hanteert daarbij een koersdoel van 43 euro. Op basis van de kosten vanwege de transactie heeft de analist wel zijn winstverwachtingen voor 2010 verlaagd van 723 naar 702 miljoen euro.

Consensus
Door de adviesverlaging van Commerzbank staan er nu voor het aandeel 13 koop-, 16 houd- en 5 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus licht positief is. Vanwege de vele neutrale adviezen ten aanzien van het aandeel naar aanleiding van de aangekondigde verkoop is het sentiment neutraal.

Gemiddeld hebben analisten een koersdoel uitstaan van 44,70 euro, waarmee zij een opwaarts potentieel zien voor de koers van ongeveer 9%. Dit opwaarts potentieel is iets lager geworden vanwege recent afgegeven koersdoelen die onder het gemiddelde liggen, Hierdoor kan gesteld worden dat analisten verwachten dat de koers in de komende periode nog enigszins zal stijgen.